Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji RÓWNOW.STOPA.PROC w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca równoważną stopę procentową dla określonego wzrostu wartości inwestycji.

Składnia

RÓWNOW.STOPA.PROC(liczba_okresów;wb;wp)

W składni funkcji RÓWNOW.STOPA.PROC występują następujące argumenty.

  • Liczba_okresów    Argument wymagany. Liczba_okresów jest liczbą okresów płatności inwestycji.

  • Wb    Argument wymagany. Wb to obecna wartość inwestycji.

  • Wp    Argument wymagany. Wp to przyszła wartość inwestycji.

Funkcja RÓWNOW.STOPA.PROC zwraca stopę procentową dla określonych argumentów liczba_okresów (liczba okresów płatności), wb (wartość bieżąca) i wp (wartość przyszła), obliczoną przy użyciu następującego równania:

Równanie funkcji RÓWNOW.STOPA.PROC

Spostrzeżenia

  • Jeśli wartości argumentów są nieprawidłowe, funkcja RRI zwraca #NUM! wartość błędu.

  • Jeśli typ danych argumentów jest nieprawidłowy, funkcja RRI zwraca #VALUE! wartość błędu #LICZBA!.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Formuła

Opis

Wynik

=RÓWNOW.STOPA.PROC(96;10000;11000)

Zwraca równoważną stopę procentową wzrostu inwestycji 10 000 zł o przyszłej wartości 11 000 zł dla ośmiu lat (0,012 lub 1,2%).

0,0009933

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×