Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji RENT.EKW.BS w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca rentowność ekwiwalentu dla weksla skarbowego.

Składnia

RENT.EKW.BS(rozliczenie;data_spłaty;dyskonto)

Ważne: Daty powinny być wprowadzane przy użyciu funkcji DATA albo stanowić wyniki innych formuł lub funkcji. Na przykład w przypadku daty 23 maja 2008 należy użyć funkcji DATA(2008;5;23). Jeśli daty są wprowadzane jako tekst, mogą wystąpić problemy.

W składni funkcji RENT.EKW.BS występują następujące argumenty:

  • Rozliczenie    Argument wymagany. Data rozliczenia weksla skarbowego. Data rozliczenia papieru wartościowego jest datą sprzedaży weksla skarbowego nabywcy, datą późniejszą niż data emisji.

  • Data_spłaty    Argument wymagany. Data spłaty weksla skarbowego. Data spłaty to data, kiedy weksel skarbowy traci ważność.

  • Dyskonto    Argument wymagany. Stopa dyskontowa weksla skarbowego.

Spostrzeżenia

  • Program Microsoft Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie dacie 1 stycznia 1900 r. odpowiada liczba kolejna 1, a dacie 1 stycznia 2008 r. odpowiada liczba kolejna 39448, ponieważ przypada 39448 dni po 1 stycznia 1900 r.

  • Rozliczenie i data_spłaty obcinane są do liczb całkowitych.

  • Jeśli argumenty rozliczenie lub data_spłaty nie są policzbową datą, funkcja EKW.ODW zwraca #VALUE! wartość błędu #ADR!.

  • Jeśli wartość ≤ 0, funkcja TBILLEQ zwraca #NUM! wartość błędu #ADR!.

  • Jeśli argument data_> lub jeśli argument data_spłaty jest późniejsza niż rok od dnia rozliczenia, funkcja EKW.EKW zwraca wartość #NUM! wartość błędu #ADR!.

  • Funkcja RENT.EKW.BS obliczana jest jako RENT.EKW.BS = (365 x stopa)/360-(stopa x DSM), gdzie DSM to liczba dni między rozliczeniem a płatnością, obliczona zgodnie z podstawą przyjmującą 360 dni w roku.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

2008-03-31

Data rozliczenia

2008-06-01

Data spłaty

9,14%

Stopa dyskontowa w procentach

Formuła

Opis

Wynik

=RENT.EKW.BS(A2;A3;A4)

Rentowność ekwiwalentu dla weksla skarbowego obliczona na podstawie warunków określonych w komórkach A2, A3 i A4 (0,09415 lub 9,42%).

9,42%

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×