Przenoszenie tabeli lub zmienianie jej rozmiaru

Przenoszenie tabeli lub zmienianie jej rozmiaru

Przenoszenie lub zmienianie rozmiaru tabeli jest zwykle tak proste, jak przeciąganie jej wskaźnikiem. Jeśli chcesz, możesz również wprowadzić określony rozmiar.

Przenoszenie tabeli

 1. Kliknij tabelę, którą chcesz przenieść.

 2. Przesuń wskaźnik myszy na zewnętrzne obramowanie tabeli (ale nie na kropki), a gdy wskaźnik przybierze kształt Strzałka z czterema grotami , kliknij i przeciągnij obramowanie, aby przenieść tabelę.

Porada:   Aby przenieść tabelę i utworzyć jej duplikat, przeciągnij tabelę, przytrzymując naciśnięty klawisz Ctrl.

Zmienianie rozmiaru tabeli

Przeciąganie w celu zmiany rozmiaru tabeli

 1. Kliknij tabelę, której rozmiar chcesz zmienić.

 2. Na obramowaniach tabeli wskaż uchwyt zmiany rozmiaru, a gdy wskaźnik przybierze kształt Strzałka z dwoma grotami , kliknij i przeciągnij uchwyt, aby powiększyć lub mniejsza tabelę. Uchwyt zmiany rozmiaru to grupa kropek wyświetlanych w rogach i bokach tabeli.

  Zwróć uwagę na następujące kwestie:

  • Aby zachować ten sam stosunek wysokości do szerokości tabeli podczas zmieniania jej rozmiaru, naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT podczas przeciągania w celu zmiany rozmiaru tabeli.

  • Aby zachować tabelę wyśrodkowana na slajdzie, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL podczas przeciągania w celu zmiany rozmiaru tabeli.

  • Jeśli tabela jest zbyt duża na slajdzie, kliknij przycisk Cofnij Przycisk Cofnij na pasku narzędzi Szybki dostęp, aby przywrócić pierwotny rozmiar tabeli.

Wprowadzanie określonego rozmiaru tabeli

 1. Kliknij tabelę, której rozmiar chcesz zmienić.

 2. W obszarze Narzędziatabel na karcie Układ w grupie Rozmiar tabeli wprowadź wielkość w polach Wysokość i Szerokość.

  Zmienianie rozmiaru tabeli

  Aby zachować ten sam stosunek wysokości do szerokości tabeli przy zmianie jej rozmiaru, zaznacz pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji.

Zmienianie rozmiaru kolumny lub wiersza

 1. Kliknij tabelę zawierającą kolumnę lub wiersz, których rozmiar chcesz zmienić.

 2. Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić szerokość kolumny, przesuń wskaźnik myszy na obramowanie kolumny, której rozmiar chcesz zmienić, a gdy wskaźnik przybierze kształt Obraz pionowej strzałki z dwoma grotami , przeciągnij kolumnę w prawo lub w lewo.

  • Aby zmienić wysokość wiersza, przesuń wskaźnik myszy na obramowanie wiersza, którego rozmiar chcesz zmienić, a gdy wskaźnik przybierze kształt Pozioma strzałka z dwoma grotami , przeciągnij wiersz w górę lub w dół.

   Uwagi: 

   • Możesz również wybrać opcje w grupie Rozmiar komórki, aby zmienić rozmiar wierszy i kolumn. W obszarze Narzędziatabel na karcie Układ w grupie Rozmiar komórki wprowadź wielkość w polach Wysokość i Szerokość.

   • Minimalna wysokość komórki zależy od rozmiaru czcionki tekstu w komórce tabeli.

Zobacz też

Zmienianie marginesów między tekstem a obramowaniem pola tekstowego lub kształtu

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×