RENT.WYKUP, funkcja

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji RENT.WYKUP w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca roczną rentowność dyskontowanego papieru wartościowego, dającego odsetki w dniu spłaty.

Składnia

RENT.WYKUP(rozliczenie;data_spłaty;emisja;stopa;cena;[podstawa])

Ważne: Daty powinny być wprowadzane przy użyciu funkcji DATA albo stanowić wyniki innych formuł lub funkcji. Na przykład w przypadku daty 23 maja 2008 należy użyć funkcji DATA(2008;5;23). Jeśli daty są wprowadzane jako tekst, mogą wystąpić problemy.

W składni funkcji RENT.WYKUP występują następujące argumenty:

 • Rozliczenie    Argument wymagany. Data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego jest datą sprzedaży papieru wartościowego nabywcy, datą późniejszą niż data emisji.

 • Data_spłaty    Argument wymagany. Data terminu płatności papieru wartościowego. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność.

 • Emisja    Argument wymagany. Data emisji papieru wartościowego wyrażona jako liczba kolejna daty.

 • Stopa    Argument wymagany. Roczna stopa oprocentowania papieru wartościowego.

 • Cena    Argument wymagany. Cena papieru wartościowego w przeliczeniu na 100 złotych wartości nominalnej.

 • Podstawa    Argument opcjonalny. Typ podstawy wyliczania dni, który zostanie użyty.

Podstawa

Podstawa wyliczania dni

0 lub pominięty

Amerykańska (NASD) 30/360

1

Rzeczywiste/rzeczywiste

2

Rzeczywiste/360

3

Rzeczywiste/365

4

Europejska 30/360

Spostrzeżenia

 • Program Microsoft Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie dacie 1 stycznia 1900 r. odpowiada liczba kolejna 1, a dacie 1 stycznia 2008 r. odpowiada liczba kolejna 39448, ponieważ przypada 39448 dni po 1 stycznia 1900 r.

 • Rozliczenie jest datą, kiedy nabywca dokonuje zakupu papieru wartościowego, takiego jak obligacja. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. Na przykład przypuśćmy, że obligacja trzydziestoletnia została wystawiona 1 stycznia 2008 roku i została zakupiona przez nabywcę sześć miesięcy później. Datą wystawienia będzie 1 stycznia 2008, datą rozliczenia będzie 1 lipca 2008, a datą terminu będzie 1 stycznia 2038, która przypada w 30 lat po 1 stycznia 2008, czyli dacie wystawienia.

 • Rozliczenie, data_spłaty, emisja i podstawa są zaokrąglane do liczb całkowitych.

 • Jeśli rozliczenie, data_spłaty lub emisja nie są poprawnymi datami, funkcja YIELDMAT zwraca #VALUE! #ADR!.

 • Jeśli argument stopa < 0 lub jeśli cena ≤ 0, funkcja YIELDMAT zwraca #NUM! #ADR!.

 • Jeśli argument podstawa < 0 lub jeśli podstawa > 4, funkcja YIELDMAT zwraca #NUM! #ADR!.

 • Jeśli rozliczenie ≥ data_spłaty, funkcja YIELDMAT zwraca #NUM! wartość błędu #LICZBA!.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

15 mar 2008

Data rozliczenia

3 lis 2008

Data spłaty

8 lis 2007

Data wydania

6,25%

Półroczny kupon procentowy

100,0123

Cena

0

Podstawa 30/360 (zobacz wyżej)

Formuła

Opis (wynik)

Wynik

=RENT.WYKUP(A2;A3;A4;A5;A6;A7)

Rentowność obligacji na powyższych warunkach (0,060954 czyli 6,10%)

6,10%

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Subskrypcja umożliwiająca maksymalne wykorzystanie Twojego czasu

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×