Przewodnik dotykowy programu Excel dla telefonu iPhone

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W przypadku nowych użytkowników urządzeń dotykowych poznanie kilku gestów pomoże w pełni wykorzystać funkcje dotykowe.

Poruszanie się w ramach pliku

Aby przewinąć...

Dotknij ekranu i przesuń palcem w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

Przewijanie w górę lub w dół

Aby szybko przewinąć dużych arkuszy poziomo lub pionowo, chwyć uchwyt przewijania Uchwyt przewijania .

Aby powiększyć...

Oddal od siebie dwa palce.

Powiększanie

Aby pomniejszyć...

Zbliż dwa palce.

Pomniejszenie

Zaznaczanie

Aby zaznaczyć komórkę...

Naciśnij komórkę.

Zaznaczanie komórki

Aby zaznaczyć wiele komórek...

Naciśnij uchwyt zaznaczenia, a następnie go przeciągnij.

Zaznaczanie wielu komórek

Aby umieścić kursor...

Naciśnij na pasku formuły.

Umieszczanie kursora w obrębie tekstu

Aby dodać lub edytować zawartość komórki...

Naciśnij dwukrotnie komórkę lub naciśnij na pasku formuły.

Dodawanie lub edytowanie zawartości komórki

Aby otworzyć menu Edycja komórki...

Naciśnij komórkę.

Otwieranie menu edycji komórki

Aby zaznaczyć wszystkie komórki zawierające dane...

Przesuń uchwyt zaznaczenia w dół lub w prawo.

Gesty przesunięcia

Praca z kolumnami i wierszami

Aby zaznaczyć lub edytować kolumnę albo wiersz...

Naciśnij nagłówek kolumny lub wiersza.

Zaznaczanie i edytowanie kolumny

aby przenieść co najmniej jedną komórkę albo kolumnę lub wiersz...

Naciśnij i przytrzymaj zaznaczoną kolumnę lub wiersz albo grupę komórek. Pojawi się animacja kropkowanych linii, gdy element będzie gotowy do przeniesienia. Przeciągnij i upuść zaznaczone dane w odpowiednie miejsce.

Przenoszenie kolumny

Aby zmienić rozmiar kolumny lub wiersza...

Naciśnij i przeciągnij nagłówek kolumny lub wiersza.

Zmienianie rozmiaru kolumny

Aby automatycznie dopasować szerokość kolumny lub wysokość wiersza do zawartości...

Naciśnij dwukrotnie nagłówek kolumny lub wiersza.

Autodopasowanie kolumny

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×