Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji ROZKŁ.DWUM.PRZEC w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca ujemny rozkład dwumianowy — prawdopodobieństwo, że wystąpi liczba_p porażek przed wystąpieniem liczba_s-tego sukcesu przy prawdopodobieństwie sukcesu prawdopodobieństwo_s.

Funkcja ta działa podobnie jak funkcja zwracająca rozkład dwumianowy, z tą różnicą, że liczba sukcesów jest stała, a liczba prób jest zmienna. Podobnie jak w przypadku rozkładu dwumianowego, zakłada się, że próby są niezależne.

Na przykład należy znaleźć 10 osób z doskonałym refleksem i wiadomo, że prawdopodobieństwo, iż kandydat ma taką cechę, jest równe 0,3. Funkcja ROZKŁ.DWUM.PRZEC oblicza prawdopodobieństwo, że trzeba będzie przeprowadzić rozmowy z pewną liczbą kandydatów niemających takiej cechy przed odnalezieniem 10 kandydatów mających taką cechę.

Składnia

ROZKŁ.DWUM.PRZEC(liczba_p;liczba_s;prawdopodobieństwo_s;skumulowany)

W składni funkcji ROZKŁ.DWUM.PRZEC występują następujące argumenty:

 • Liczba_p     Argument wymagany. Liczba porażek.

 • Liczba_s     Argument wymagany. Progowa liczba sukcesów.

 • Prawdopodobieństwo_s     Argument wymagany. Prawdopodobieństwo sukcesu.

 • Skumulowany     Argument wymagany. Wartość logiczna, która określa postać funkcji. Jeśli wartością argumentu „skumulowany” jest PRAWDA, funkcja ROZKŁ.DWUM.PRZEC zwraca funkcję rozkładu skumulowanego, a jeśli FAŁSZ, funkcja zwraca funkcję gęstości prawdopodobieństwa.

Spostrzeżenia

 • Liczba_p i liczba_s są obcinane do liczb całkowitych.

 • Jeśli dowolny z argumentów nie jest liczbą, funkcja ROZKŁAD.DWUM.PRZEC. Funkcja ROZSYŁ zwraca #VALUE! wartość błędu.

 • Jeśli probability_s < 0 lub jeśli prawdopodobieństwo jest > 1, funkcja ROZKŁAD.DWUM.PRZEC. Funkcja ROZŁ.#NUM! wartość błędu.

 • Jeśli number_f < 0 lub number_s < 1, funkcja ROZKŁAD.DWUM.PRZEC. Funkcja ROZŁ.#NUM! wartość błędu.

 • Równanie ujemnego rozkładu dwumianowego przedstawia się tak:

  Równanie

  gdzie:

  x to liczba_p, r to liczba_s, a p to prawdopodobieństwo_s.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

10

Liczba porażek

5

Progowa liczba sukcesów

0,25

Prawdopodobieństwo sukcesu

Formuła

Opis

Wynik

=ROZKŁ.DWUM.PRZEC(A2;A3;A4;PRAWDA)

Skumulowany ujemny rozkład dwumianowy dla podanych warunków

0,3135141

=ROZKŁ.DWUM.PRZEC(A2;A3;A4;FAŁSZ)

Ujemny rozkład dwumianowy prawdopodobieństwa dla podanych warunków

0,0550487

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×