Przenoszenie lub kopiowanie komórek, wierszy i kolumn

Gdy wiersze i kolumny są przenoszone lub kopiowane, program Excel przenosi lub kopiuje wszystkie zawarte w nich dane, uwzględniając formuły i ich wyniki, komentarze, formaty komórek i ukryte komórki.

Jeśli komórka zawiera formułę, odwołanie do komórki nie są dostosowywane. W związku z tym zawartość przeniesionej lub skopiowanej komórki i wszystkich komórek, które się na nie wskazują, mogą wyświetlać #REF! wartość błędu. W takim przypadku musisz ręcznie dostosować odwołania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wykrywanie błędów w formułach.

Zaznaczone komórki, wiersze i kolumny można przenosić lub kopiować za pomocą polecenia Wytnij lub Kopiuj, ale można je też przenosić lub kopiować za pomocą myszy.

Wykonaj poniższe czynności, aby przenieść lub skopiować komórki:

 1. Zaznacz komórkę, wiersz lub kolumnę do przeniesienia lub skopiowania.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przenieść wiersze lub kolumny, na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij pozycję Wytnij Obraz przycisku .

   Grupa Schowek na karcie Narzędzia główne

   Skrót klawiaturowy: Naciśnij klawisze CTRL+X.

  • Aby skopiować wiersze lub kolumny, na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek kliknij pozycję Kopiuj Obraz przycisku .

   Skrót klawiaturowy: naciśnij klawisze CTRL+C.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz lub kolumnę poniżej bądź po prawej stronie obszaru, do którego chcesz przenieść lub skopiować zaznaczenie, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Jeśli wiersze lub kolumny są przenoszone, kliknij polecenie Wstaw wycięte komórki.

  • Jeśli wiersze lub kolumny są kopiowane, kliknij polecenie Wstaw skopiowane komórki.

   Uwaga: Kliknięcie przycisku Wklej Obraz przycisku na karcie Narzędzia główne w grupie Schowek (lub naciśnięcie klawiszy CTRL+V) zamiast klikania polecenia w menu skrótów spowoduje zastąpienie istniejącej zawartości komórek docelowych.

Przenoszenie lub kopiowanie wierszy i kolumn przy użyciu myszy

 1. Zaznacz wiersz lub kolumnę do przeniesienia bądź skopiowania.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przenieść wiersze lub kolumny, wskaż krawędź zaznaczenia. Gdy wskaźnik zmieni się we wskaźnik przenoszenia Wskaźnik przenoszenia , przeciągnij wiersze lub kolumny do innej lokalizacji.

  • Aby skopiować wiersze lub kolumny, przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL, wskazując krawędź zaznaczenia. Gdy wskaźnik zmieni się we wskaźnik kopiowania Wskaźnik kopiowania , przeciągnij wiersze lub kolumny do innej lokalizacji.

   Ważne: Klawisz CTRL musi być wciśnięty przez cały czas trwania operacji przeciągania i upuszczania. Zwolnienie klawisza CTRL przed zwolnieniem przycisku myszy spowoduje przeniesienie wierszy lub kolumn, a nie skopiowanie ich.

  Jeśli skopiowane lub wycięte wiersze bądź kolumny są wstawiane za pomocą myszy, następuje zastąpienie zawartości komórek docelowych. Aby wstawić skopiowane lub wycięte wiersze bądź kolumny bez zastępowania istniejącej zawartości komórek, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wiersz bądź kolumnę poniżej lub z prawej strony obszaru, do którego ma zostać przeniesione lub skopiowane zaznaczenie, a następnie kliknąć polecenie Wstaw wycięte komórki lub Wstaw skopiowane komórki.

  Uwaga: Za pomocą myszy nie można przenosić ani kopiować wierszy i kolumn, które do siebie nie przylegają.

Przenoszenie lub kopiowanie komórek

 1. Zaznacz komórki lub zakres komórek, które chcesz przenieść lub skopiować.

 2. Wskaż obramowanie zaznaczonej komórki lub zakresu.

 3. Gdy wskaźnik przybierze kształt Wskaźnik w kształcie dłoni , wykonaj jedną z następujących czynności:

Cel

Czynności

Przenoszenie komórek

Przeciągnij komórki do innej lokalizacji.

Kopiowanie komórek

Naciśnij i przytrzymaj na przykład opcję, a następnie przeciągnij komórki do innej lokalizacji.

Uwaga: Jeśli przeciągniesz lub wkleisz komórki w nowej lokalizacji, jeśli w tej lokalizacji istnieją już dane, program Excel zastąpi oryginalne dane.

Przenoszenie lub kopiowanie wierszy lub kolumn

 1. Zaznacz wiersze lub kolumny, które chcesz przenieść lub skopiować.

 2. Wskaż obramowanie zaznaczonej komórki lub zakresu.

 3. Gdy wskaźnik przybierze kształt Wskaźnik w kształcie dłoni , wykonaj jedną z następujących czynności:

Cel

Czynności

Przenoszenie wierszy lub kolumn

Przeciągnij wiersze lub kolumny do innej lokalizacji.

Kopiowanie wierszy lub kolumn

Przytrzymaj w nas w dół przycisk OPCJA i przeciągnij wiersze lub kolumny do innej lokalizacji.

Przenoszenie lub kopiowanie danych między istniejącymi wierszami lub kolumnami

Naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT i przeciągnij wiersz lub kolumnę między istniejącymi wierszami lub kolumnami. Program Excel tworzy miejsce dla nowego wiersza lub nowej kolumny.

Konwertowanie kolumn na wiersze lub wierszy na kolumny

 1. Skopiuj wiersze lub kolumny, które chcesz transponować.

 2. Zaznacz komórkę docelową (pierwszą komórkę wiersza lub kolumny, do której chcesz wkleić dane) przetransponowane wiersze lub kolumny.

 3. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Edycjakliknij strzałkę obok przycisku Wklej, a następnie kliknij pozycję Transpozycja.

  Karta Narzędzia główne, grupa Edycja

  Uwaga: Kolumny i wiersze nie mogą nakładać się. Jeśli na przykład zaznaczysz wartości w kolumnie C i spróbujesz wkleić je do wiersza nakładające się na kolumnę C, w programie Excel zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Obszar docelowy wklejanych kolumn lub wierszy musi znajdować się poza pierwotnymi wartościami.

Zobacz też

Wstawianie lub usuwanie komórek, wierszy, kolumn

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×