Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Nie zaleca się już używania programu Access 2010 ani usług programu Access w nowych bazach danych sieci Web programu Access.

 • Ta funkcja została wycofana z usług Microsoft 365 SharePoint Online. Nie można już edytować bazy danych sieci Web programu Access. Firma Microsoft planuje usunięcie usługi aplikacji sieci Web 2010 z usług Microsoft 365 SharePoint Online w marcu 2020 r.

 • W programie SharePoint Server ta funkcja będzie obsługiwana zgodnie z zasadami cyklu świadczenia pomocy technicznej firmy Microsoft.

Ta decyzja nie ma wpływu na bazy danych programu Access w wersji klasycznej (accdb). Bazy danych programu w wersji klasycznej korzystają z wydajnych funkcji, które przesądziły o popularności programu Access w zakresie tworzenia rozwiązań biznesowych. Będziemy nadal inwestować w bazy danych programu Access w wersji klasycznej, rozwijając funkcje łączności danych, zarządzania bazami danych i inne.

Opcja korzystania z usługi PowerApps

Zamiast baz danych sieci Web programu Access zalecamy rozważenie tworzenia rozwiązań biznesowych bez kodu dla sieci Web i urządzeń przenośnych za pomocą usługi Microsoft PowerApps. Mimo że usługa PowerApps to stosunkowo nowy produkt, firma Microsoft dokłada znacznej inwestycji w usługę PowerApps, aby była premierą rozwiązania biznesowego i regularnie dodaje nowe funkcje.

Uwaga: Usługa PowerApps nie jest jeszcze dostępna w usłudze Office 365 obsługiwanej przez firmę 21Vianet ani w usłudze Office 365 Germany.

Sposoby migrowania danych bazy danych sieci Web programu Access

Istnieją dwa sposoby migrowania danych.

Eksportowanie list programu SharePoint do programu Excel

Dane bazy danych sieci Web programu Access są przechowywane na listach programu SharePoint. Listy programu SharePoint można wyświetlić, a następnie wyeksportować do programu Excel.

 1. W programie Access wybierz pozycję > plików.

 2. W oknie dialogowymOpcje programu Access kliknij pozycję Bieżąca baza danych.

 3. W obszarze Opcje aplikacji wyczyśćformularz wyświetlania w sieci Web.

 4. Otwórz bazę danych sieci Web.

 5. Wybierz pozycję Plik > Informacje.

 6. W sekcji Synchronizuj wszystko w obszarze Dostęp do tej bazy danychw sieci Web kliknij adres URL.

 7. Na stronie witryny programu SharePoint w obszarze Tabele kliknij strzałkę listy rozwijanej i wybierz pozycję Eksportuj do programu Excel.

 8. W przeglądarce wybierz pozycję Zapisz,a następnie wybierz pozycję Otwórz.

 9. Zapisz plik w programie Excel.

Cofanie publikacji bazy danych sieci Web

Po cofniesz publikację bazy danych sieci Web wszystkie dane stają się dostępne w lokalnej bazie danych programu Access.

 1. Otwórz bazę danych sieci Web przy użyciu programu Access w wersji klasycznej.

 2. Wybierz pozycję Plik >Zapisz jako > Zapisz bazę danych jako > Zapisz jako lokalną bazę danych.

 3. Wprowadź nową nazwę pliku.

 4. Wybierz pozycję Zapisz.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×