Raportowanie wartości procentowej ukończenia pracy

< Dodatkowa pomoc programu Project

Ten temat dotyczy organizacji, w których czas i postęp pracy nad zadaniami są śledzone przy użyciu oddzielnych widoków.   Nie masz pewności, czy dotyczy to Ciebie?

Czasami liczba godzin poświęconych na pracę nad zadaniem nie zgadza się ze spodziewaną wartością procentową ukończenia pracy nad zadaniem. Na przykład mogło zostać wykonane 20 z 40 godzin pracy nad zadaniem, ale może wydawać się, że zadanie nie zostało ukończone w 50%. Może wydawać się, że wartość procentowa ukończenia zadania jest wyższa, na przykład wynosi 75%, lub niższa, na przykład wynosi 25%.

Gdy przekazujesz szacowany procent wykonania, jest to postęp zadania.

 1. Kliknij pozycję Zadania na pasku Szybkie uruchamianie.

  Widok Zadania na pasku Szybkie uruchamianie

 2. Wprowadź godziny po prawej stronie siatki.

  Wprowadzanie godzin w widoku Zadania

  Wartość procentowa ukończenia w kolumnie Wykonano % pracy po lewej stronie siatki zostanie automatycznie zaktualizowana zgodnie z następującym wzorem:

  Praca rzeczywista / [Praca rzeczywista + Praca pozostała] = Wykonano % pracy

  Jeśli zadanie, które chcesz zaktualizować, nie jest widoczne, kliknij pozycję Zadania > Dodaj wiersz.

  Dodaj wiersz

  Jeśli zadanie zostało całkowicie ukończone, zaznacz pole wyboru dla zadania, a następnie kliknij pozycję Zadania > Oznacz jako ukończone. Wartość procentowa wykonania zostanie zaktualizowana do wartości 100%.

  Oznacz jako ukończone

 3. Wyślij aktualizacje do menedżerów projektu Twoich zadań.

  • Jeśli możesz wysłać wszystkie aktualizacje, kliknij pozycję Zadania > Wyślij stan > Wszystkie zadania.
   Wszystkie zadania

  • Jeśli chcesz wysłać tylko niektóre aktualizacje, zaznacz pola wyboru poszczególnych zadań, a następnie kliknij pozycję Zadania > Wyślij stan > Zaznaczone zadania.
   Zaznaczone zadania

Co zrobić, jeśli wartość procentowa nie wygląda na dokładną?

Pamiętasz, jak jest obliczana wartość procentowa?

Ukończone 20 godzin / Zaplanowane 40 godzin = Wykonane 50%

Znasz czas pracy i wiesz, jaki procent całkowitej pracy ona stanowi, dlatego musisz dostosować liczbę godzin zaplanowaną na wykonanie zadania.

Załóżmy na przykład, że przepracowano 20 godzin, ale szacowana wartość ukończenia zadania wynosi zaledwie około 25%. Oznacza to, że naprawdę uważasz, że wykonanie zadania zajmie 80 godzin, a nie 40, ponieważ 20 godzin stanowi 25% z 80 godzin. Poniżej przedstawiono obliczenia:

Ukończone 20 godzin / Zaplanowane 80 godzin = Wykonane 25%

Aby dostosować zaplanowaną liczbę godzin, możesz zmienić liczbę godzin w kolumnie Praca na całkowitą liczbę wynoszącą 80 godzin lub zmienić liczbę godzin w kolumnie Praca pozostała, tak aby odzwierciedlała pracę pozostałą do wykonania.

W tym przykładzie zakładasz, że wykonanie całej pracy zajmie 80 godzin, z których ukończono już 20. Oznacza to, że do wykonania pozostało 60 godzin pracy. Po wprowadzeniu wartości 60 w kolumnie Praca pozostała wartość w kolumnie Wykonano % pracy zostanie zaktualizowana, tak aby odzwierciedlała wartość procentową, która wydaje się bardziej dokładna.

Dowiedz się więcej o wysyłaniu informacji o pozostałej pracy do menedżera projektu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×