Publikowanie szablonu formularza z serwerem usług InfoPath Forms Services

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zanim użytkownicy mogą wypełniać formularza, który jest oparty na szablon formularza zgodny z przeglądarką w przeglądarce sieci Web, należy publikowanie szablonu formularza do serwera, na którym jest uruchomiony InfoPath Forms Services, a następnie Włączanie obsługi przeglądarki w szablonie formularza.

W tym artykule

Omówienie

Przed rozpoczęciem

Publikowanie szablonu formularza do nowej biblioteki dokumentów

Publikowanie szablonu formularza jako typu zawartości witryny

Publikowanie szablonu formularza, który wymaga zatwierdzenia przez administratora

Omówienie

Możesz opublikować szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami na serwerze z systemem InfoPath Forms Services, aby użytkownicy mogli wypełniać formularze oparte na tym szablonie formularza w przeglądarce sieci Web. Jeśli szablon formularza będą używane w następujących scenariuszach, konieczne będzie zatwierdzenia przez administratora do opublikowania:

 • Szablon formularza zawiera kod zarządzany lub skrypt.

  Uwaga: Skrypt uzyskuje się są konwertowane na kod zarządzany, można było opublikować szablonu formularza.

 • Szablon formularza wymaga poziomu zabezpieczeń pełnego zaufania, dzięki czemu utworzone formularze mieć pełny dostęp do zasobów systemowych na komputerach użytkowników, takich jak pliki i ustawienia.

 • Szablon formularza używa połączenia danych, które są zarządzane przez administratora.

 • Szablon formularza jest włączone do wyświetlania na urządzeniu przenośnym.

Publikowanie szablonu formularza, który wymaga zatwierdzenia przez administratora, należy najpierw opublikować szablonu formularza do udostępnionego folderu sieciowego, gdzie można przekazywanie szablonu formularza do serwera z programem InfoPath Forms Services administrator serwera, a następnie wdrożenie formularza szablon. Łącza do dodatkowych informacji o jak administrator serwera można wdrażać szablonu formularza w sekcji Zobacz też.

Jeśli szablon formularza zostanie użyte w innych sytuacjach, można opublikować w bibliotece dokumentów lub typu zawartości witryny.

Po opublikowaniu szablonu formularza do serwera, na którym jest uruchomiony InfoPath Forms Services może służyć w następujący sposób:

 • Jako szablonu dla wszystkich formularzy w bibliotece nowego lub istniejącego dokumentu     Możesz opublikować szablon formularza, który będzie używany jako szablon dla wszystkich formularzy w bibliotece nowym lub istniejącym dokumencie. Szablon formularza można podpisać cyfrowo, ale nie może zawierać skryptu ani kodu zarządzanego.

 • Jako typ zawartości witryny dla zbioru witryn lub wielu bibliotek dokumentów     Możesz opublikować szablon formularza, który będzie używany jako szablonu dla formularzy w wielu bibliotekach dokumentów lub zbioru witryn. Możesz opublikować szablonu formularza jako typu zawartości witryny, jeśli wiele bibliotek w zbiorze witryn będzie używać tego szablonu formularza. Jednak nie można opublikować szablonu formularza jako typu zawartości witryny, jeśli zawiera ono dowolny skrypt lub kod zarządzany. Najpierw należy opublikować szablonów formularzy z skrypt lub kod zarządzany do udostępnionego folderu sieciowego. Następnie administrator może przekazać szablonów formularzy na serwerze i wdrażanie ich.

Przed opublikowaniem szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami, użyj modułu sprawdzania projektu, aby sprawdzić problemy z formularza szablonu formularza. Po wyszukaniu i rozwiązywanie problemów z szablonu formularza, możesz publikowanie szablonu formularza z serwerem InfoPath Forms Services za pomocą Kreatora publikowania.

Publikowanie szablonu formularza nie jest taki sam, jak zapisywanie szablonu formularza. Po opublikowaniu szablonu formularza Publishing Wizard dodaje lokalizacji publikowania i przetwarzanie instrukcje do szablonu formularza, dzięki czemu użytkownicy mogą otwierać formularzy opartych na tym szablonie formularza. Po zapisaniu szablonu formularza, tak samo jak podczas zapisywania pliku na komputerze są zapisanie kopii szablonu formularza. Zawsze należy użyć Kreatora publikowania, gdy użytkownik chce udostępnić użytkownikom wypełnianie szablonu formularza.

Początek strony

Zanim rozpoczniesz

Przed opublikowaniem szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami na serwerze z systemem InfoPath Forms Services, wykonaj następujące czynności:

 • Z administratorem, sprawdź, czy masz niezbędne uprawnienia na serwerze publikowanie szablonu formularza do biblioteki dokumentów lub publikowanie szablonu formularza jako nowy typ zawartości witryny.

 • Sprawdź ze swoim administratorem tego Office InfoPath 2007 jest uruchomiony na serwerze i jest skonfigurowany do wyświetlania formularzy programu InfoPath jako strony sieci Web.

 • Jeśli publikujesz szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami, który wymaga zatwierdzenia przez administratora, poproś administratora o lokalizację udostępnionego folderu sieciowego miejsce, w którym należy zapisać szablon formularza. Ten folder to miejsce, w którym będzie publikowanie szablonu formularza. Po opublikowaniu szablonu formularza, administrator będzie przekazywanie szablonu formularza z tej lokalizacji na serwerze.

Początek strony

Publikowanie szablonu formularza do nowej biblioteki dokumentów

Po opublikowaniu szablonu formularza w bibliotece dokumentów, co formularz, który jest tworzony w tej bibliotece bazowały na tym samym szablonie formularza. Za pomocą Kreatora publikowania publikowanie szablonu formularza w bibliotece dokumentów. Publishing Wizard modyfikuje szablonu formularza do użycia w bibliotece dokumentów, umożliwia utworzenie nowej biblioteki dokumentów, a następnie zapisuje szablonu formularza jako domyślnego szablonu formularza dla tej biblioteki dokumentów. Po opublikowaniu szablonu formularza, musisz skonfigurować witryny Microsoft Windows SharePoint Services, aby wyświetlić formularzy opartych na tym szablonie formularza w przeglądarce sieci Web. Jeśli witryny programu SharePoint nie zostanie skonfigurowane, użytkownicy, którzy nie mają zainstalowanego na swoich komputerach Office InfoPath 2007 otrzymają komunikat o błędzie podczas próby otwarcia formularza, który jest oparty na tym szablonie formularza.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.

 2. W oknie dialogowym Zapisywanie jako przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać szablon formularza, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 3. Aby otworzyć okienko zadań Sprawdzanie projektu, w menu Narzędzia kliknij polecenie Sprawdzanie projektu.

 4. W przypadku błędów podany w okienku zadań Sprawdzanie projektu, te błędy, a następnie kliknij Odśwież, aby określić, czy nadal występują błędy.

 5. W menu plik kliknij pozycję Publikuj.

 6. W Kreatorze publikowania kliknij do programu SharePoint server z lub bez usług InfoPath Forms Services, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. Na następnej stronie kreatora w polu Wprowadź lokalizację witryny programu SharePoint lub usług InfoPath Forms Services wpisz lokalizację witryny programu SharePoint, w której chcesz opublikować szablon formularza, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 8. Na następnej stronie kreatora zaznacz pole wyboru Włącz ten formularz do wypełniania przy użyciu przeglądarki, kliknij Bibliotekę dokumentów, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 9. Kliknij pozycję Utwórz nową bibliotekę dokumentów, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 10. Na następnej stronie kreatora wpisz nazwę i opis biblioteki dokumentów, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 11. Wybierz pola w szablonie formularza, który ma być wyświetlany jako kolumny w widoku domyślnym biblioteki dokumentów.

  Jak to zrobić?

  1. Kliknij przycisk Dodaj.

  2. Wybierz pole, które chcesz dodać jako kolumna w bibliotece dokumentów, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Wpisz nazwę kolumny w polu Nazwa kolumny.

   • Zaznacz kolumnę witryny na liście grupy kolumn witryny, wybierz nazwę z listy Nazwa kolumny, a następnie kliknij przycisk OK.

    Uwaga: W przypadku wybrania polem powtarzającym się do wyświetlania danych w bibliotece dokumentów, można zdefiniować, jak mają być wyświetlane pola w bibliotece dokumentów, klikając pozycję wartość na liście funkcji. Możesz wybrać, czy ma być wyświetlana pierwsza wartość w polu, ostatnia wartość w polu lub liczba wszystkich wystąpień pola lub czy mają być scalane wszystkie wartości.

  3. Kliknij przycisk OK.

  Łącza do dodatkowych informacji na temat wyświetlania danych w kolumnach w bibliotece dokumentów w sekcji Zobacz też.

 12. Kliknij przycisk Dalej.

 13. Na następnej stronie kreatora sprawdź poprawność informacji wyświetlanych, a następnie kliknij pozycję Publikuj.

 14. Aby określić, czy opublikowany szablon formularza, kliknij przycisk Otwórz tę bibliotekę dokumentów. Jeśli publikujesz szablonu formularza przeglądarki sieci Web zostanie otwarty z formularza, który jest oparty na szablonie formularza.

 15. Konfigurowanie witryny programu SharePoint, aby wyświetlić formularzy opartych na tym szablonie formularza w przeglądarce sieci Web.

  Jak to zrobić?

  1. Otwórz witrynę programu SharePoint w przeglądarce sieci Web.

  2. W menu Akcje witryny w prawym górnym rogu witryny kliknij pozycję Ustawienia witryny, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny.

  3. W obszarze Administracja witryną kliknij pozycję witryny bibliotek i list.

  4. Kliknij przycisk Dostosuj nazwa witryny.

  5. W obszarze Ustawienia ogólne kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane.

  6. W przypadku dokumentów obsługiwanych w przeglądarce kliknij pozycję Wyświetl jako strony sieci Web, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Publikowanie szablonu formularza jako typu zawartości witryny

Po opublikowaniu szablonu formularza jako typu zawartości witryny Publishing Wizard modyfikuje szablonu formularza jako typu zawartości witryny. Tak samo jak podczas tworzenia nowej biblioteki dokumentów, można przekonwertować szablonu formularza do szablonu formularzy obsługiwanych w przeglądarce w Kreatorze publikowania. Kreator następnie zapisać szablon formularza na serwerze jako typu zawartości witryny.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.

 2. W oknie dialogowym Zapisywanie jako przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać szablon formularza, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 3. Aby otworzyć okienko zadań Sprawdzanie projektu, w menu Narzędzia kliknij polecenie Sprawdzanie projektu.

 4. W przypadku błędów podany w okienku zadań Sprawdzanie projektu, te błędy, a następnie kliknij Odśwież, aby określić, czy nadal występują błędy.

 5. W menu plik kliknij pozycję Publikuj.

 6. W Kreatorze publikowania kliknij do programu SharePoint server z lub bez usług InfoPath Forms Services, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. Na następnej stronie kreatora w polu Wprowadź lokalizację witryny programu SharePoint lub usług InfoPath Forms Services wpisz lokalizację witryny programu SharePoint, w której chcesz opublikować szablon formularza, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 8. Na następnej stronie kreatora zaznacz pole wyboru Włącz ten formularz do wypełniania przy użyciu przeglądarki, kliknij Typ zawartości witryny (zaawansowane), a następnie kliknij przycisk Dalej.

 9. Na następnej stronie kreatora kliknij przycisk Utwórz nowy typ zawartości.

 10. Na liście Typ bazowy zawartości na kliknij formularz, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 11. Na następnej stronie kreatora wpisz nazwę i opis dla tego nowego typu zawartości, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 12. Na następnej stronie kreatora w polu Określ lokalizację i nazwę pliku dla szablonu formularza wpisz lokalizację witryny programu SharePoint, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj.

 13. W oknie dialogowym Przeglądaj przejdź do lokalizacji na serwerze, w której chcesz opublikować szablon formularza jako typu zawartości witryny, a następnie w polu Nazwa pliku wpisz nazwę szablonu formularza i kliknij przycisk Zapisz.

 14. Kliknij przycisk Dalej.

 15. Wybierz pola w szablonie formularza, który ma być wyświetlany jako kolumny w widoku domyślnym biblioteki dokumentów.

  Jak to zrobić?

  1. Kliknij przycisk Dodaj.

  2. Wybierz pole, które chcesz dodać jako kolumna w bibliotece dokumentów, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Wpisz nazwę kolumny w polu Nazwa kolumny.

   • Zaznacz kolumnę witryny na liście grupy kolumn witryny, wybierz nazwę z listy Nazwa kolumny, a następnie kliknij przycisk OK.

    Uwaga: W przypadku wybrania polem powtarzającym się do wyświetlania danych w bibliotece dokumentów, można zdefiniować, jak mają być wyświetlane pola w bibliotece dokumentów, klikając pozycję wartość na liście funkcji. Możesz wybrać, czy ma być wyświetlana pierwsza wartość w polu, ostatnia wartość w polu lub liczba wszystkich wystąpień pola lub czy mają być scalane wszystkie wartości.

  3. Kliknij przycisk OK.

  Łącza do dodatkowych informacji na temat wyświetlania danych w kolumnach w bibliotece dokumentów w sekcji Zobacz też.

 16. Kliknij przycisk Dalej.

 17. Na następnej stronie kreatora sprawdź poprawność informacji wyświetlanych, a następnie kliknij pozycję Publikuj.

 18. Kliknij przycisk Zamknij, a następnie sprawdź, czy szablonu formularza jest typu zawartości w witrynie programu SharePoint.

  Jak to zrobić?

  1. Otwórz witrynę programu SharePoint w przeglądarce sieci Web.

  2. W menu Akcje witryny w prawym górnym rogu strony kliknij pozycję Ustawienia witryny.

  3. W obszarze Ustawienia witryny w obszarze Galerie kliknij typy zawartości witryny.

   Szablon formularza powinien być wymieniony w obszarze Typy zawartości programu InfoPath w Galeria typów zawartości witryny.

Początek strony

Publikowanie szablonu formularza, który wymaga zatwierdzenia przez administratora

Następujące scenariusze wymagają zatwierdzenia przez administratora serwera, na którym jest uruchomiony InfoPath Forms Services publikowanie szablonu formularza:

 • Szablon formularza zawiera kod zarządzany.

  Uwaga: Skrypt uzyskuje się są konwertowane na kod zarządzany, można było opublikować szablonu formularza.

 • Szablon formularza wymaga poziomu zabezpieczeń pełnego zaufania, dzięki czemu utworzone formularze mieć pełny dostęp do zasobów systemowych na komputerach użytkowników, takich jak pliki i ustawienia.

 • Szablon formularza używa połączenia danych, które są zarządzane przez administratora.

 • Szablon formularza jest włączone do wyświetlania na urządzeniu przenośnym.

Publikowanie szablonu formularza, który wymaga zatwierdzenia przez administratora, należy najpierw opublikować szablonu formularza do udostępnionego folderu sieciowego, gdzie można przekazywanie szablonu formularza do serwera z programem InfoPath Forms Services administrator serwera, a następnie wdrożenie formularza szablon. Łącza do dodatkowych informacji o jak administrator serwera można wdrażać szablonu formularza w sekcji Zobacz też.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.

 2. W oknie dialogowym Zapisywanie jako przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać szablon formularza, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 3. Aby otworzyć okienko zadań Sprawdzanie projektu, w menu Narzędzia kliknij polecenie Sprawdzanie projektu.

 4. W przypadku błędów podany w okienku zadań Sprawdzanie projektu, te błędy, a następnie kliknij Odśwież, aby określić, czy nadal występują błędy.

 5. W menu plik kliknij pozycję Publikuj.

 6. W Kreatorze publikowania kliknij do programu SharePoint server z lub bez usług InfoPath Forms Services, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. Na następnej stronie kreatora w polu Wprowadź lokalizację witryny programu SharePoint lub usług InfoPath Forms Services wpisz lokalizację witryny programu SharePoint, w której chcesz opublikować szablon formularza, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 8. Na następnej stronie kreatora zaznacz pole wyboru Włączanie obsługi przeglądarki w tym szablonie formularza, kliknij Szablon formularza zatwierdzania administratora (zaawansowane), a następnie kliknij przycisk Dalej.

 9. Na następnej stronie kreatora w polu Określ lokalizację i nazwę pliku dla szablonu formularza kliknij przycisk Przeglądaj.

 10. W oknie dialogowym Przeglądanie odszukaj lokalizację udostępnionego folderu sieciowego, a następnie w polu Nazwa pliku wpisz nazwę szablonu formularza, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 11. Kliknij przycisk Dalej.

 12. Wybierz pola w szablonie formularza, który ma być wyświetlany jako kolumny w widoku domyślnym biblioteki dokumentów.

  Jak to zrobić?

  1. Kliknij przycisk Dodaj.

  2. Wybierz pole, które chcesz dodać jako kolumna w bibliotece dokumentów, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Wpisz nazwę kolumny w polu Nazwa kolumny.

   • Zaznacz kolumnę witryny na liście grupy kolumn witryny, wybierz nazwę z listy Nazwa kolumny, a następnie kliknij przycisk OK.

    Uwaga: W przypadku wybrania polem powtarzającym się do wyświetlania danych w bibliotece dokumentów, można zdefiniować, jak mają być wyświetlane pola w bibliotece dokumentów, klikając pozycję wartość na liście funkcji. Możesz wybrać, czy ma być wyświetlana pierwsza wartość w polu, ostatnia wartość w polu lub liczba wszystkich wystąpień pola lub czy mają być scalane wszystkie wartości.

  3. Kliknij przycisk OK.

  Łącza do dodatkowych informacji na temat wyświetlania danych w kolumnach w bibliotece dokumentów w sekcji Zobacz też.

 13. Kliknij przycisk Dalej.

 14. Na następnej stronie kreatora sprawdź poprawność informacji wyświetlanych, a następnie kliknij pozycję Publikuj.

Po opublikowaniu szablonu formularza, skontaktuj się z administratorem serwera przekazywanie szablonu formularza na serwerze, a następnie uaktywnić szablonu formularza do zbioru witryn. Aby uzyskać więcej informacji na temat przekazywania i wdrażanie szablonu formularza z serwerem InfoPath Forms Services kliknij łącze w sekcji Zobacz też o wdrażanie szablonów formularzy zawierających kod.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×