Przykłady używania dat jako kryteriów w zapytaniach programu Access

Przykłady używania dat jako kryteriów w zapytaniach programu Access

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia zapytań, zobacz Wprowadzenie do zapytań.

Poniżej przedstawiono typowe przykłady zastosowania kryteriów dat — od prostych filtrów opartych na datach po bardziej złożone obliczenia zakresów dat. W niektórych bardziej złożonych przykładach funkcje dat programu Access są używane do wyodrębniania różnych części daty w celu uzyskania żądanych wyników.

Przykłady użycia bieżącej daty w kryteriach

Przykłady użycia daty lub zakresu dat innych niż bieżąca data

Zapytania, które odfiltrowują wartości daty null (daty brakujące) lub różne od null

Przykłady użycia bieżącej daty w kryteriach

Uwzględniane elementy

Kryterium

Wynik kwerendy

Elementy zawierające dzisiejszą datę.

Date()

Zwraca elementy z dzisiejszą datą. Jeśli dzisiejszą datą jest 2012-02-02, zostaną wyświetlone elementy, w których pole daty ma wartość 2 lutego 2012.

Elementy zawierające wczorajszą datę.

Date()-1

Zwraca elementy z wczorajszą datą. Jeśli dzisiejszą datą jest 2012-02-02, zostaną wyświetlone elementy z 1 lutego 2012.

Elementy zawierające jutrzejszą datę.

Date() + 1

Zwraca elementy z jutrzejszą datą. Jeśli dzisiejszą datą jest 2 lutego 2012, zostaną wyświetlone elementy z 3 lutego 2012.

Elementy z datami przypadającymi w bieżącym tygodniu.

DatePart("ww";[DataSprzedaży]) = DatePart("ww";Date()) and Year([DataSprzedaży]) = Year(Date())

Zwraca elementy z datami przypadającymi w bieżącym tygodniu. Tydzień w programie Access rozpoczyna się w niedzielę i kończy w sobotę.

Elementy z datami przypadającymi w poprzednim tygodniu.

Year([DataSprzedaży])* 53 + DatePart("ww";[DataSprzedaży]) = Year(Date())* 53 + DatePart("ww";Date()) - 1

Zwraca elementy z datami przypadającymi w poprzednim tygodniu. Tydzień w programie Access rozpoczyna się w niedzielę i kończy w sobotę.

Elementy z datami przypadającymi w następnym tygodniu.

Year([DataSprzedaży])* 53+DatePart("ww"; [DataSprzedaży]) = Year(Date())* 53+DatePart("ww"; Date()) + 1

Zwraca elementy z datami przypadającymi w następnym tygodniu. Tydzień w programie Access rozpoczyna się w niedzielę i kończy w sobotę.

Elementy z datami przypadającymi na okres ostatnich 7 dni.

Between Date() and Date()-6

Zwraca elementy z datami przypadającymi na okres ostatnich 7 dni. Jeśli dzisiejszą datą jest 2012-02-02, zostaną wyświetlone elementy, których data należy do zakresu od 24 stycznia 2012 do 2 lutego 2012.

Elementy z datami przypadającymi w bieżącym miesiącu.

Year([DataSprzedaży]) = Year(Now()) And Month([DataSprzedaży]) = Month(Now())

Zwraca elementy z datami przypadającymi w bieżącym miesiącu. Jeśli dzisiejszą datą jest 2012-02-02, zostaną wyświetlone elementy z lutego 2012.

Elementy z datami przypadającymi w poprzednim miesiącu.

Year([DataSprzedaży])* 12 + DatePart("m";[DataSprzedaży]) = Year(Date())* 12 + DatePart("m";Date()) - 1

Zwraca elementy z datami przypadającymi w poprzednim miesiącu. Jeśli dzisiejszą datą jest 2012-02-02, zostaną wyświetlone elementy ze stycznia 2012.

Elementy z datami przypadającymi w następnym miesiącu.

Year([DataSprzedaży])* 12 + DatePart("m";[DataSprzedaży]) = Year(Date())* 12 + DatePart("m";Date()) + 1

Zwraca elementy z datami przypadającymi w następnym miesiącu. Jeśli dzisiejszą datą jest 2012-02-02, zostaną wyświetlone elementy z marca 2012.

Elementy z datami przypadającymi na okres ostatnich 30 lub 31 dni.

Between Date() And DateAdd("M";-1;Date())

Zwraca elementy z miesięcznego okresu. Jeśli dzisiejszą datą jest 2012-02-02, zostaną wyświetlone elementy, których data należy do zakresu od 2 stycznia 2012 do 2 lutego 2012.

Elementy z datami przypadającymi w bieżącym kwartale.

Year([DataSprzedaży]) = Year(Now()) And DatePart("q";[DataSprzedaży]) = DatePart("q";Now())

Zwraca elementy z bieżącego kwartału. Jeśli dzisiejszą datą jest 2012-02-02, zostaną wyświetlone elementy z pierwszego kwartału 2012.

Elementy z datami przypadającymi w poprzednim kwartale.

Year([DataSprzedaży])*4+DatePart("q";[DataSprzedaży]) = Year(Date())*4+DatePart("q";Date())- 1

Zwraca elementy z poprzedniego kwartału. Jeśli dzisiejszą datą jest 2012-02-02, zostaną wyświetlone elementy z ostatniego kwartału 2011.

Elementy z datami przypadającymi w następnym kwartale.

Year([DataSprzedaży])*4+DatePart("q";[DataSprzedaży]) = Year(Date())*4+DatePart("q";Date())+1

Zwraca elementy z następnego kwartału. Jeśli dzisiejszą datą jest 2012-02-02, zostaną wyświetlone elementy z drugiego kwartału 2012.

Elementy z datami przypadającymi w bieżącym roku.

Year([DataSprzedaży]) = Year(Date())

Zwraca elementy z bieżącego roku. Jeśli dzisiejszą datą jest 2012-02-02, zostaną wyświetlone elementy z roku 2012.

Elementy z datami przypadającymi w poprzednim roku.

Year([DataSprzedaży]) = Year(Date()) - 1

Zwraca elementy z poprzedniego roku. Jeśli dzisiejszą datą jest 2012-02-02, zostaną wyświetlone elementy z roku 2011.

Elementy z datami przypadającymi w następnym roku.

Year([DataSprzedaży]) = Year(Date()) + 1

Zwraca elementy z datami przypadającymi w następnym roku. Jeśli dzisiejszą datą jest 2012-02-02, zostaną wyświetlone elementy z roku 2013.

Elementy zawierające datę należącą do zakresu od 1 stycznia do dnia dzisiejszego (elementy od początku roku).

Year([DataSprzedaży]) = Year(Date()) and Month([DataSprzedaży]) <= Month(Date()) and Day([DataSprzedaży]) <= Day (Date())

Zwraca elementy zawierające datę należącą do zakresu od 1 stycznia bieżącego roku do dnia dzisiejszego. Jeśli dzisiejszą datą jest 2012-02-02, zostaną wyświetlone elementy, których data należy do zakresu od 1 stycznia 2012 do 2 lutego 2012.

Elementy, które zawierają minioną datę.

< Date()

Zwraca elementy z datami poprzedzającymi dzień dzisiejszy.

Elementy, które zawierają przyszłą datę.

> Date()

Zwraca elementy z datami następującymi po dniu dzisiejszym.

Przykłady użycia daty lub zakresu dat innych niż bieżąca data

Uwzględniane elementy

Kryterium

Wynik kwerendy

Elementy, które dokładnie pasują do daty, takiej jak 2012-02-02.

#2012-02-02#

Zwraca jedynie elementy z datą 2 lutego 2012.

Elementy, które nie pasują do daty, takiej jak 2012-02-02

Not #2012-02-02#

Zwraca elementy z datą inną niż 2 lutego 2012.

Elementy poprzedzające określoną datę, np. 2012-02-02

< #2012-02-02#

Zwraca elementy z datą wcześniejszą niż 2 lutego 2012.

Aby wyświetlić elementy z datą wcześniejszą lub równą dacie 2 lutego 2012, użyj operatora <= zamiast operatora <.

Elementy przypadające po określonej dacie, np. 2012-02-02

> #2012-02-02#

Zwraca elementy z datą późniejszą niż 2 lutego 2012.

Aby wyświetlić elementy z datą późniejszą lub równą dacie 2 lutego 2012, użyj operatora >= zamiast operatora >.

Elementy w określonym zakresie dat (między dwoma datami)

>#2012-02-02# and <#2012-02-04#

Zwraca elementy z datą należącą do zakresu od 2 lutego 2012 do 4 lutego 2012.

Uwaga: Do filtrowania zakresów dat (z datami krańcowymi włącznie) można również użyć operatora Between. Na przykład kryterium Between #2012-02-02# and #2012-02-04# ma takie samo znaczenie jak kryterium >=#2012-02-02# and <=#2012-02-04#.

Elementy spoza zakresu

<#2012-02-02# or >#2012-02-04#

Zwraca elementy z datą poprzedzającą dzień 2 lutego 2012 lub przypadającą po dniu 4 lutego 2012.

Elementy zawierające jedną z dwóch dat, takich jak 2012-02-02 lub 2012-02-03.

#2012-02-02# or #2012-02-03#

Zwraca elementy z datą 2 lutego 2012 lub 3 lutego 2012.

Elementy zawierające jedną lub kilka z wielu dat

In (#2012-02-01#; #2012-03-01#; #2012-04-01#)

Zwraca elementy z datą 1 lutego 2012, 1 marca 2012 lub 1 kwietnia 2012.

Elementy z określonego miesiąca (bez względu na rok), na przykład grudnia.

DatePart("m";[DataSprzedaży]) = 12

Zwraca elementy z datą przypadającą w grudniu dowolnego roku.

Elementy z określonego kwartału (bez względu na rok), na przykład pierwszego.

DatePart("q";[DataSprzedaży]) = 1

Zwraca elementy z datą przypadającą w pierwszym kwartale dowolnego roku.

Elementy zawierające wartość null (lub nie zawierają żadnej wartości).

Is Null

Zwraca elementy, w przypadku których data nie została wprowadzona.

Elementy zawierające wartości inne niż null.

Is Not Null

Zwraca elementy, w przypadku których data została wprowadzona.

Zapytania, które odfiltrowują wartości daty null (daty brakujące) lub różne od null

Uwzględniane elementy

Kryterium

Wynik kwerendy

Elementy zawierające wartość null (lub nie zawierają żadnej wartości).

Is Null

Zwraca elementy, w przypadku których data nie została wprowadzona.

Elementy zawierające wartości inne niż null.

Is Not Null

Zwraca elementy, w przypadku których data została wprowadzona.

Masz problemy z kryteriami daty (np. nie uzyskujesz oczekiwanych wyników)? Zobacz Kryteria daty nie działają w moim zapytaniu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×