Resetowanie aplikacji OneDrive

Zresetowanie usługi Microsoft OneDrive może czasem rozwiązać problemy z synchronizacją i powoduje zresetowanie wszystkich ustawień usługi OneDrive. Aplikacja OneDrive wznowi pełną synchronizację po zresetowaniu.

Nie utracisz żadnych danych, resetując lub odinstalowując usługę OneDrive.

Aby zresetować klasyczną aplikację do synchronizacji usługiOneDrive w systemie Windows

 1. Otwórz okno dialogowe Uruchom, naciskając klawisz Windows  Naciśnij klawisz systemu Windows  i klawisz R.

 2. Skopiuj ten element i wklej go w oknie dialogowym, a następnie naciśnij przycisk OK.

  %localappdata%\Microsoft\OneDrive\onedrive.exe /reset 

  Jeśli zobaczysz komunikat „System Windows nie może odnaleźć…”, skopiuj i wklej ten element, a następnie naciśnij przycisk OK.

  C:\Program Files (x86)\Microsoft OneDrive\onedrive.exe /reset

 3. Ręczne uruchom ponownie aplikację OneDrive: przejdź do przycisku Start  Naciśnij klawisz systemu Windows , wpisz OneDrive w polu wyszukiwania, a następnie kliknij aplikację klasyczną OneDrive.

Uwagi: 

 • Resetowanie aplikacji OneDrive powoduje odłączenie wszystkich istniejących połączeń synchronizacji (takich jak osobista usługa OneDrive i usługa Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole, jeśli zostały skonfigurowane). Zresetowanie aplikacji OneDrive na komputerze nie spowoduje utraty plików ani danych.

 • Jeśli przed zresetowaniem wybrano synchronizowanie tylko niektórych folderów, będzie konieczne ponowne zrobienie tego po ukończeniu synchronizacji. Przeczytaj Wybieranie folderów usługi OneDrive do synchronizowania z komputerem, aby uzyskać więcej informacji.

 • Te czynności należy wykonać dla osobistej usługi OneDrive i usługi Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole.

Aby zresetować aplikację ze sklepu OneDrive w systemie Windows

Porada: Jeśli nie masz pewności, której aplikacji OneDrive używasz, przeczytaj artykuł Której aplikacji OneDrive używam?

 1. Naciśnij przycisk Start Naciśnij klawisz systemu Windows i wprowadź apps:onedrive

 2. Wybierz pozycję Ustawienia aplikacji

 3. Przewiń listę w dół i wybierz pozycję Resetowanie.

Aby zresetować aplikację OneDrive na komputerze Mac

 1. Zakończ działanie aplikacji OneDrive. W tym celu wybierz ikonę chmury na pasku górnym, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Zakończ działanie aplikacji OneDrive.

 2. Znajdź aplikację OneDrive w folderze Aplikacje.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję OneDrive i wybierz polecenie Pokaż zawartość pakietu.

 4. Przejdź do folderu Zawartość > Zasoby.

 5. Kliknij dwukrotnie polecenie ResetOneDriveApp.command (lub ResetOneDriveAppStandalone.command, jeśli korzystasz z aplikacji autonomicznej).

 6. Uruchom aplikację OneDrive i przeprowadź proces konfiguracji.

  Uwagi: 

  • Wybierając lokalizację, pamiętaj, aby wybrać poprzednią lokalizację synchronizacji usługi OneDrive. Dzięki temu pliki nie zostaną pobrane ponownie, jeśli nie zostały zmienione.

  • Jeśli przed zresetowaniem wybrano synchronizowanie tylko niektórych folderów, będzie konieczne ponowne zrobienie tego po ukończeniu synchronizacji. Przeczytaj Wybieranie folderów usługi OneDrive do synchronizowania z komputerem, aby uzyskać więcej informacji.

  • Te czynności należy wykonać dla osobistej usługi OneDrive i usługi Usługa OneDrive używana w pracy lub szkole.

  • Upewnij się, że korzystasz ze zaktualizowanej wersji aplikacji OneDrive. Niektóre starsze wersje aplikacji nie udostępniają poleceń do resetowania. W takim przypadku przeciągnij starą wersję aplikacji do Kosza, a następnie zainstaluj najnowszą wersję aplikacji OneDrive.

Aby zresetować aplikację OneDrive na urządzeniu z systemem Android

Najlepszym sposobem, aby zresetować aplikację jest jej odinstalowanie i ponowne zainstalowanie.

 1. Otwórz sekcję Ustawienia.

 2. Wybierz pozycję Aplikacje.

 3. Naciśnij pozycję Zarządzaj aplikacjami.

 4. Znajdź i naciśnij pozycję OneDrive.

 5. Naciśnij pozycję Wymuś zatrzymanie, a następnie pozycje Wyczyść dane i Wyczyść pamięć podręczną.

 6. Po zakończeniu odinstaluj aplikację.

 7. Ponownie zainstaluj aplikację ze sklepu Google Play.

Aby zresetować aplikację OneDrive na urządzeniu z systemem iOS

Najlepszym sposobem, aby zresetować aplikację jest jej odinstalowanie i ponowne zainstalowanie.

 1. Odinstaluj aplikację OneDrive, naciskając i przytrzymując ikonę aplikacji OneDrive. Naciśnij pozycję „X” w rogu, a następnie zaakceptuj komunikat z potwierdzeniem usunięcia.

 2. Wykonaj „łagodne” (programowe) resetowanie, naciskając jednocześnie przyciski uśpienia/wznowienia oraz ekranu głównego i przytrzymując je przez co najmniej 10 sekund, aż zobaczysz logo firmy Apple. Po pojawieniu się znaku logo firmy Apple możesz zwolnić oba przyciski.

 3. Ponownie zainstaluj aplikację OneDrive ze sklepu App Store.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Online

Uzyskaj pomoc online
Zobacz więcej na stronach pomocy technicznej usługi OneDrive i usługi OneDrive używanej w pracy lub szkole.
Aby uzyskać pomoc dotyczącą aplikacji mobilnej OneDrive, zobacz Rozwiązywanie problemów z aplikacją mobilną OneDrive.

OneDrive Administratorzy mogą również wyświetlić Społeczność techniczną poświęconą usłudze OneDrive, Pomoc dla usługi OneDrive dla administratorów.

Ikona pomocy technicznej za pośrednictwem poczty e-mail

Pomoc techniczna e-mail
Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, przejdź do aplikacji OneDrive i potrząśnij urządzeniem przenośnym lub wyślij wiadomość e-mail do zespołu pomocy technicznej usługi OneDrive. Aby skontaktować się z pomocą techniczną usługi OneDrive z komputera PC lub Mac, wybierz ikonę usługi OneDrive w obszarze powiadomień lub na pasku menu, a następnie wybierz pozycję Więcej > Wyślij opinię > Coś mi się nie podoba.

OneDrive Administratorzy mogą skontaktować się z pomocą techniczną platformy Microsoft 365 dla firm.

Fora społeczności użytkowników usługi Office 365

Porady
Poinformowanie o swojej lokalizacji może ułatwić nam szybsze rozwiązanie problemu.

Wszystkie problemy zostały rozwiązane? Jeśli skontaktowano się z nami, a usługa OneDrive znowu zaczęła działać, poinformuj nas o tym, odpowiadając na wiadomość e-mail, którą wysłaliśmy do Ciebie.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×