Przenoszenie lub kopiowanie komórek, wierszy i kolumn

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Gdy wiersze i kolumny są przenoszone lub kopiowane, program Excel przenosi lub kopiuje wszystkie zawarte w nich dane, uwzględniając formuły i ich wyniki, komentarze, formaty komórek i ukryte komórki.

Jeśli komórka zawiera formułę, odwołanie do komórki nie zostanie dopasowany. Dlatego zawartość przenoszonej lub skopiowanej komórki oraz komórek, które wskazują na to, może być wyświetlana #REF! #ADR!. W takim przypadku konieczne będzie ręczne dostosowanie odwołań. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wykrywanie błędów w formułach

Możesz użyć polecenia Wytnij lub polecenie Kopiuj , aby przenieść lub skopiować zaznaczone komórki, wiersze i kolumny, ale można je również przenosić lub kopiować za pomocą myszy.

Wykonaj poniższe czynności, aby przenieść lub skopiować komórki:

 1. Zaznacz komórkę, wiersz lub kolumnę , które chcesz przenieść lub skopiować.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przenieść wiersze lub kolumny, na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Wytnij Obraz przycisku .

   Grupa Schowek na karcie Narzędzia główne

   Skrót klawiaturowy: Naciśnij klawisze CTRL+X.

  • Aby skopiować wiersze lub kolumny, na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij przycisk Kopiuj Obraz przycisku .

   Skrót klawiaturowy: naciśnij klawisze CTRL+C.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz lub kolumnę poniżej bądź po prawej stronie obszaru, do którego chcesz przenieść lub skopiować zaznaczenie, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Jeśli wiersze lub kolumny są przenoszone, kliknij polecenie Wstaw wycięte komórki.

  • Jeśli wiersze lub kolumny są kopiowane, kliknij polecenie Wstaw skopiowane komórki.

   Uwaga: Kliknięcie przycisku Wklej Obraz przycisku na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek (lub naciśnięcie klawiszy CTRL+V) zamiast kliknięcia polecenia w menu skrótów spowoduje zastąpienie zawartości komórek docelowych.

Przenoszenie lub kopiowanie wierszy i kolumn przy użyciu myszy

 1. Zaznacz wiersz lub kolumnę do przeniesienia bądź skopiowania.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przenieść wiersze lub kolumny, wskaż krawędź zaznaczenia. Gdy wskaźnik zmieni się we wskaźnik przenoszenia Wskaźnik przenoszenia w programie Excel , przeciągnij wiersze lub kolumny do innej lokalizacji.

  • Aby skopiować wiersze lub kolumny, przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL, wskazując krawędź zaznaczenia. Gdy wskaźnik zmieni się we wskaźnik kopiowania Wskaźnik kopiowania , przeciągnij wiersze lub kolumny do innej lokalizacji.

   Ważne: Klawisz CTRL musi być wciśnięty przez cały czas trwania operacji przeciągania i upuszczania. Zwolnienie klawisza CTRL przed zwolnieniem przycisku myszy spowoduje przeniesienie wierszy lub kolumn, a nie skopiowanie ich.

  Jeśli skopiowane lub wycięte wiersze bądź kolumny są wstawiane za pomocą myszy, następuje zastąpienie zawartości komórek docelowych. Aby wstawić skopiowane lub wycięte wiersze bądź kolumny bez zastępowania istniejącej zawartości komórek, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wiersz bądź kolumnę poniżej lub z prawej strony obszaru, do którego ma zostać przeniesione lub skopiowane zaznaczenie, a następnie kliknąć polecenie Wstaw wycięte komórki lub Wstaw skopiowane komórki.

  Uwaga: Za pomocą myszy nie można przenosić ani kopiować wierszy i kolumn, które do siebie nie przylegają.

Przenoszenie lub kopiowanie komórek

 1. Zaznacz komórki lub zakres komórek, które chcesz przenieść lub skopiować.

 2. Wskaż obramowanie wybranej komórki lub zakresu.

 3. Gdy wskaźnik zmieni się w Wskaźnik w kształcie dłoni , wykonaj dowolną z następujących czynności:

Cel

Metoda

Przenoszenie komórek

Przeciągnij komórki do innej lokalizacji.

Kopiowanie komórek

Przytrzymaj naciśnięty klawisz Opcja i przeciągnij komórki do innej lokalizacji.

Uwaga: Po przeciągnięciu lub wklejeniu komórek do nowej lokalizacji, jeśli w tej lokalizacji istnieją już dane, program Excel zastąpi oryginalne dane.

Przenoszenie lub Kopiowanie wierszy lub kolumn

 1. Zaznacz wiersze lub kolumny, które chcesz przenieść lub skopiować.

 2. Wskaż obramowanie wybranej komórki lub zakresu.

 3. Gdy wskaźnik zmieni się w Wskaźnik w kształcie dłoni , wykonaj dowolną z następujących czynności:

Cel

Metoda

Przenoszenie wierszy lub kolumn

Przeciągnij wiersze lub kolumny w inne miejsce.

Kopiowanie wierszy lub kolumn

Przytrzymaj naciśnięty klawisz Opcja i przeciągnij wiersze lub kolumny w inne miejsce.

Przenoszenie lub kopiowanie danych między istniejącymi wierszami lub kolumnami

Przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i przeciągnij wiersz lub kolumnę między istniejące wiersze lub kolumny. Program Excel wprowadza miejsce na nowy wiersz lub nową kolumnę.

Konwertowanie kolumn na wiersze lub wiersze na kolumny

 1. Skopiuj wiersze lub kolumny, które chcesz transpozycji.

 2. Zaznacz komórkę docelową (pierwszą komórkę wiersza lub kolumny, do której chcesz wkleić dane) dla wierszy lub kolumn, które mają zostać przekształcone.

 3. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Edycjakliknij strzałkę obok przycisku Wklej, a następnie kliknij polecenie TRANSPONUJ.

  Karta Narzędzia główne, grupa Edycja

  Uwaga: Kolumny i wiersze nie mogą się nakładać. Jeśli na przykład wybrano wartości w kolumnie C, a następnie spróbujesz wkleić je w wierszu pokrywającym się z kolumną C, program Excel wyświetli komunikat o błędzie. Obszar docelowy wklejenia kolumny lub wiersza musi znajdować się poza oryginalnymi wartościami.

Zobacz też

Wstawianie lub usuwanie komórek, wierszy, kolumn

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×