Przygotowywanie obrazu dla programu Lync 2010

Świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2010 zakończono 13 października 2020 r.

Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Zaktualizuj teraz

Przy użyciu oprogramowania komunikacyjnego Microsoft Lync 2010 można zmieniać swój obraz wyświetlany innym osobom na liście kontaktów i w konwersacjach za pomocą wiadomości błyskawicznych.

Uwaga:  Do zmiany obrazu potrzebny jest obraz osobisty znajdujący się w publicznej witrynie obrazów, takiej jak sieć usług internetowych Windows Live, Facebook, LinkedIn lub Flickr.

Co chcesz zrobić?

Określanie rozmiaru obrazu

Aby określić rozmiar obrazu, wykonaj następujące czynności.

 1. Przejdź do witryny sieci Web zawierającej obrazy, których chcesz użyć.

 2. Rozmiar większości obrazów można określić, klikając prawym przyciskiem myszy obraz, a następnie klikając polecenie Właściwości.

 3. Jeśli nie można wybrać polecenia Właściwości podczas wykonywania kroku 2, kliknij polecenie Zapisz obraz jako, kliknij prawym przyciskiem myszy obraz, który jest już zapisany na komputerze, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 4. Domyślnie maksymalny rozmiar obrazu w programie Lync 2010 wynosi 30 KB. W zależności od rozmiaru obrazu wykonaj jedną z następujących czynności:

 5. Jeśli rozmiar obrazu wynosi więcej niż 30 KB, zmniejsz go i przytnij obraz przed wykonaniem kolejnej czynności. Zobacz następną sekcję, w której opisano, jak można zmienić rozmiaru obrazu.

 6. Jeśli rozmiar obrazu wynosi mniej niż 30 KB, można przekazać go do programu Lync 2010. Zobacz sekcję z opisem przekazywania obrazu poniżej w tym temacie.

Początek strony

Zmienianie rozmiaru za dużego obrazu

Jeśli użytkownik nie posiada spersonalizowanego obrazu o rozmiarze mniejszym niż 30 KB, może go utworzyć, wykonując następujące czynności.

 1. Przejdź do witryny sieci Web zawierającej obraz, którego chcesz użyć, kliknij obraz prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako. Innym rozwiązaniem jest otwarcie obrazu z dysku twardego.

 2. Możliwy do przyjęcia rozmiar obszaru roboczego obrazu wynosi około 6,5 do 9,5 centymetra kwadratowego. Aby osiągnąć taki rozmiar, otwórz obraz. Kliknij polecenie Otwórz za pomocą, wybierz program (może to być przeglądarka fotografii systemu Windows), a następnie przeciągnij rogi obrazu tak, aby uzyskać wymagany rozmiar (6,5 do 9,5 centymetra kwadratowego dla obszaru, którego chcesz użyć, a jest nim zazwyczaj tylko twarz).

 3. Wytnij teraz odpowiedni obszar obrazu. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, kliknij pozycję Akcesoria, a następnie kliknij pozycję Narzędzie Wycinanie.

 4. W narzędziu Wycinanie kliknij pozycję Nowy, a następnie kliknij pozycję Wycinek prostokątny.

 5. Przy użyciu narzędzia Wycinanie zaznacz obszar (zazwyczaj jest to tylko twarz), który ma zawierać obraz, kliknij pozycję Plik, a następnie kliknij pozycję Zapisz jako. Upewnij się, że jako typ pliku został wybrany format JPG.

 6. Zapisz plik w lokalizacji na komputerze, takiej jak Moje obrazy.

 7. Sprawdź rozmiar zapisanego obrazu, aby upewnić się, że nie jest on większy niż 30 KB. Jeśli jest on większy niż 30 KB, zmniejsz obraz wyświetlony na ekranie lub wytnij mniejszy fragment obrazu.

Początek strony

Przekazywanie obrazu

Jeśli użytkownik posiada istniejący obraz o odpowiednim rozmiarze lub uzyskał go, wykonując powyższą procedurę, może przekazać obraz, wykonując następujące czynności.

 1. Przejdź do witryny zawierającej istniejący obraz, takiej jak Windows Live, Facebook, LinkedIn lub Flickr.

 2. Utwórz nowy album (obszar zawierający kolekcję obrazów, do którego można przejść, klikając w witrynie pozycję Zdjęcia lub jej odpowiednik).

 3. Zapewnij publiczny dostęp do albumu, wybierając pozycję Wszyscy lub Publiczny albo odpowiednik tych pozycji w używanej witrynie.

 4. Przekaż obraz z komputera do tego albumu.

Początek strony

Uzyskiwanie adresu do wklejenia w programie Lync 2010

Teraz należy uzyskać adres lokalizacji online obrazu, aby móc go wkleić w opcji Moje obrazy w programie Lync 2010.

 1. Przejdź do witryny z istniejącym obrazem, a następnie przejdź do albumu sieci Web zawierającego obraz, który chcesz użyć. (Jeśli obrazu tam jeszcze nie ma, zobacz poprzednią sekcję na temat przekazywania obrazu). Nie korzystaj z adresu w górnej części strony, ponieważ jest on niepoprawny. Jest to bieżący adres strony w witrynie, na której się znajdujesz, a nie samego zdjęcia. W niektórych witrynach należy klikać obraz do czasu wyświetlenia strony zawierającej tylko ten jeden obraz. Na przykład w witrynie Windows Live należy klikać obraz do czasu wyświetlenia pojedynczego obrazu.

 2. Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 3. W oknie dialogowym Właściwości kliknij prawym przyciskiem myszy pole tekstowe Adres (URL) i zaznacz cały adres. Upewnij się, że zaznaczony został cały adres, ponieważ w polu tekstowym są wyświetlane tylko dwa pierwsze wiersze. Adres musi zostać zaznaczony wraz z rozszerzeniem jpg widocznym na jego końcu.

 4. Kliknij zaznaczony tekst prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Kopiuj, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Otwórz program Lync 2010, a następnie kliknij obraz obok nazwy użytkownika.

 6. Kliknij pozycję Pokaż obraz z adresu internetowego. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole tekstowe, a następnie kliknij polecenie Wklej, aby wkleić skopiowany adres.

 7. Kliknij przycisk Połącz z obrazem. Jeśli pojawi się komunikat Pomyślnie połączono z obrazem, kliknij przycisk OK.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×