Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji ROZMI.F.ODW  w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca odwrotność rozkładu prawdopodobieństwa F. Jeśli p = ROZŁ.F(x,...), to ROZMIEŚCI.F.ODW(p,...) = x. Rozkład F-Snedecora można stosować w teście F w celu porównania stopnia zmienności dwóch zbiorów danych. Można na przykład przeanalizować rozkład dochodów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, aby określić, czy oba kraje mają podobne zróżnicowanie dochodów.

Składnia

ROZKŁ.F.ODWR(prawdopodobieństwo;stopnie_swobody1;stopnie_swobody2)

W składni funkcji ROZKŁ.F.ODWR występują następujące argumenty:

  • Prawdopodobieństwo  Argument wymagany. Prawdopodobieństwo skojarzone ze skumulowanym rozkładem F.

  • Stopnie_swobody1     Argument wymagany. Wartość stopni swobody w liczniku.

  • Stopnie_swobody2     Argument wymagany. Wartość stopni swobody w mianowniku.

Spostrzeżenia

  • Jeśli dowolny z argumentów nie jest liczbą, funkcja ODCH.F.ODW zwraca #VALUE! wartość błędu.

  • Jeśli prawdopodobieństwo < 0 lub prawdopodobieństwo > 1, funkcja ROZKŁAD.F.ODW zwraca #NUM! wartość błędu.

  • Jeśli argument stopnie_swobody1 lub stopnie_swobody2 nie jest liczbą całkowitą, jego wartość zostanie obcięta do liczby całkowitej.

  • Jeśli deg_freedom1 < 1 lub deg_freedom2 < 1, funkcja #NUM.F.ODW zwraca #NUM! wartość błędu #LICZBA!.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

0,01

Prawdopodobieństwo związane ze skumulowanym rozkładem F-Snedecora

6

Stopnie swobody w liczniku

4

Stopnie swobody w mianowniku

Formuła

Opis

Wynik

=ROZKŁ.F.ODWR(A2;A3;A4)

Odwrotność rozkładu F-Snedecora przy warunkach określonych powyżej

0,10930991

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×