ROZKŁ.BETA.ODWR, funkcja

Zwraca odwrotność skumulowanej funkcji gęstości prawdopodobieństwa beta (ROZKŁ.BETA).

Jeśli prawdopodobieństwo = ROZKŁ.BETA(x;...PRAWDA), wówczas ROZKŁ.BETA.ODWR(prawdopodobieństwo;...) = x. Rozkład beta może być używany w planowaniu projektów do modelowania możliwych czasów ukończenia przy danym oczekiwanym czasie ukończenia i jego zmienności.

Składnia

ROZKŁ.BETA.ODWR(prawdopodobieństwo;alfa;beta;[A];[B])

W składni funkcji ROZKŁ.BETA.ODWR występują następujące argumenty:

  • Prawdopodobieństwo  Argument wymagany. Prawdopodobieństwo skojarzone z rozkładem beta.

  • Alfa  Argument wymagany. Parametr rozkładu.

  • Beta     Argument wymagany. Parametr rozkładu.

  • A     Argument opcjonalny. Dolne ograniczenie interwału wartości x.

  • B     Argument opcjonalny. Górne ograniczenie interwału wartości x.

Spostrzeżenia

  • Jeśli dowolny z argumentów nie jest liczbą, funkcja BETA. Funkcja ODN zwraca #VALUE! wartość błędu.

  • Jeśli alfa ≤ 0 lub beta ≤ 0, beta. Funkcja ODN zwraca #NUM! wartość błędu.

  • Jeśli prawdopodobieństwo ≤ 0 lub prawdopodobieństwo > 1, beta. Funkcja ODN zwraca #NUM! wartość błędu.

  • Jeśli wartości argumentów A i B zostały pominięte, w funkcji ROZKŁ.BETA.ODWR jest stosowany standardowy skumulowany rozkład beta, tzn. A = 0 i B = 1.

Dla danej wartości prawdopodobieństwa funkcja ROZKŁ.BETA.ODWR szuka takiej wartości x, aby był spełniony warunek ROZKŁ.BETA(x; alfa; beta; PRAWDA; A; B) = prawdopodobieństwo. Z tego powodu dokładność funkcji ROZKŁ.BETA.ODWR zależy od dokładności funkcji ROZKŁ.BETA.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

0,685470581

Prawdopodobieństwo skojarzone z rozkładem beta

8

Parametr rozkładu

10

Parametr rozkładu

1

Granica dolna

3

Granica górna

Formuła

Opis

Wynik

=ROZKŁ.BETA.ODWR(A2;A3;A4;A5;A6)

Odwrotność skumulowanej funkcji gęstości prawdopodobieństwa beta dla powyższych parametrów

2

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×