Przegląd pokoju spotkania aplikacji Lync Web App

Pokój spotkania w aplikacji Lync Web App dla programu Lync 2013 zapewnia szybki dostęp do wszystkich funkcji spotkania oraz dużą ilość miejsca na strumienie wideo uczestników i udostępnianą na spotkaniu zawartość. Po pokoju spotkania można nawigować za pomocą myszy lub dotykiem, na przykład dotknięciami lub dotknięciami dwukrotnymi.

Ikony zapewniające dostęp do większości funkcji spotkania znajdują się w dolnej części pokoju spotkania, a kilka z nich znajduje się też w prawym górnym rogu pokoju spotkania. Zaczniemy od tych w lewej dolnej części pokoju.

Wiadomości błyskawiczne

W trakcie spotkania możesz wysyłać jego uczestnikom wiadomości błyskawiczne. Jednak Twoje wiadomości będą docierać do wszystkich uczestników. Nie możesz wysyłać wiadomości błyskawicznych do poszczególnych uczestników. Aby otworzyć okno wiadomości błyskawicznych, wybierz przycisk wiadomości. Wpisz wiadomość i aby ją wysłać, naciśnij klawisz Enter.

Aby zamknąć okno wiadomości błyskawicznych, ponownie wybierz przycisk wiadomości lub przycisk X w górnej części okna. Aby przypiąć okno wiadomości błyskawicznych do lewej strony pokoju spotkań, wybierz strzałkę w górnej części okna.

Zrzut ekranu: okno wiadomości błyskawicznych wyświetlane po umieszczeniu wskaźnika myszy na przycisku wiadomości błyskawicznych

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej w aplikacji Lync Web App

Kontrolki audio

Jeśli obsługujesz dźwięk spotkania przez komputer, za pomocą wbudowanych głośników i mikrofonu albo podłączonego do komputera zestawu słuchawkowego, wybierz przycisk telefonu/mikrofonu, aby uzyskać dostęp do menu kontrolek. Z tego menu możesz włączyć lub wyłączyć wyciszenie własnego mikrofonu, zawiesić połączenie, zmienić urządzenie audio i sterować głośnością.

Zrzut ekranu: opcje wyświetlane po umieszczeniu wskaźnika myszy na przycisku dźwięku

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

Dodawanie dźwięku i wideo do spotkania przy użyciu aplikacji Lync Web App

Zarządzanie ustawieniami audio i wideo w czasie spotkania

Kontrolki wideo

Jeśli masz podłączoną i skonfigurowaną kamerę, możesz udostępnić jej strumień wideo uczestnikom spotkania, aby rozmowa bardziej przypominała spotkanie twarzą w twarz. Aby zobaczyć podgląd wideo, wybierz przycisk kamery. Jeśli chcesz udostępnić wideo, wybierz pozycję Uruchom moje wideo.

Zrzut ekranu: opcje wyświetlane po umieszczeniu wskaźnika myszy na przycisku wideo

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

Dodawanie dźwięku i wideo do spotkania przy użyciu aplikacji Lync Web App

Zarządzanie ustawieniami audio i wideo w czasie spotkania

Udostępnianie zawartości

Jeśli jesteś osobą prowadzącą na spotkaniu, możesz udostępniać zawartość innym uczestnikom. Wybierz przycisk monitora, a następnie na karcie PREZENTACJA wybierz typ zawartości, którą chcesz udostępnić: pulpit swojego komputera, program otwarty na komputerze, prezentację programu PowerPoint, pustą tablicę, na której będą mogli pisać wszyscy uczestnicy, lub ankietę. Na karcie ONENOTE    możesz uzyskać dostęp do notesów programu OneNote udostępnionych przez użytkowników programu Lync 2013 na spotkaniu. Na karcie ZAŁĄCZNIKI możesz wysyłać uczestnikom spotkania załączniki do pobrania na ich komputery.

Zrzut ekranu: menu Udostępnij z wybraną kartą Prezentuj zawierającą opcję udostępniania programu PowerPoint i inne opcje udostępniania

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

Udostępnianie pulpitu i programów w aplikacji Lync Web App

Udostępnianie prezentacji programu PowerPoint w aplikacji Lync Web App

Edytowanie notatek ze spotkania w aplikacji Lync Web App

Rozpowszechnianie i zapisywanie plików załączników w aplikacji Lync Web App

Zarządzanie uczestnikami

Jeśli jesteś osobą prowadzącą, możesz zarządzać uprawnieniami uczestników na spotkaniu w jego trakcie. Wybierz przycisk Osoby. Na karcie UCZESTNICY będą wymienieni wszyscy uczestnicy i osoby prowadzące na spotkaniu w osobnych grupach. Obok nazwy każdego uczestnika będą widoczne ikony reprezentujące jego status w zakresie wiadomości błyskawicznych, połączeń audio, połączeń wideo i możliwości udostępniania. Aby zmienić uprawnienia uczestnika, kliknij jego nazwę prawym przyciskiem myszy lub naciśnij ją dwukrotnie w celu wyświetlenia menu. Możesz wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie uczestnika, usunąć go albo uczynić go osobą prowadzącą lub zwykłym uczestnikiem.

Aby zamknąć okno, ponownie wybierz przycisk Osoby lub przycisk X w górnej części okna. Aby przypiąć okno do lewej strony pokoju spotkań, wybierz strzałkę w górnej części okna.

Zrzut ekranu: ikony obok nazwy uczestnika wskazujące dostępność wiadomości błyskawicznych, komunikacji audio i wideo oraz możliwości udostępniania

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

Zarządzanie ustawieniami audio, wideo i ustawieniami uczestników

Opcje układu

Część ekranu, w której są wyświetlane strumienie wideo lub obrazy statyczne uczestników spotkania, jest nazywana galerią. Aby zmienić układ galerii, wybierz ikonę Wybierz układ. Do wyboru są Widok galerii, Widok prezentera i Widok prezentacji.

Zrzut ekranu: menu zmieniania układu z trzema opcjami

Możesz też zwiększyć rozmiar okna spotkania. Wybierz przycisk Pełne okno Zrzut ekranu: przycisk Pełne okno , aby przejść do trybu pełnego okna. Na komputerach z systemem operacyjnym Windows naciśnij klawisz F11, aby włączyć lub zakończyć tryb pełnego okna przeglądarki.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

Zarządzanie ustawieniami audio, wideo i ustawieniami uczestników

Opcje spotkania

Wybierz Opcje w prawej górnej części pokoju spotkania. W wyświetlonym menu wybierz polecenie Opcje, aby zmienić opcje spotkania, polecenie Informacje o dołączaniu do spotkania, aby uzyskać szczegółowe informacje o spotkaniu, na przykład link do spotkania programu Lync lub identyfikator konferencji, albo polecenie Pomoc, aby uzyskać dostęp do dokumentacji i informacji o wersji związanych z aplikacją Lync Web App.

Zrzut ekranu: menu opcji

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

Ustawianie opcji aplikacji Lync Web App

Opcje nawigacji

Wybierając przycisk dłoni, możesz przełączać się między trybami nawigacji za pomocą myszy i nawigacji dotykiem. W aplikacji Lync Web App używanej na urządzeniu z ekranem dotykowym jest automatycznie włączony tryb dotykowy.

Zrzut ekranu: przyciski opcji, trybu dotykowego i pomocy; wyróżniony przycisk trybu dotykowego

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz informacji o jakiejś funkcji w aplikacji Lync Web App, wybierz przycisk Pomoc, aby uzyskać dostęp do pełnej kolekcji dokumentacji online.

Rozłączanie części audio

Aby rozłączyć tylko część dźwiękową spotkania obsługiwaną przez komputer, wybierz przycisk Rozłącz Zrzut ekranu: przycisk Rozłącz . Nadal będziesz w stanie oglądać i udostępniać zawartość oraz wyświetlać obrazy statyczne innych uczestników, ale nie będziesz odbierać ani wysyłać wideo.

Kończenie spotkania

Aby całkowicie opuścić spotkanie, wybierz przycisk Opuść spotkanie. W wyświetlonym oknie dialogowym potwierdź, że chcesz opuścić spotkanie, klikając przycisk OK.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×