Rozpoczęcie (1–10), pola

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pola niestandardowe Rozpoczęcie (1–10) mogą zawierać dowolne informacje dotyczące daty rozpoczęcia zadania, zasobu lub przydziału w projekcie.

Istnieje kilka kategorii pól Rozpoczęcie (1–10).

Typ danych    Data

Rozpoczęcie 1 – 10 (, pola zadania)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Zalecane zastosowania    W jednym lub większej liczbie niestandardowych pól rozpoczęcia można wprowadzać i przechowywać dodatkowe informacje o datach rozpoczęcia zadań (np. z dodatkowych planów bazowych lub pośrednich bądź dotyczące planowanej daty rozpoczęcia fazy lub punktu kontrolnego). Niestandardowego pola rozpoczęcia można również używać razem z niestandardowym polem zakończenia. Może ono także służyć do rejestrowania ważnych dat w widoku Wykres Gantta.

Przykład    Ustalono plan bazowy projektu, a w tabeli zadań zdefiniowano pole Rozpoczęcie według planu bazowego. Po trzech miesiącach trwania projektu zaszła potrzeba wprowadzenia istotnych zmian w planie projektu. Zapisano więc plan pośredni, a następnie przypisano do niego pole „Rozpoczęcie według planu pośredniego" (Rozpoczęcie1), w którym ma być przechowywana data rozpoczęcia według tego planu. Pole to również dodano do tabeli zadań.

Uwagi    Daty w niestandardowych polach rozpoczęcia nie mają wpływu na obliczenia programu Project. Jeśli data nie zostanie wprowadzona, pole będzie zawierać wartość „Brak”.

Pola niestandardowe zakończenia i rozpoczęcia mogą służyć do przechowywania dodatkowych dat zakończenia i rozpoczęcia według planu bazowego. Można zapisać pary dat rozpoczęcia i zakończenia jako plany pośrednie w oknie dialogowym Ustawianie planu bazowego.

Dla niestandardowych pól rozpoczęcia można tworzyć listy wartości, formuły i wskaźniki graficzne. Można dodać jeden z tych atrybutów niestandardowych lub zmienić nazwę pola Rozpoczęcie w oknie dialogowym Pola niestandardowe. Po określeniu formuły pole jest dostępne w trybie tylko do odczytu.

Utworzone pola niestandardowe można kopiować do innych plików projektu w oknie dialogowym Organizator.

Rozpoczęcie 1 – 10 (, pola zasobu)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Zalecane zastosowania    W jednym lub większej liczbie niestandardowych pól rozpoczęcia można wprowadzać i przechowywać dodatkowe informacje o datach rozpoczęcia dotyczących zasobów (np. z dodatkowych planów bazowych lub pośrednich). Niestandardowego pola rozpoczęcia można również używać razem z niestandardowym polem zakończenia.

Przykład    Ustalono plan bazowy projektu i dodano pole Rozpoczęcie według planu bazowego w widoku zasobów, aby wskazać ogólne daty rozpoczęcia pracy zasobów w ramach przydziałów. Po trzech miesiącach trwania projektu zaszła potrzeba wprowadzenia istotnych zmian. Zapisano więc plan pośredni, a następnie przypisano do niego pole Rozpoczęcie 1, w którym ma być przechowywana data rozpoczęcia według tego planu. Pole to również dodano w widoku zasobów.

Uwagi    Daty w niestandardowych polach rozpoczęcia nie mają wpływu na obliczenia programu Project. Jeśli data nie zostanie wprowadzona, pole będzie zawierać wartość „Brak”.

Pola niestandardowe zakończenia i rozpoczęcia mogą służyć do przechowywania dodatkowych dat zakończenia i rozpoczęcia według planu bazowego. Można zapisać pary dat rozpoczęcia i zakończenia jako plany pośrednie w oknie dialogowym Ustawianie planu bazowego.

Dla niestandardowych pól rozpoczęcia można tworzyć listy wartości, formuły i wskaźniki graficzne. Można dodać jeden z tych atrybutów niestandardowych lub zmienić nazwę pola Rozpoczęcie w oknie dialogowym Pola niestandardowe. Po określeniu formuły pole jest dostępne w trybie tylko do odczytu.

Utworzone pola niestandardowe można kopiować do innych plików projektu w oknie dialogowym Organizator.

Rozpoczęcie 1 – 10 (, pola przydziału)

Typ wpisu    Wprowadzany

Zalecane zastosowania    W jednym lub większej liczbie niestandardowych pól rozpoczęcia można wprowadzać i przechowywać dodatkowe informacje o datach rozpoczęcia dotyczących przydziałów (np. z dodatkowych planów bazowych lub pośrednich). Niestandardowego pola rozpoczęcia można również używać razem z niestandardowym polem zakończenia.

Przykład    Ustalono plan bazowy projektu i dodano pole Rozpoczęcie według planu bazowego w widoku Obciążenie zadaniami, aby wskazać daty rozpoczęcia przydziałów według planu bazowego. Po trzech miesiącach trwania projektu zaszła potrzeba wprowadzenia istotnych zmian. Zapisano więc plan pośredni, a następnie przypisano do niego pole Rozpoczęcie 1, w którym ma być przechowywana data rozpoczęcia według tego planu. Pole to również dodano w widoku Obciążenie zadaniami.

Uwagi    Daty w niestandardowych polach rozpoczęcia nie mają wpływu na obliczenia programu Project. Jeśli data nie zostanie wprowadzona, pole będzie zawierać wartość „Brak”.

Pola niestandardowe zakończenia i rozpoczęcia mogą służyć do przechowywania dodatkowych dat zakończenia i rozpoczęcia według planu bazowego. Można zapisać pary dat rozpoczęcia i zakończenia jako plany pośrednie w oknie dialogowym Ustawianie planu bazowego.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×