Przenoszenie lub kopiowanie arkusza w programie Excel dla komputerów Mac

Gdy zachodzi konieczność przeorganizowania danych, możesz łatwo zmienić kolejność arkuszy w skoroszycie albo przenieść lub skopiować arkusz do innego skoroszytu. Pamiętaj, że przeniesienie arkusza może spowodować, że obliczenia i wykresy oparte na danych z tego arkusza staną się niedokładne.

Lewy dolny róg strony, w którym są pokazane kontrolki arkusza

 1. Przyciski przewijania arkusza

 2. Karta arkusza

 3.  Dodawanie arkusza

 4.  Pasek podziału karty

Kopiowanie arkusza

 1. Naciśnij i przytrzymaj naciśnięty klawisz OPCJA.

 2. Przeciągnij kartę arkusza wzdłuż wiersza kart arkuszy w miejsce, w którym ma być wyświetlany skopiowany arkusz.

  Ważne: Przed zwolnieniem klawisza OPCJA zwolnij przycisk myszy.

Kopiowanie arkusza do innego skoroszytu

 1. Otwórz skoroszyt, do którego chcesz skopiować arkusz.

 2. W menu Okno kliknij skoroszyt zawierający arkusz, który chcesz skopiować.

  Kliknij arkusz, który chcesz skopiować.

 3. W menu Edycja wskaż polecenie Arkusz, a następnie wybierz pozycję Przenieś lub Kopiuj arkusz.

 4. W polu Do skoroszytu wybierz skoroszyt, do którego chcesz skopiować arkusz.

  Porada: Aby utworzyć nowy skoroszyt, który ma zawierać skopiowany arkusz, wybierz pozycję (nowy skoroszyt).

 5. W polu Przed arkuszem kliknij arkusz, przed którym chcesz wstawić kopiowany arkusz, lub kliknij pozycję (przenieś na koniec).

 6. Zaznacz pole wyboru Utwórz kopię.

 7. Kliknij przycisk OK.

Przenoszenie arkusza

 • Przeciągnij kartę arkusza wzdłuż wiersza kart arkuszy w docelowe miejsce. Mała czarna strzałka wskazuje miejsce, w które zostanie przeniesiony arkusz, gdy go puścisz.

  Podczas przeciągania arkusza mała czarna strzałka wskazuje, gdzie zostanie przeniesiony arkusz

Przenoszenie arkusza do innego skoroszytu

Przestroga: Przed przeniesieniem arkusza do innego skoroszytu sprawdź wszystkie formuły i wykresy, które odwołują się do danych w tym arkuszu, ponieważ przeniesienie arkusza może spowodować błędy lub wygenerować nieoczekiwane wyniki.

 1. Dopilnuj, aby obydwa skoroszyty były otwarte.

 2. Przejdź do skoroszytu, do którego chcesz przenieść arkusz.

 3. W menu Okno kliknij skoroszyt zawierający arkusz, który chcesz przenieść.

  Kliknij arkusz, który chcesz przenieść do innego skoroszytu.

 4. W menu Edycja wskaż pozycję Arkusz, a następnie kliknij pozycję Przenieś lub kopiuj arkusz.

 5. W polu Do skoroszytu wybierz skoroszyt, do którego chcesz przenieść arkusz.

  Porada: Aby utworzyć nowy skoroszyt, który będzie zawierał przenoszony arkusz, wybierz pozycję (nowy skoroszyt).

 6. W polu Przed arkuszem kliknij arkusz, przed którym chcesz wstawić przenoszony arkusz, lub kliknij pozycję (przenieś na koniec).

 7. Kliknij przycisk OK.

Zmienianie koloru karty arkusza

Kolorowanie kart arkuszy może ułatwić śledzenie informacji w dużym skoroszycie.

 1. Przytrzymaj naciśnięty klawisz CONTROL i kliknij kartę arkusza.

 2. Wskaż pozycję Kolor karty, a następnie kliknij odpowiedni kolor.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×