Przekazywanie połączeń i jednoczesne dzwonienie

Aby zapewnić, że wszystkie połączenia zostaną odebrane, można skonfigurować przekazywanie połączeń i jednoczesne dzwonienie. Połączenia przychodzące można przekazywać, konfigurując odpowiednie opcje. Opcje przekazywania połączeń są dostępne tylko pod warunkiem, że ich obsługa została skonfigurowana przez organizację użytkownika. W razie wątpliwości, które funkcje programu Microsoft Lync 2010 są włączone, należy skontaktować się z zespołem pomocy technicznej organizacji.

Jeśli opcje przekazywania połączeń są włączone, można korzystać z tych funkcji w programie Lync 2010, aby przekazywać połączenia na inny numer lub do innego kontaktu. Funkcje przekazywania połączeń są szczególnie przydatne w przypadku podróżowania lub pracy z domu, ponieważ połączenia można przekazywać do bieżącego miejsca pobytu. W razie przebywania poza biurem połączenia można automatycznie przekazywać do współpracownika, aby ważne telefony nie pozostały nieodebrane.

Ważne:  W przypadku aktualizowania numeru telefonu komórkowego w ustawieniu Mój nr tel. komórkowego należy również zaktualizować opcje Jednocześnie zadzwoń lub Przekazywanie połączeń.

Co chcesz zrobić?

Przekazywanie połączenia do poczty głosowej lub na inny numer

Opcja Przekazywanie połączeń jest zwykle używana do przekazywania połączeń do poczty głosowej lub pod numer inny niż numer telefonu służbowego. Po skonfigurowaniu ustawień przekazywania połączeń w programie Lync wszystkie połączenia przychodzące są automatycznie przekazywane do wybranego miejsca docelowego.

Aby ustawić przekazywanie połączeń:

 1. Na ekranie o mnie naciśnij pozycję Jednoczesne dzwonienie, Przekazywanie połączenia do użytkownika lub Przekazywanie połączeń wyłączone.

 2. Na ekranie PRZEKAZYWANIE POŁĄCZEŃ w menu rozwijanym połączenia przychodzące naciśnij pozycję Przekazuj połączenia, a następnie wybierz jedną z następujących pozycji:

  • Naciśnij pozycję Poczta głosowa, aby połączenie było przekazywane na pocztę głosową, z której można je podjąć później.

  • Naciśnij pozycję Nowy numer i wpisz nowy numer telefonu.

  • Naciśnij pozycję Nowy kontakt i wyszukaj kontakt w wyświetlonym oknie dialogowym.

 • Naciśnij pozycję Moi pełnomocnicy, aby połączenia były wysyłane do pełnomocników.

 • Naciśnij pozycję gotowe, aby zapisać zmiany.

Zatrzymywanie przekazywania połączeń

Aby zatrzymać przekazywanie połączeń, wykonaj następujące czynności:

 1. Na ekranie o mnie naciśnij pozycję Jednoczesne dzwonienie, Przekazywanie połączenia do użytkownika lub Przekazywanie połączeń wyłączone.

 2. Na ekranie PRZEKAZYWANIE POŁĄCZEŃ w menu rozwijanym połączenia przychodzące naciśnij pozycję Nie przekazuj połączeń.

 3. Naciśnij pozycję gotowe, aby zapisać zmiany.

Konfigurowanie jednoczesnego dzwonienia

W przeciwieństwie do przekazywania połączeń, gdy telefon służbowy nie dzwoni, połączenia przychodzące można tak skonfigurować, aby jednocześnie dzwoniły na telefon służbowy i inny numer lub do innego kontaktu wtedy, gdy odbiorca jest zajęty lub tymczasowo niedostępny. Dzięki temu ustawieniu osoby wywołujące nie otrzymują sygnału zajętości, a ich połączenia nie pozostają nieodebrane. Ponadto te osoby nie wiedzą, że ich połączenie zostało przekazane.

Uwaga: Jeśli dla opcji Przekazywanie połączeń nie skonfigurowano jednoczesnego dzwonienia na telefon komórkowy, przychodzące połączenia w programie Lync nie będą odbierane na tym telefonie.

 1. Na ekranie o mnie naciśnij pozycję Jednoczesne dzwonienie, Przekazywanie połączenia do użytkownika lub Przekazywanie połączeń wyłączone.

 2. Na ekranie PRZEKAZYWANIE POŁĄCZEŃ w menu rozwijanym połączenia przychodzące naciśnij pozycję Jednocześnie zadzwoń, a następnie wybierz jedną z następujących pozycji:

  • Naciśnij pozycję Nowy numer i wpisz nowy numer telefonu.

  • Naciśnij istniejący numer.

  • Naciśnij pozycję Moi pełnomocnicy lub Grupa połączenia zespołowego, aby połączenia były wysłane do pełnomocników lub grupy połączenia zespołowego.

 3. Naciśnij pozycję gotowe, aby zapisać zmiany.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×