Przekazywanie połączeń i jednoczesne dzwonienie

Aby zapewnić, że wszystkie połączenia zostaną odebrane, można skonfigurować przekazywanie połączeń i jednoczesne dzwonienie. Połączenia przychodzące można przekazywać, konfigurując odpowiednie reguły. Opcje przekazywania połączeń są dostępne tylko pod warunkiem, że ich obsługa została skonfigurowana przez organizację użytkownika. W razie wątpliwości, które funkcje programu Microsoft Lync 2010 są włączone, należy skontaktować się z zespołem pomocy technicznej organizacji.

Jeśli opcje przekazywania połączeń są włączone, można korzystać z tych funkcji w programie Lync 2010, aby przekazywać połączenia na inny numer lub do innego kontaktu. Funkcje przekazywania połączeń są szczególnie przydatne w przypadku podróżowania lub pracy z domu, ponieważ połączenia można przekazywać do bieżącego miejsca pobytu. W razie przebywania poza biurem połączenia można automatycznie przekazywać do współpracownika, aby ważne telefony nie pozostały nieodebrane.

Co chcesz zrobić?

Przekazywanie połączenia do poczty głosowej lub pod inny numer

Opcja Przekazywanie połączeń jest zwykle używana do przekazywania połączeń do poczty głosowej lub pod numer inny niż numer telefonu służbowego. Po skonfigurowaniu ustawień przekazywania połączeń w programie Lync wszystkie połączenia przychodzące są automatycznie przekazywane do wybranego miejsca docelowego.

Aby ustawić przekazywanie połączeń:

 1. Na ekranie O mnie naciśnij pozycję Przekazywanie połączeń.

 2. Na ekranie Przekazywanie połączeń naciśnij pozycję Przekazuj połączenia, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

 3. Naciśnij pozycję Poczta głosowa, aby połączenie było przekazywane na pocztę głosową, z której można je podjąć później.

 4. Naciśnij pozycję Nowy numer i wpisz nowy numer telefonu.

 5. Naciśnij pozycję Wybierz kontakt i wyszukaj kontakt w wyświetlonym oknie dialogowym.

Zatrzymywanie przekazywania połączeń

Aby zatrzymać przekazywanie połączeń, wykonaj następujące czynności:

 1. Na ekranie O mnie naciśnij pozycję Przekazywanie połączeń.

 2. Na ekranie Przekazywanie połączeń naciśnij pozycję Nie przekazuj połączeń.

Konfigurowanie jednoczesnego dzwonienia

W przeciwieństwie do przekazywania połączeń, gdy telefon nie dzwoni, połączenia przychodzące można tak skonfigurować, aby jednocześnie dzwoniły na telefon służbowy i inny numer lub do innego kontaktu wtedy, gdy odbiorca jest zajęty lub tymczasowo niedostępny. Dzięki temu ustawieniu osoby wywołujące nie otrzymują sygnału zajętości, a ich połączenia nie pozostają nieodebrane. Ponadto te osoby nie wiedzą, że ich połączenie zostało przekazane.

Ważne:  Jeśli dla opcji Przekazywanie połączeń nie skonfigurowano jednoczesnego dzwonienia na telefonie komórkowym, połączenia przychodzące programu Lync nie będą odbierane na tym telefonie.

 1. Na ekranie O mnie naciśnij pozycję Przekazywanie połączeń.

 2. Na ekranie Przekazywanie połączeń naciśnij pozycję Jednocześnie zadzwoń i wybierz jedną z następujących pozycji:

 3. Naciśnij pozycję Nowy numer i wpisz nowy numer telefonu.

 4. Naciśnij istniejący numer.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×