Przypisywanie makra do przycisku

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Przycisk (formant formularza) służy do uruchamiania makra wykonującego określoną akcję, gdy użytkownik kliknie przycisk. Na przykład można użyć przycisku aby zautomatyzować drukowania arkusza, filtrowania danych lub obliczeń liczby.

Po utworzeniu makra możesz przypisać je do przycisku, którego kliknięcie spowoduje uruchomienie makra. Możesz przypisać makro do przycisku na pasku narzędzi Szybki dostęp lub do przycisku we własnej grupie na wstążce.

Jeśli chcesz, aby przycisk makra był dostępny w innych skoroszytach, przypisz go do makra, które utworzono w skoroszycie osobistym.

Dodawanie przycisku makra do paska narzędzi Szybki dostęp

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Pasek narzędzi Szybki dostęp.

 2. Na liście Wybierz polecenia z kliknij przycisk makra.

  Polecenia paska narzędzi Szybki dostęp
 3. Wybierz makro, do którego chcesz przypisać przycisk.

 4. Kliknij przycisk Dodaj, aby przenieść makro na listę przycisków paska narzędzi Szybki dostęp.

 5. Aby zamienić domyślną ikonę makra na inny przycisk makra, kliknij przycisk Modyfikuj.

 6. W obszarze Symbol wybierz ikonę przycisku dla makra.

  Okno dialogowe przyciski Modyfikuj
 7. Aby użyć przyjaźniejszej nazwy przycisku, w polu Nazwa wyświetlana, wprowadź odpowiednią nazwę.

  W nazwie przycisku można umieszczać spacje.

 8. Kliknij przycisk OK dwa razy.

Nowy przycisk pojawi się na pasku narzędzi Szybki dostęp — kliknij go, aby uruchomić makro.

Porada: Po zapisaniu skoroszytu przyciski przypisane do makr w skoroszycie osobistym będą dostępne w każdym otwieranym skoroszycie.

Dodawanie przycisku makra do własnej grupy na wstążce

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Dostosowywanie Wstążki.

 2. W obszarze Dostosuj Wstążkę na liście Karty głównezaznacz pole wyboru Deweloper, jeśli nie zostało jeszcze zaznaczone.

  Okno dialogowe Dostosowywanie Wstążki
 3. Wybierz kartę, na której chcesz dodać własną grupę.

  Na przykład wybierz kartę Narzędzia główne, aby dodać grupę do karty Narzędzia główne.

 4. Wybierz pozycję Nowa grupa.

  Spowoduje to dodanie grupy Nowa grupa (Niestandardowa) do wybranej karty.

 5. Aby użyć lepszej nazwy dla nowej grupy, kliknij pozycję Zmień nazwę, wpisz odpowiednią nazwę w polu Nazwa wyświetlana, a następnie kliknij przycisk OK.

  W nazwie można umieścić spacje. Na przykład możesz wpisać nazwę Moje makra.

 6. Aby dodać makro do grupy, na liście Wybierz polecenia z kliknij przycisk makra.

 7. Wybierz makro, które chcesz dodać do nowej grupy, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Makro zostanie dodane do grupy Moje makra.

 8. Aby użyć przyjaźniejszej nazwy, kliknij pozycję Zmień nazwę, a następnie wpisz odpowiednią nazwę w polu Nazwa wyświetlana.

  W nazwie można umieścić spacje.

 9. W obszarze Symbol wybierz ikonę przycisku dla makra.

 10. Kliknij przycisk OK dwa razy.

Nowa grupa pojawi się na wybranej karcie, na której możesz kliknąć przycisk, aby uruchomić makro.

Porada: Po zapisaniu skoroszytu przyciski przypisane do makr w skoroszycie osobistym będą dostępne w każdym otwieranym skoroszycie.

Nowsze wersje

 1. Na karcie Deweloper w grupie formanty kliknij przycisk.

  Jeśli karta Deweloper nie jest dostępna

  1. Przejdź do programu Excel > Preferencje... > Wstążki i paska narzędzi.

  2. W sekcji Dostosuj Wstążkę w obszarze Karty główne zaznacz pole wyboru Deweloper wyboru i naciśnij klawisz przycisk OK.

 2. Kliknij arkusz w miejscu, w którym chcesz w lewym górnym rogu na wyświetlanie przycisku.

 3. W oknie dialogowym Przypisz makro kliknij nazwę makra, które chcesz przypisać do przycisku, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Aby zmienić rozmiar przycisku, przeciągnij uchwyty zmiany rozmiaru.

 5. Aby określić właściwości kontrolki dla przycisku, Control + kliknięcie lub kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk, a następnie kliknij polecenie Formatuj formant.

Excel 2011 dla komputerów Mac

 1. Na karcie Deweloper w grupie Kontrolki formularzy kliknij przycisk.

  Jeśli karta Deweloper nie jest dostępna

  1. Po prawej stronie wstążki kliknij przycisk Menu podręczne Akcja , a następnie kliknij pozycję Preferencje Wstążki.

  2. W obszarze Dostosowywanie zaznacz pole wyboru Deweloper.

 2. Kliknij arkusz w miejscu, w którym chcesz w lewym górnym rogu na wyświetlanie przycisku.

 3. W oknie dialogowym Przypisz makro kliknij nazwę makra, które chcesz przypisać do przycisku, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Aby określić właściwości kontrolki dla przycisku, Control + kliknięcie lub kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk, a następnie kliknij polecenie Formatuj formant.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×