Role podczas spotkania w aplikacji Teams

Jeśli organizujesz spotkanie z wieloma uczestnikami, możesz przypisać role do każdego uczestnika, aby określić, kto może robić to, co w spotkaniu. 

Do wyboru są trzy role: współorganizator, osoba prowadząca i uczestnik. Współorganizatorzy i osoby prowadzące mają większość uprawnień organizatora, podczas gdy uczestnicy są bardziej kontrolowani.

Poniżej przedstawiono konkretne możliwości poszczególnych ról:

Funkcja

Organizator

Współorganizator

Osoba prowadząca

Uczestnik

Mów i udostępniaj wideo

znacznik wyboru

znacznik wyboru

znacznik wyboru

znacznik wyboru

Uczestniczenie w czacie spotkania

znacznik wyboru

znacznik wyboru

znacznik wyboru

znacznik wyboru

Udostępnianie zawartości

znacznik wyboru

znacznik wyboru

znacznik wyboru

Wyświetlanie pliku programu PowerPoint udostępnionego przez inną osobę prywatnie

znacznik wyboru

znacznik wyboru

znacznik wyboru

znacznik wyboru

Przejmij kontrolę nad prezentacją programu PowerPoint innej osoby

znacznik wyboru

znacznik wyboru

znacznik wyboru

Wyciszanie innych uczestników

znacznik wyboru

znacznik wyboru

znacznik wyboru

Uniemożliwianie uczestnikom wyciszenia siebie

znacznik wyboru

znacznik wyboru

znacznik wyboru

Usuwanie uczestników

znacznik wyboru

znacznik wyboru

znacznik wyboru

Wpuszczenie osób z poczekalnia

znacznik wyboru

znacznik wyboru

znacznik wyboru

Zmienianie ról innych uczestników

znacznik wyboru

znacznik wyboru

znacznik wyboru

Uruchamianie lub zatrzymywanie nagrywania

znacznik wyboru

znacznik wyboru

znacznik wyboru

Rozpoczynanie lub zatrzymywanie transkrypcji na żywo

znacznik wyboru

znacznik wyboru

znacznik wyboru

Zarządzanie osobnymi pokojami

znacznik wyboru

znacznik wyboru

Zmienianie opcji spotkania

znacznik wyboru

znacznik wyboru

Dodawanie lub usuwanie aplikacji

znacznik wyboru

znacznik wyboru

znacznik wyboru

Korzystanie z aplikacji*

znacznik wyboru

znacznik wyboru

znacznik wyboru

znacznik wyboru

Zmiana ustawień aplikacji

znacznik wyboru

znacznik wyboru

znacznik wyboru

*Niektóre aplikacje mogą ograniczać możliwości określonych ról.

Zmienianie ról spotkania

Przed spotkaniem

Aby można było przypisać role, musisz wysłać zaproszenie na spotkanie.

Gdy to zrobisz, przejdź do pozycji Kalendarz Przycisk Zaplanuj spotkanie, kliknij dwukrotnie właśnie utworzone spotkanie i wybierz pozycję Opcje spotkania.

Spowoduje to wyświetlenie strony internetowej, na której zobaczysz kilka opcji w obszarze Kto może prezentować?

Kto może prezentować?

Efekt

Wszyscy

Każda osoba, która ma dostęp do linku do spotkania, dołączy do spotkania jako osoba prowadząca. 

Osoby w mojej organizacji

Tylko osoby w Twojej organizacji będą osobami prowadzącymi. Uczestnicy zewnętrzni dołączą jako uczestnicy.

Określone osoby

Tylko osoby wybrane z listy zaproszonych będą osobami prowadzącymi. Wszyscy pozostali dołączą jako uczestnicy.

Tylko ja

Tylko organizator będzie osobą prowadzącą. Wszyscy inni uczestnicy dołączą jako uczestnicy.

Należy pamiętać o kilku kwestiach:

 • Musisz wysłać zaproszenie na spotkanie bezpośrednio do każdej osoby, którą chcesz wybrać jako osobę prowadzącą.

 • Współorganizatorzy nie mogą wprowadzać zmian w spotkaniu przed jego rozpoczęciem.

 • Nie można zmienić roli organizatora spotkania.

Uwaga: Możliwość wybierania konkretnych osób prowadzących nie jest jeszcze dostępna dla spotkań na kanale. 

Podczas spotkania

Istnieją dwa sposoby zmiany roli danej osoby podczas spotkania na dwa sposoby:

 • Przejdź do Przycisk Spotkaniakalendarza , kliknij dwukrotnie spotkanie i wybierz pozycję Opcje spotkania. Użyj menu rozwijanego dla pozycji Kto może prezentować? w celu wybrania nowej osoby prowadzącej.

  Uwaga: Jeśli spotkanie jest cykliczne, wszelkie zmiany wprowadzone w opcjach spotkania zostaną zastosowane do wszystkich wystąpień spotkania.

 • Wybierz pozycję Pokaż uczestników w kontrolkach spotkania, aby wyświetlić listę wszystkich osób biorących udział w spotkaniu.

  Umieść wskaźnik myszy na imieniu i nazwisku osoby, której rolę chcesz zmienić, a następnie wybierz pozycję Więcej opcji. W tym miejscu wybierz make a presenter lub Make attendee.

  Uwagi: 

  • Jeśli spotkanie jest cykliczne, przypisanie ról wykonane w ten sposób będzie dotyczyć tylko bieżącego spotkania. W przypadku przyszłych wystąpień uczestnicy zachowają przypisaną im rolę na stronie Opcje spotkania .

  • Jeśli ktoś opuści spotkanie, a następnie ponownie dołączy do niego później, ponownie dołączy do ostatniej przypisanej roli.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×