W klipie audio lub wideo dodanym do slajdu programu PowerPoint możesz przyciąć niechcianą zawartość na początku lub na końcu klipu.

Przycinać można tylko klipy wideo wstawione z komputera. Ta funkcja jest niedostępna w przypadku klipów wideo wstawionych z sieci Web.

Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo.

1:19

Przycinanie klipu wideo

 1. W widoku normalnym zaznacz obramowanie klipu wideo na slajdzie.

  Gdy klip wideo zostanie zaznaczony, na wstążce z paskiem narzędzi zostanie wyświetlona sekcja Narzędzia wideo, która zawiera dwie karty: Formatowanie i Odtwarzanie:

  Po zaznaczeniu klipu wideo na slajdzie zostanie wyświetlona sekcja „Narzędzia wideo” na wstążce z paskiem narzędzi, która zawiera dwie karty: Formatowanie i Odtwarzanie.
 2. Na wstążce w obszarze Narzędzia wideo na karcie Odtwarzanie kliknij pozycję Przytnij wideo.

 3. Aby określić miejsce przycięcia materiału wideo, w oknie dialogowym Przycinanie wideo naciśnij przycisk Odtwórz.

 4. W momencie, w którym chcesz przyciąć klip, naciśnij przycisk Wstrzymaj.

  Możesz precyzyjnie dostosować lokalizację wskaźnika, używając przycisków Następna klatka i Poprzednia klatka.

 5. W oknie dialogowym Przycinanie wideo wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby przyciąć początek klipu, kliknij punkt startowy (pokazany na poniższej ilustracji jako zielony wskaźnik z lewej strony). Gdy pojawi się strzałka z dwoma grotami, przeciągnij ją do nowego punktu początkowego klipu wideo.

  • Aby przyciąć koniec klipu, kliknij punkt końcowy (pokazany na poniższej ilustracji jako czerwony wskaźnik z prawej strony). Gdy pojawi się strzałka z dwoma grotami, przeciągnij ją do nowego punktu końcowego klipu wideo.

   W tym przykładzie przycięty jest koniec klipu, co powoduje zmianę czasu zakończenia na 00:17:002.

   Przycinanie wideo

Przycinanie klipu muzycznego lub dźwiękowego

 1. Zaznacz klip audio na slajdzie.

  Gdy klip audio zostanie zaznaczony, na wstążce z paskiem narzędzi zostanie wyświetlona sekcja Narzędzia audio, która zawiera dwie karty: Formatowanie i Odtwarzanie:

  Po zaznaczeniu klipu audio na slajdzie, zostanie wyświetlona sekcja „Narzędzia audio” na wstążce z paskiem narzędzi, która zawiera dwie karty: Formatowanie i Odtwarzanie.
 2. W obszarze Narzędzia audio na karcie Odtwarzanie kliknij pozycję Przytnij audio.

 3. Aby określić miejsce przycięcia klipu audio, w oknie dialogowym Przycinanie zawartości dźwiękowej kliknij przycisk Odtwórz.

 4. W momencie, w którym chcesz przyciąć klip, kliknij przycisk Wstrzymaj.

  Możesz precyzyjnie dostosować lokalizację wskaźnika, używając przycisków Następna klatka i Poprzednia klatka.

 5. Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby przyciąć początek klipu, kliknij punkt początkowy (zielony wskaźnik z lewej strony). Gdy pojawi się strzałka z dwoma grotami, przeciągnij ją do nowego punktu początkowego klipu audio.

  • Aby przyciąć koniec klipu, kliknij punkt końcowy (czerwony wskaźnik z prawej strony). Gdy pojawi się strzałka z dwoma grotami, przeciągnij ją do nowego punktu końcowego klipu audio.

   Przycinanie zawartości dźwiękowej

Zapisywanie kopii przyciętego pliku multimedialnego

Aby zapisać oddzielną kopię przyciętego pliku multimedialnego do użytku poza PowerPoint, należy skompresować plik multimedialny, a następnie użyć polecenia Zapisz plik multimedialny jako:

 1. Wybierz pozycję Plik > Informacje.

 2. Wybierz pozycję Kompresuj multimedia,a następnie wybierz odpowiedni poziom kompresji.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Kompresowanie multimediów i rozpocznie się proces kompresji.

 3. Po zakończeniu kompresji zaznacz przycięty multimedia na slajdzie. Kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Zapisz plik multimedialny jako.

 4. Wprowadź nazwę i lokalizację przechowywania pliku, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

  Plik multimedialny zostanie zapisany w wybranym folderze.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wstawiania i odtwarzania muzyki oraz innych klipów dźwiękowych, zobacz:

Subskrybenci usługi Office 365

W systemie macOS ta funkcja jest dostępna tylko dla Microsoft 365subskrybentów. Jeśli jesteś subskrybentem usługi Microsoft 365, upewnij się, że masz najnowszą wersję pakietu Office. Innym rozwiązaniem jest użycie innej aplikacji, na przykład GarageBand, w celu przycięcia pliku dźwiękowego przed dodaniem go do prezentacji.

Przycinanie klipu wideo

 1. W widoku normalnym zaznacz ramkę wideo na slajdzie.

  Gdy klip wideo zostanie zaznaczony, na wstążce z paskiem narzędzi pojawią się dwie dodatkowe karty o nazwach Formatowanie wideo i Odtwarzanie:

  Po zaznaczeniu klipu wideo na slajdzie zostanie wyświetlona karta Odtwarzanie na wstążce z paskiem narzędzi, która umożliwia ustawianie opcji odtwarzania wideo.
 2. Wybierz kartę Odtwarzanie, a następnie wybierz pozycję Przytnij wideo.

 3. Aby określić miejsce przycięcia materiału wideo, w oknie dialogowym Przycinanie wideo naciśnij przycisk Odtwórz.

 4. W momencie, w którym chcesz przyciąć klip, naciśnij przycisk Wstrzymaj.

  Za pomocą przycisków Posuń Posuń do przodu do przodu i Posuń do tyłu tekst alternatywny , aby precyzyjnie dostosować lokalizację znacznika.

 5. W oknie dialogowym Przycinanie wideo wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby przyciąć początek klipu, kliknij punkt początkowy (pokazany na poniższej ilustracji jako pionowy żółty uchwyt po lewej stronie). Przeciągnij go w prawo do nowego punktu początkowego klipu wideo.

  • Aby przyciąć koniec klipu, kliknij punkt końcowy (pionowy żółty uchwyt). Przeciągnij go w lewo, jak to przedstawiono na poniższej ilustracji, do nowego punktu końcowego klipu wideo.

   Na tej ilustracji przycięto koniec klipu, co zmieniło czas trwania klipu na 00:02.449.

   Przycinanie wideo

Aby uzyskać więcej informacji na temat wstawiania i odtwarzania klipów wideo, zobacz:

Wstawianie i odtwarzanie klipu wideo z komputera

Przycinanie klipu muzycznego lub dźwiękowego

 1. Zaznacz klip audio na slajdzie.

  Gdy klip audio zostanie zaznaczony, na wstążce z paskiem narzędzi zostanie wyświetlona sekcja Narzędzia audio, która zawiera dwie karty: Formatowanie i Odtwarzanie:

  Po zaznaczeniu klipu audio na slajdzie zostanie wyświetlona karta Odtwarzanie na wstążce z paskiem narzędzi, służąca do ustawiania opcji odtwarzania.
 2. W obszarze Narzędzia audio na karcie Odtwarzanie kliknij pozycję Przytnij audio.

 3. Aby określić miejsce przycięcia klipu audio, w oknie dialogowym Przycinanie zawartości dźwiękowej kliknij przycisk Odtwórz.

 4. W momencie, w którym chcesz przyciąć klip, kliknij przycisk Wstrzymaj.

  Za pomocą przycisków Posuń Posuń do przodu do przodu i Posuń do tyłu tekst alternatywny , aby precyzyjnie dostosować lokalizację znacznika.

 5. Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby przyciąć początek klipu, kliknij punkt początkowy (pokazany na poniższej ilustracji jako pionowy żółty uchwyt po lewej stronie). Przeciągnij go w prawo do nowego punktu początkowego klipu wideo.

  • Aby przyciąć koniec klipu, kliknij punkt końcowy (pionowy żółty uchwyt). Przeciągnij go w lewo, jak to przedstawiono na poniższej ilustracji, do nowego punktu końcowego klipu wideo.

   Przytnij zawartości dźwiękowej

Aby uzyskać więcej informacji na temat wstawiania i odtwarzania muzyki oraz innych klipów dźwiękowych, zobacz:

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×