Spis treści
×
Wprowadzenie do usługi OneDrive (służbowa)
Wprowadzenie do usługi OneDrive (służbowa)

Przekazywanie plików i folderów

Korzystanie z usługi OneDrive w przeglądarce

 1. Zaloguj się woffice.com, a następnie wybierz pozycję Uruchamianie aplikacji Ikona Uruchamianie aplikacji > OneDrive.

  Zaloguj się w witrynie https://login.partner.microsoftonline.cn i wybierz pozycję OneDrive.

  Zaloguj się w witrynie https://portal.office.de i wybierz pozycję OneDrive.

 2. Wybierz plik lub folder, zaznaczając okrąg w górnym rogu elementu, a następnie wybierz polecenie w górnej części strony.

Okno przeglądarki z otwartym uruchamianiem aplikacji i wyróżniona aplikacją OneDrive

W usłudze OneDrive można przechowywać ponad 300 typów plików. W przeglądarce Microsoft Edge lub Google Chrome:

 1. Wybierz pozycję Przekaż > lubPrzekaż > folderze.

 2. Wybierz pliki lub folder, który chcesz przekazać.

 3. Wybierz Otwórz lub Wybierz Folder.

W innych przeglądarkach:

 • Wybierz pozycję Przekaż, a następnie wybierz pliki do przekazania i pozycję Otwórz.

 • Jeśli nie widzisz pozycji Przekaż > Folder, utwórz folder, a następnie przekaż pliki do tego folderu.

Zrzut ekranu przedstawiający zaznaczoną pozycję Przekaż

Korzystanie z usługi OneDrive na komputerze

Jeśli korzystasz z systemu Windows 10, być może już wcześniej został wyświetlony monit o zalogowanie w usłudze OneDrive w celu synchronizacji plików.

W Eksploratorze plików wybierz pozycję: OneDrive — [Twoja firma].

Jeśli nie można skonfigurować usługi OneDrive, zobacz:

Zrzut ekranu przedstawiający pliki usługi OneDrive dla Firm w Eksploratorze plików

Zapisywanie i otwieranie plików w aplikacjach pakietu Office

 • Wybierz pozycję Plik > Zapisz kopię> OneDrive — [nazwa firmy], aby zapisać plik służbowy w OneDrive.

  Pliki osobiste zapisuj w usłudze OneDrive — Osobiste.

 • Wybierz pozycję Plik > Otwórz, a następnie wybierz pozycję OneDrive, aby otworzyć plik zapisany w usłudze OneDrive.

Uwaga: Wymaga Microsoft 365, Office 2019 lub Office 2016.

Zrzut ekranu przedstawiający opcję Zapisz kopię w programie Word

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×