Przenoszenie lub kopiowanie folderu lub pliku w bibliotece dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Przenoszenie lub kopiowanie folderu lub pliku w bibliotece dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Użyj SharePoint za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu, aby przenieść lub skopiować jeden lub więcej folderów lub plików z jednej lokalizacji do innej lokalizacji w tej samej bibliotece dokumentów. Przetestowaliśmy to za pomocą Narratora, JAWS i NVDA, ale ta funkcja może współdziałać z innymi czytnikami zawartości ekranu, jeśli spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z usługi SharePoint zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że usługa SharePoint działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do usługi SharePoint.

W tym temacie

Przenoszenie folderów lub plików w bibliotece dokumentów

 1. Zaloguj się do konta Microsoft 365 Twojej organizacji, uruchom aplikację SharePoint, a następnie otwórz bibliotekę dokumentów.

  Porada: Biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online udostępniają dwa różne widoki: środowisko klasyczne i usługi SharePoint. W przypadku większości osób widokiem domyślnym jest środowisko usługi SharePoint. Jednak jeśli podczas nawigowania po bibliotece dokumentów usłyszysz „Przycisk Wypróbuj”, oznacza to, że używasz środowiska klasycznego. Aby wyświetlić biblioteki dokumentów usługi SharePoint, po usłyszeniu „Przycisk Wypróbuj” naciśnij klawisz Enter. Po zmianie widoku biblioteki dokumentów na środowisko usługi SharePoint i przeniesieniu fokusu z przycisku Wypróbuj na link Nowy usłyszysz nazwę biblioteki dokumentów i słowo „Nowy”.

 2. Aby wyświetlić biblioteki dokumentów usługi SharePoint, naciskaj klawisz Tab do momentu odtworzenia komunikatu „Przycisk Wypróbuj”. Naciśnij klawisz Enter. Po zmianie widoku biblioteki dokumentów na środowisko usługi SharePoint i przeniesieniu fokusu z przycisku Wypróbuj na link Nowy, usłyszysz nazwę biblioteki dokumentów i słowo „Nowy”.

  Porada: Jeśli nie słyszysz komunikatu „Przycisk Wypróbuj”, korzystasz już ze środowiska usługi SharePoint.

 3. W widoku listy lub kafelków przejdź do pliku lub folderu, który chcesz przenieść, przy użyciu klawiszy strzałek, a następnie zaznacz go, naciskając klawisz SPACJA. Możesz zaznaczyć więcej niż jeden plik lub folder.

 4. Przenieś fokus na pasek menu, naciskając klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz: "Udostępnij".

 5. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Przenieś do", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Zostanie otwarte okno dialogowe Przenoszenie elementu do: .

 6. Aby przejść do listy docelowej, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: "lista najpopularniejszych miejsc docelowych".

 7. Aby wybrać miejsce docelowe, naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego miejsca docelowego, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Okno dialogowe Przenoszenie elementu do: zostanie zamknięte, a element zostanie przeniesiony do miejsca docelowego.

  Porady: Aby utworzyć nowy folder na pliki:

  1. W oknie dialogowym Przenoszenie elementu do: wybierz miejsce docelowe, w którym chcesz utworzyć folder, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "nowy folder", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Usłyszysz: "Wprowadź nazwę folderu".

  3. Wpisz nazwę folderu.

  4. Aby przejść do przycisku Utwórz , naciskaj klawisz Tab, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Zostanie utworzony nowy folder, a fokus zostanie przeniesiony do tego folderu.

  5. Aby przenieść element do nowego folderu, naciśnij klawisz Enter.

Kopiowanie folderów lub plików w bibliotece dokumentów

 1. Zaloguj się do konta Microsoft 365 Twojej organizacji, uruchom aplikację SharePoint, a następnie otwórz bibliotekę dokumentów.

  Porada: Biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online udostępniają dwa różne widoki: środowisko klasyczne i usługi SharePoint. W przypadku większości osób widokiem domyślnym jest środowisko usługi SharePoint. Jednak jeśli podczas nawigowania po bibliotece dokumentów usłyszysz „Przycisk Wypróbuj”, oznacza to, że używasz środowiska klasycznego. Aby wyświetlić biblioteki dokumentów usługi SharePoint, po usłyszeniu „Przycisk Wypróbuj” naciśnij klawisz Enter. Po zmianie widoku biblioteki dokumentów na środowisko usługi SharePoint i przeniesieniu fokusu z przycisku Wypróbuj na link Nowy usłyszysz nazwę biblioteki dokumentów i słowo „Nowy”.

 2. Aby wyświetlić biblioteki dokumentów usługi SharePoint, naciskaj klawisz Tab do momentu odtworzenia komunikatu „Przycisk Wypróbuj”. Naciśnij klawisz Enter. Po zmianie widoku biblioteki dokumentów na środowisko usługi SharePoint i przeniesieniu fokusu z przycisku Wypróbuj na link Nowy, usłyszysz nazwę biblioteki dokumentów i słowo „Nowy”.

  Porada: Jeśli nie słyszysz komunikatu „Przycisk Wypróbuj”, korzystasz już ze środowiska usługi SharePoint.

 3. W widoku listy lub kafelków przejdź do pliku lub folderu, który chcesz skopiować, przy użyciu klawiszy strzałek, a następnie zaznacz go, naciskając klawisz SPACJA. Możesz zaznaczyć więcej niż jeden plik lub folder.

 4. Przenieś fokus na pasek menu, naciskając klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz: "Udostępnij".

 5. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Kopiuj do", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Zostanie otwarte okno dialogowe Kopiuj element do: .

 6. Aby przejść do listy docelowej, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: "lista najpopularniejszych miejsc docelowych".

 7. Aby wybrać miejsce docelowe elementu, naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego miejsca docelowego, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Okno dialogowe Kopiowanie elementu do: zostanie zamknięte, a element jest kopiowany do miejsca docelowego.

  Porady: Aby utworzyć nowy folder na skopiowany plik:

  1. W oknie dialogowym Kopiowanie elementu do: wybierz miejsce docelowe, w którym chcesz utworzyć folder, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "nowy folder", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Usłyszysz: "Wprowadź nazwę folderu".

  3. Wpisz nazwę folderu.

  4. Aby przejść do przycisku Utwórz , naciskaj klawisz Tab, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Zostanie utworzony nowy folder, a fokus zostanie przeniesiony do tego folderu.

  5. Aby skopiować element do nowego folderu, naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Kopiowanie linku do pliku lub folderu w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie folderu w bibliotece dokumentów w aplikacji SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w usłudze SharePoint Online

Eksplorowanie i nawigowanie po usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Użyj SharePoint za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu, aby przenieść lub skopiować jeden lub więcej folderów lub plików z jednej lokalizacji do innej lokalizacji w tej samej bibliotece dokumentów. Przetestowaliśmy to za pomocą Narratora, JAWS i NVDA, ale ta funkcja może współdziałać z innymi czytnikami zawartości ekranu, jeśli spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z usługi SharePoint zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że usługa SharePoint działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do usługi SharePoint.

W tym temacie

Przenoszenie folderów lub plików w bibliotece dokumentów

 1. Otwórz SharePoint biblioteki dokumentów, w której znajduje się plik lub folder, który chcesz przenieść.

 2. Aby przejść do listy folderów i plików, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: "Przełącz zaznaczenie dla wszystkich elementów".

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż znajdziesz odpowiedni plik lub folder.

 4. Aby otworzyć menu kontekstowe dla pliku lub folderu, naciśnij klawisze Shift + F10.

 5. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Przenieś do", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Zostanie otwarte okno dialogowe Przenoszenie elementu do .

 6. Aby przejść do listy docelowej, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: "lista najpopularniejszych miejsc docelowych".

 7. Aby wybrać miejsce docelowe, naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego miejsca docelowego, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Okno dialogowe Przenoszenie elementu do zostanie zamknięte, a element zostanie przeniesiony do miejsca docelowego.

  Porady: Aby utworzyć nowy folder na pliki:

  1. W oknie dialogowym Przenoszenie elementu do wybierz lokalizację, w której chcesz utworzyć folder, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "nowy folder", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Usłyszysz: "Wprowadź nazwę folderu".

  3. Wpisz nazwę folderu.

  4. Aby przejść do przycisku Utwórz , naciskaj klawisz Tab, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Zostanie utworzony nowy folder, a fokus zostanie przeniesiony do tego folderu.

  5. Aby przenieść element do nowego folderu, naciśnij klawisz Enter.

Kopiowanie folderów lub plików w bibliotece dokumentów

 1. Otwórz SharePoint biblioteki dokumentów, w której znajduje się plik lub folder, który chcesz skopiować.

 2. Aby przejść do listy folderów i plików, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: "Przełącz zaznaczenie dla wszystkich elementów".

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż znajdziesz odpowiedni plik lub folder.

 4. Aby otworzyć menu kontekstowe dla pliku lub folderu, naciśnij klawisze Shift + F10.

 5. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Kopiuj do", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Zostanie otwarte okno dialogowe Kopiuj element do .

 6. Aby przejść do listy docelowej, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: "lista najpopularniejszych miejsc docelowych".

 7. Aby wybrać miejsce docelowe, naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego miejsca docelowego, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Okno dialogowe Kopiowanie elementu do zostanie zamknięte, a element zostanie skopiowany do miejsca docelowego.

  Porady: Aby utworzyć nowy folder na pliki:

  1. W oknie dialogowym Kopiuj element do wybierz lokalizację, w której chcesz utworzyć folder, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "nowy folder", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Usłyszysz: "Wprowadź nazwę folderu".

  3. Wpisz nazwę folderu.

  4. Aby przejść do przycisku Utwórz , naciskaj klawisz Tab, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Zostanie utworzony nowy folder, a fokus zostanie przeniesiony do tego folderu.

  5. Aby skopiować element do nowego folderu, naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Kopiowanie linku do pliku lub folderu w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie folderu w bibliotece dokumentów w aplikacji SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w usłudze SharePoint Online

Eksplorowanie i nawigowanie po usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×