Publikowanie prezentacji w sieci Web

Uwaga: Poniższe kroki dotyczą tylko programu PowerPoint 2007. Nie można zapisać prezentacji jako strony sieci Web w programie PowerPoint 2010 lub nowszym. Aby zastosować obejścia w nowszych wersjach PowerPoint, zobacz Opcje dotyczące nowszych wersji programu PowerPoint poniżej.

 1. Otwórz prezentację lub strona sieci Web, którą chcesz publikowanie do sieci Web.

 2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 3. Na liście Zapisz w wybierz ścieżkę lub lokalizację strony sieci Web na serwerze sieci Web.

  Jeśli chcesz, aby użytkownicy mieli dostęp do prezentacji opublikowanej w sieci Web, musisz określić serwer sieci Web lub inny dostępny komputer, wybierając lokalizację pliku.

 4. W polu Nazwa pliku zaakceptuj sugerowaną nazwę pliku albo wpisz własną.

  Porada: Jeśli chcesz, aby opublikowana prezentacja miała inną nazwę niż plik źródłowy, z którego została opublikowana, wpisz nową nazwę.

 5. W polu Zapisz jako typ wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Kliknij pozycję Strona sieci Web , aby zapisać prezentację jako stronę sieci Web i utworzyć skojarzony folder zawierający pliki pomocnicze (takie jak punktory, tekstury tła, obrazy i dźwięki).

  • Kliknij pozycję jednoplikowa strona sieci Web , aby zapisać prezentację jako stronę sieci Web, która integruje wszystkie informacje dodatkowe, w tym wszystkie połączone pliki, w jeden plik.

 6. Aby ustawić pasek tytułu tekst strony na stronie sieci Web, kliknij pozycję Zmień tytuł, wpisz tekst paska tytułu w polu tytuł strony , a następnie kliknij przycisk OK.

 7. Kliknij pozycję Publikuj, a następnie w oknie dialogowym Publikowanie jako strona sieci Web wykonaj co najmniej jedno z następujących czynności:

  • Aby określić slajdy, które chcesz opublikować, w obszarze Publikowanie conależy kliknąć odpowiednią opcję.

  • Aby wyświetlić notatki prelegenta dla prezentacji, zaznacz pole wyboru Wyświetl notatki prelegenta .

  • Aby ustawić dodatkowe opcje formatowania i wyświetlania stron sieci Web, kliknij pozycję Opcje sieci Web, wybierz odpowiednie opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby wyznaczyć obsługę dla konkretnej wersji przeglądarka lub przeglądarki, w obszarze Obsługa przeglądarkikliknij odpowiednią opcję.

 8. Kliknij pozycję Opublikuj.

Opcje nowszych wersji programu PowerPoint

Zapisywanie slajdów jako dokumentów programu Word, a następnie Zapisywanie jako strony sieci Web

Możesz zapisać pojedynczy slajd jako obraz w dokumencie programu Word, a następnie zapisać go jako plik HTML.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy miniaturę slajdu, który chcesz zapisać, a następnie kliknij polecenie Kopiuj.

 2. W nowym dokumencie programu Word wklej slajd (Ctrl + V). W razie potrzeby przeciągnij wskaźnik, aby zmienić rozmiar obrazu slajdu w celu wypełnienia strony.

 3. Kliknij pozycję plik > Zapisz jako, a następnie wybierz pozycję Strona sieci Web lub Strona sieci Web, przefiltrowana.

Zapisywanie prezentacji w usłudze OneDrive, a następnie udostępnianie jej w trybie online (PowerPoint 2013 i nowsze wersje)

 1. Kliknij pozycję plik > Udostępnij > Udostępnij osobom lub Zaproś osoby > Zapisz w chmurze.

 2. Wybierz lokalizację w folderach usługi OneDrive.

 3. Wpisz nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 4. Kliknij pozycję Udostępnij osobom (PowerPoint 2016 lub nowsze wersje), Dodaj adresy e-mail i dowolną wiadomość, a następnie kliknij pozycję Udostępnij.

Jeśli jest to funkcja, którą chcesz zażądać, wystaw nam swoją opinię na forum w witrynie UserVoice programu PowerPoint. Pomoże to w określeniu priorytetów implementowania nowych funkcji w przyszłych aktualizacjach.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zobacz też

Zapisywanie prezentacji programu PowerPoint jako plików PDF

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×