Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji REGBŁSTD w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca błąd standardowy prognozowanej wartości y dla każdego x w regresji. Błąd standardowy jest miarą wielkości błędu przy prognozowaniu wartości y dla oddzielnej wartości x.

Składnia

REGBŁSTD(znane_y;znane_x)

W składni funkcji REGBŁSTD występują następujące argumenty:

 • Znane_y    Argument wymagany. Tablica lub zakres zależnych punktów danych.

 • Znane_x    Argument wymagany. Tablica lub zakres niezależnych punktów danych.

Spostrzeżenia

 • Argumentami mogą być liczby, nazwy, tablice lub odwołania zawierające liczby.

 • Wartości logiczne i tekstowe reprezentacje liczb wpisane bezpośrednio na liście argumentów są liczone.

 • Jeśli argument tablicowy lub odwołaniowy zawiera tekst, wartości logiczne lub puste komórki, to wartości te są ignorowane; komórki o wartości zero są jednak włączane do obliczeń.

 • Argumenty, które są wartościami błędów lub tekstem, którego nie można przekształcić w liczby, powodują błędy.

 • Jeżeli argumenty znane_y i znane_x mają inną liczbę punktów danych, funkcja REGBŁSTD daje w wyniku wartość błędu #N/D.

 • Jeśli known_y i tablice są known_x lub mają mniej niż trzy punkty danych, funkcja STEYX zwraca wartość #DIV/0! wartość błędu.

 • Równanie obliczające błąd standardowy prognozowanej wartości y przedstawia się tak:

  Równanie

  gdzie x i y są średnimi arytmetycznymi, czyli wynikami funkcji ŚREDNIA(znane_x) i ŚREDNIA(znane_y), a n jest rozmiarem próbki.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Znane y

Znane x

2

6

3

5

9

11

1

7

8

5

7

4

5

4

Formuła

Opis (wynik)

Wynik

=REGBŁSTD(A3:A9;B3:B9)

Błąd standardowy prognozowanej wartości y dla każdego x w regresji (3,305719)

3,305719

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×