REJESTR.KOD, funkcja

Ważne: Przestroga  Nieprawidłowe edytowanie rejestru może spowodować poważne uszkodzenie systemu operacyjnego wymagające jego ponownej instalacji. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że problemy powstałe w wyniku nieprawidłowego edytowania rejestru będzie można rozwiązać. Przed edytowaniem rejestru należy wykonać kopie zapasowe wszystkich ważnych danych. Najnowsze informacje dotyczące używania i ochrony rejestru komputera znajdują się w Pomocy systemu Microsoft Windows.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji REJESTR.KOD w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca identyfikator rejestru określonej biblioteki dołączanej dynamicznie (DLL) lub wcześniej zarejestrowanego zasobu kodów. Jeśli biblioteka DLL lub zasób kodów nie zostały zarejestrowane, funkcja rejestruje bibliotekę DLL lub zasób kodów, a następnie zwraca identyfikator rejestru.

Funkcji REJESTR.KOD można używać w arkuszach (w przeciwieństwie do funkcji REJESTRUJ), ale nie można określać w niej nazw funkcji ani nazw argumentów.

Aby uzyskać więcej informacji o bibliotekach DLL, zasobach kodów i typach danych, zobacz Korzystanie z funkcji WYWOŁAJ i REJESTRUJ.

Uwaga: Ponieważ program Microsoft Excel dla Windows i Microsoft Excel dla systemu Macintosh używają różnych typów zasobów kodów, składnia funkcji REJESTR.KOD nieznacznie różni się w przypadku każdego środowiska operacyjnego.

Składnia

REJESTR.KOD(moduł_tekst;procedura;[typ_tekst])

W składni funkcji REJESTR.KOD występują następujące argumenty:

  • Moduł_tekst     Argument wymagany. Tekst określający nazwę biblioteki DLL zawierającej funkcje w programie Microsoft Excel dla Windows.

  • Procedura     Argument wymagany. Tekst określający nazwę funkcji w bibliotece DLL w programie Microsoft Excel dla Windows. Można także używać wartości porządkowej funkcji uzyskanej za pomocą instrukcji EXPORTS w pliku definicji modułów (DEF). Wartość porządkowa lub identyfikator zasobu nie mogą występować w postaci tekstu.

  • Typ_tekst     Argument opcjonalny. Tekst określający typ danych wartości zwróconej oraz typy danych wszystkich argumentów biblioteki DLL. Pierwsza litera argumentu typ_tekst określa wartość zwróconą. Jeśli funkcja lub zasób kodów są już zarejestrowane, ten argument można pominąć.

Przykłady

Poniższa formuła rejestruje funkcję GetTickCount z 32-bitowej wersji systemu Microsoft Windows i zwraca identyfikator rejestru:

REJESTR.KOD("Kernel32";"GetTickCount";"J!")

Jeżeli funkcja GetTickCount była już zarejestrowana w innym arkuszu za pomocą powyższej formuły, to następująca formuła zwraca jej identyfikator rejestru:

REJESTR.KOD("Kernel32";"GetTickCount")

Bądź o krok do przodu dzięki platformie Microsoft 365

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×