RKPW, pola

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pola RKPW (rzeczywisty koszt pracy wykonanej) zawierają koszty poniesione w związku z praca dotychczas wykonaną nad zadaniem do projektu data stanu lub daty bieżącej.

Istnieje kilka kategorii pól RKPW.

Typ danych    Waluta

RKPW (pole zadania)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Podczas tworzenia zadania pole RKPW zawiera wartość 0,00. Określone informacje o postępie (procentu wykonania lub pracy rzeczywistej) nad zadaniem, program Microsoft Office Project oblicza rzeczywisty koszt pracy wykonanej (RKPW). Jest to koszt pracy rzeczywistej oraz wszelkie kosztów stałych zadanie do daty. Domyślnie, jak i kiedy koszt ten jest obliczany zależy od przydzielonych zasobów stawka standardowa, stawka za pracę w nadgodzinach, koszt użycia i Naliczanie kosztu w oknie dialogowym Informacje o zasobach, a także praca rzeczywista, zgłoszone, kosztów stałych dla zadań oraz daty stanu lub daty bieżącej. Program Project może obliczać RKPW, nawet jeśli nie masz przydzielone zasoby. W tym przypadku opartych na postępu (procentu wykonania lub pracy rzeczywistej) i stałe obliczenia kosztów do daty dla zadania. Jeśli wolisz, możesz mieć RKPW obliczana na podstawie wpisów w polu Koszt rzeczywisty (okresowym). W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij kartę Obliczanie wyczyść pole wyboru koszty rzeczywiste są zawsze obliczane przez program Microsoft Office Project.

Zalecane zastosowania    Pole RKPW użyte z polem BKPW (budżetowy koszt pracy wykonanej) umożliwia porównanie kosztów rzeczywistych z kosztami przydziałów założonymi w budżecie. Pole OKS (odchylenie kosztowe wartości wypracowanej) odzwierciedla różnice między tymi polami. Dodanie jednego lub wszystkich wymienionych pól w widoku zadań umożliwia wyświetlanie poniesionych kosztów związanych z wykonaniem danego zadania, obliczonych na podstawie pracy rzeczywistej i stawek godzinowych przydzielonych zasobów, a także innych kosztów poniesionych do daty stanu lub bieżącej.

Przykład    Należy przedstawić sprawozdanie dotyczące kosztów RKPW poniesionych do ubiegłego piątku. W tym celu należy wprowadzić datę piątkową jako datę stanu, a następnie dokonać przeglądu kosztów związanych z zadaniem o czasie trwania wynoszącym 10 godzin. Koszt przydzielonych zasobów wynosi 20 zł za godzinę. Zgłoszono 5 godzin pracy rzeczywistej tych zasobów do ubiegłego piątku oraz dodatkowo 5 godzin do dnia bieżącego. W programie Project jest obliczany dla daty stanu koszt RKPW do ubiegłego piątku w wysokości 100 zł. W przypadku użycia daty bieżącej jako daty stanu koszt RKPW wyniesie 200 zł.

Uwagi    Ponieważ informacje o koszcie RKPW są obsługiwane okresowe, koszt ten jest obliczany od pierwszego wpisu kosztu rzeczywistego do daty stanu lub daty bieżącej.

RKPW (pole zasobu)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Jeśli zasób nie ma jeszcze wartości pracy na wszystkich przydzielonych zadań, rzeczywisty koszt pracy wykonanej (RKPW), pole zawiera wartość 0,00. Informacje o postępie (procentu wykonania lub pracy rzeczywistej) rzeczywistej przez zasób różnych zadań, program Microsoft Office Project oblicza wartość RKPW. Jest to koszt pracy rzeczywistej oraz koszty użycia dla zasobu do daty. Domyślnie jak i kiedy koszt ten jest obliczany zależy od ustawień zasobu stawka standardowa, stawka za pracę w nadgodzinach, koszt użycia i koszt naliczanie w oknie dialogowym Informacje o zasobach, a także daty stanu lub daty bieżącej. Jeśli wolisz, możesz mieć RKPW obliczana na podstawie wpisów w polu Koszt rzeczywisty (okresowym). W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij kartę Obliczanie wyczyść pole wyboru koszty rzeczywiste są zawsze obliczane przez program Microsoft Office Project.

Zalecane zastosowania    Pole RKPW użyte z polem BKPW (budżetowy koszt pracy wykonanej) umożliwia porównanie kosztów rzeczywistych z kosztami budżetowymi przydziałów. Pole OKS (odchylenie kosztowe wartości wypracowanej) odzwierciedla różnice między tymi polami. Po dodaniu jednego lub wszystkich z tych pól w widoku zasobów można wyświetlić całkowite wydatki na pracę zasobu nad przydzielonymi zadaniami na podstawie pracy rzeczywistej zasobu, stawki godzinowej i innych kosztów poniesionych do daty stanu.

Przykład    Należy przedstawić sprawozdanie dotyczące kosztów RKPW do ubiegłego piątku. Datę piątkową należy więc wprowadzić jako datę stanu, a następnie przejrzeć koszt zasobu, którego stawka godzinowa wynosi 20 zł. Zasobowi przydzielono 15 różnych zadań realizowanych w czasie trwania projektu. Po dodaniu pola RKPW w widoku Arkusz zasobów można stwierdzić, jakie koszty poniesiono w związku z zasobem do ubiegłego piątku. Pod koniec projektu można użyć pola RKPW, aby stwierdzić, jaką część budżet pochłonął zasób, co może pomóc w analizie kosztów i planowaniu w przyszłości.

Uwagi    Ponieważ informacje o koszcie RKPW są obsługiwane okresowe, koszt ten jest obliczany od pierwszego wpisu kosztu rzeczywistego do daty stanu lub daty bieżącej.

RKPW (pole przydziału)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Podczas wyznaczania przydziału rzeczywisty koszt pracy wykonanej (RKPW), pole zawiera wartość 0,00. Informacje o postępie (procentu wykonania lub pracy rzeczywistej) określone przez przydzielony zasób programu Microsoft Office Project oblicza RKPW dla przydziału. Jest to koszt pracy rzeczywistej oraz dowolne koszty użycia dla przydziału do daty. Domyślnie jak i kiedy koszt ten jest obliczany zależy od przydzielony zasób stawka standardowa, stawka za pracę w nadgodzinach, koszt użycia i koszt naliczania ustawienia w oknie dialogowym Informacje o zasobach, a także przydziału rzeczywistej pracy zgłoszone i daty stanu lub daty bieżącej. Jeśli wolisz, możesz mieć RKPW obliczana na podstawie wpisów w polu Koszt rzeczywisty (okresowym). W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij kartę Obliczanie wyczyść pole wyboru koszty rzeczywiste są zawsze obliczane przez program Microsoft Office Project.

Zalecane zastosowania    Pole RKPW użyte z polem BKPW (budżetowy koszt pracy wykonanej) umożliwia porównanie kosztów rzeczywistych z budżetowymi przydziałów. Pole OKS (odchylenie kosztowe wartości wypracowanej) odzwierciedla różnice między polami RKPW i BKPW. Dodanie dowolnego z tych pól w części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu umożliwia wyświetlenie wydatków poniesionych na dany przydział, obliczonych na podstawie pracy rzeczywistej i stawek godzinowych przydzielonych zasobów, a także innych kosztów poniesionych do daty stanu.

Przykład    Należy przedstawić sprawozdanie dotyczące kosztów RKPW do ubiegłego piątku. W tym celu należy wprowadzić datę piątkową jako datę stanu, a następnie przejrzeć koszty przydziału zadania o czasie trwania wynoszącym 10 godzin. Koszt przydzielonego zasobu wynosi 20 zł za godzinę. Zgłoszono 5 godzin pracy rzeczywistej do ubiegłego piątku oraz dodatkowo 5 godzin do daty bieżącej. W programie Project jest obliczany dla daty stanu koszt RKPW do ubiegłego piątku w wysokości 100 zł. W przypadku użycia daty bieżącej jako daty stanu koszt RKPW wyniesie 200 zł.

Uwagi    Ponieważ informacje o koszcie RKPW są obsługiwane okresowo, koszt ten jest obliczany od pierwszego wpisu kosztu rzeczywistego do daty stanu lub daty bieżącej.

RKPW, okresowe pole

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Podczas tworzenia zadania rzeczywisty koszt pracy wykonanej (RKPW), pole zawiera wartość 0,00. Określone informacje o postępie (procentu wykonania lub pracy rzeczywistej) nad zadaniem, program Microsoft Office Project oblicza koszt RKPW. Jest to koszt pracy rzeczywistej oraz wszelkie kosztów stałych zadanie do daty. Domyślnie, jak i kiedy koszt ten jest obliczany zależy od przydzielonych zasobów stawka standardowa, stawka za pracę w nadgodzinach, koszt użycia i Naliczanie kosztu w oknie dialogowym Informacje o zasobach, a także praca rzeczywista, zgłoszone, kosztów stałych dla zadań oraz daty stanu lub daty bieżącej. Program Project może obliczać RKPW, nawet jeśli nie masz przydzielone zasoby. W tym przypadku opartych na postępu (procentu wykonania lub pracy rzeczywistej) i stałe obliczenia kosztów do daty dla zadania. Jeśli wolisz, możesz mieć RKPW obliczana na podstawie wpisów w polu Koszt rzeczywisty (okresowym). W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij kartę Obliczanie wyczyść pole wyboru koszty rzeczywiste są zawsze obliczane przez program Microsoft Office Project.

Zalecane zastosowania    Pole RKPW użyte z polem BKPW (budżetowy koszt pracy wykonanej) umożliwia porównanie kosztów rzeczywistych z kosztami budżetowymi przydziałów. Pole OKS (odchylenie kosztowe wartości wypracowanej) odzwierciedla różnice między tymi polami. Dodanie jednego lub wszystkich wymienionych pól w części okresowej widoku Obciążenie zadaniami umożliwia wyświetlanie poniesionych kosztów związanych z wykonaniem danego zadania, obliczonych na podstawie pracy rzeczywistej i stawek godzinowych przydzielonych zasobów w czasie, a także innych kosztów poniesionych do daty stanu lub daty bieżącej.

Przykład    Jest piątek i należy przedstawić sprawozdanie dotyczące okresowych kosztów RKPW zadania, które według harmonogramu ma czas trwania wynoszący 5 dni — od poniedziałku do piątku w bieżącym tygodniu. Stawka obu przydzielonych zasobów wynosi po 20 zł za godzinę. Zasoby wykonały 8 godzin pracy rzeczywistej nad zadaniem do wtorku oraz kolejne 9 godzin pracy do dnia bieżącego. Aby stwierdzić okresowy koszt RKPW do wtorku, należy wprowadzić datę wtorkową jako datę stanu i w widoku Obciążenie zadaniami sprawdzić wartość kosztu RKPW zadania. W programie Project jest obliczany okresowy koszt RKPW dla daty stanu do wtorku w wysokości 80 zł i 160 zł (sumując 4 godziny w poniedziałek i 4 godziny we wtorek). W przypadku przyjęcia daty bieżącej jako daty stanu okresowy koszt RKPW od poniedziałku do piątku powinien wynosić odpowiednio po 80 zł, 160 zł, 220 zł, 280 zł i 340 zł.

Uwagi    Ponieważ informacje o kosztach RKPW są obsługiwane okresowo, koszt RKPW można przedstawić graficznie od pierwszego wpisu kosztu rzeczywistego do daty stanu lub daty bieżącej.

RKPW, okresowe pole

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Jeśli zasób nie ma jeszcze wartości pracy na wszystkich przydzielonych zadań, rzeczywisty koszt pracy wykonanej (RKPW), pole zawiera wartość 0,00. Informacje o postępie (procentu wykonania lub praca rzeczywista ) rzeczywistej przez zasób różnych zadań, program Microsoft Office Project oblicza koszt RKPW. Jest to koszt pracy rzeczywistej oraz koszty użycia dla zasobu do daty. Domyślnie jak i kiedy koszt ten jest obliczany zależy od ustawień zasobu stawka standardowa, stawka za pracę w nadgodzinach, koszt użycia i koszt naliczanie w oknie dialogowym Informacje o zasobach, a także daty stanu lub daty bieżącej. Jeśli wolisz, możesz mieć RKPW obliczana na podstawie wpisów w polu Koszt rzeczywisty (okresowym). W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij kartę Obliczanie wyczyść pole wyboru koszty rzeczywiste są zawsze obliczane przez program Microsoft Office Project.

Zalecane zastosowania    Pole RKPW użyte z polem BKPW (budżetowy koszt pracy wykonanej) umożliwia porównanie kosztów rzeczywistych z kosztami budżetowymi przydziałów. Pole OKS (odchylenie kosztowe wartości wypracowanej) odzwierciedla różnice między tymi polami. Po dodaniu jednego lub wszystkich z tych pól w części okresowej widoku Użycie zasobu można wyświetlić całkowite wydatki na pracę zasobu nad przydzielonymi zadaniami w czasie do daty stanu lub daty bieżącej na podstawie pracy rzeczywistej zasobu, stawki godzinowej i innych kosztów.

Przykład    Należy przedstawić sprawozdanie dotyczące kosztów RKPW do ubiegłego piątku. Datę piątkową należy więc wprowadzić jako datę stanu, a następnie przejrzeć koszt zasobu, którego stawka godzinowa wynosi 10 zł za godzinę. Zasobowi przydzielono 15 różnych zadań realizowanych w czasie trwania projektu. Po dodaniu pola RKPW w okresowej części widoku Użycie zasobu można stwierdzić, ile kosztował ten zasób do ubiegłego piątku. Można odczytać okresowe wartości RKPW, na przykład 80 zł (8 godzin po 10 zł za godzinę) dla każdego dnia do ostatniego piątku, czyli 80 zł, 160 zł, 240 zł, 320 zł itd. Jeśli do zasobu przydzielono mniej jednostki przydziału lub ma on mniej godzin pracy rzeczywistej, można stwierdzić mniejsze wartości RKPW. Jeśli zasób pracował praca w nadgodzinach, można stwierdzić wyższe wartości RKPW.

Uwagi    Ponieważ informacje o kosztach RKPW są obsługiwane okresowo, koszt RKPW można przedstawić graficznie od pierwszego wpisu kosztu rzeczywistego do daty stanu lub daty bieżącej.

RKPW, okresowe pole

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    W momencie wyznaczania przydziału pole RKPW (rzeczywisty koszt pracy wykonanej) zawiera wartość 0. Koszt ten jest obliczany w programie Microsoft Office Project na podstawie informacji o postępie (procentowej wartości wykonania lub pracy rzeczywistej) zgłaszanych przez przydzielony zasób. Jest to koszt pracy rzeczywistej powiększony o koszt użycia danego przydziału do bieżącej daty. Domyślnie sposób i czas obliczania kosztu RKPW zależą od przypisanych zasobowi ustawień opcji Stawka standardowa, Stawka za pracę w nadgodzinach, Koszt użycia i Naliczanie kosztu w oknie dialogowym Informacje o zasobie, a także od wartości pracy rzeczywistej dla przydziału i daty stanu lub daty bieżącej. Wartość RKPW może być także obliczana na podstawie wpisów w polu Koszt rzeczywisty (okresowym). W tym celu w menu Narzędzia należy kliknąć polecenie Opcje, a następnie kliknąć kartę Obliczanie i usunąć zaznaczenie pola wyboru Koszty rzeczywiste są zawsze obliczane przez program Microsoft Office Project.

Zalecane zastosowania    Pole RKPW użyte z polem BKPW (budżetowy koszt pracy wykonanej) umożliwia porównanie kosztów rzeczywistych z kosztami budżetowymi przydziałów. Pole OKS (odchylenie kosztowe wartości wypracowanej) odzwierciedla różnice między tymi polami. Dodanie dowolnego z tych pól w części okresowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu umożliwia wyświetlenie wydatków poniesionych na dany przydział, obliczonych na podstawie pracy rzeczywistej i stawek godzinowych przydzielonych zasobów w czasie, a także innych kosztów.

Przykład    Jest piątek i należy przedstawić sprawozdanie dotyczące okresowych kosztów RKPW przydziału, który według harmonogramu ma czas trwania wynoszący 5 dni — od poniedziałku do piątku w bieżącym tygodniu. Stawka obu przydzielonych zasobów wynosi po 20 zł za godzinę. Przydzielone zasoby wykonały 8 godzin pracy rzeczywistej do wtorku oraz kolejne 9 godzin pracy do dnia bieżącego. Aby stwierdzić okresowy koszt RKPW do wtorku, należy wprowadzić datę wtorkową jako datę stanu i sprawdzić wartość kosztu RKPW przydziału w widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu. W programie Project jest obliczany okresowy koszt RKPW dla daty stanu do wtorku w wysokości 80 zł i 160 zł (sumując 4 godziny w poniedziałek i 4 godziny we wtorek). W przypadku przyjęcia daty bieżącej jako daty stanu okresowy koszt RKPW od poniedziałku do piątku powinien wynosić odpowiednio po 80 zł, 160 zł, 220 zł, 280 zł i 340 zł.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×