Przewodnik dotykowy programu Word dla telefonu iPhone

W przypadku nowych użytkowników urządzeń dotykowych poznanie kilku gestów pomoże w pełni wykorzystać funkcje dotykowe.

Poruszanie się w obrębie pliku

Efekt

Działanie

Gest

Przewinięcie

Dotknij ekranu i przesuń palcem w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

Przewijanie w górę lub w dół

Powiększenie

Oddal od siebie dwa palce.

Powiększanie

Pomniejszenie

Zbliż dwa palce.

Pomniejszenie

Zaznaczanie

Efekt

Działanie

Gest

Umieszczenie kursora

Naciśnij lokalizację.

Umieszczanie kursora w obrębie tekstu

Aktywowanie klawiatury ekranowej

Naciśnij w dowolnym miejscu w tekście.

Otwieranie klawiatury

Zaznaczenie i edycja tekstu

Naciśnij dwukrotnie wyraz, aby go zaznaczyć.

Zaznaczanie jednego wyrazu

Zaznaczenie akapitu

Naciśnij trzykrotnie w akapicie.

Zaznaczenie akapitu

Zaznaczenie kilku wyrazów, zdań, akapitów

Naciśnij dwukrotnie pierwszy wyraz i przeciągnij uchwyt zaznaczenia w prawo lub w prawo i w dół do ostatniego wyrazu, który chcesz zaznaczyć.

Zaznaczanie większej ilości tekstu

Zaznaczenie zawartości tabeli

Naciśnij w dowolnym miejscu tabeli.

Zaznaczanie tabeli

Praca z kształtami i obiektami

Efekt

Działanie

Gest

Przeniesienie

Naciśnij obiekt, przytrzymaj i przeciągnij do odpowiedniej lokalizacji.

Przenoszenie obiektu

Zmienienie rozmiaru

Naciśnij obiekt, a następnie przeciągnij dowolny uchwyt zmiany rozmiaru.

Zmienianie rozmiaru obiektu

Obracanie

Naciśnij obiekt, a następnie przytrzymaj i przeciągnij jego uchwyt obrotu.

Obracanie obiektu

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×