Typ danych    Data

Typ wpisu    Obliczono lub wprowadzono

Opis Pole Rozpoczęcie dostarcz. dostarcz. wg planu bazowego zawiera pierwotnie zaplanowany termin dostawy data rozpoczęcia zapisany w planie bazowym projektu. Pole Rozpoczęcie dostarcz. zawiera datę planowanego rozpoczęcia element dostarczany zadania skojarzonego z bieżącym zadaniem. Może to być samo zadanie, które może być zadaniem dostarczającym lub zadaniem, które jest zależne od zadania, do wykonania.

Sposób obliczania    Pole Rozpoczęcie dostarcz. dostarcz. wg planu bazowego zawiera wartość NIE do momentu ustawienia planu bazowego projektu. Podczas zapisywania planu bazowego wartość w polu Rozpoczęcie elementów dostarczających jest kopiowana do pola Rozpoczęcie elementów dostarczających wg planu bazowego.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Rozpoczęcie dostarcz. dostarcz. wg planu bazowego do arkusza zadań umożliwia wyświetlanie informacji o pierwotnie zaplanowanym rozpoczęciu zadań dostarczających. Można również dodać pole Rozpoczęcie według harmonogramu dostarcz. Pozwala to zobaczyć odchylenia między datami rozpoczęcia dostarczeń w pierwotnym planie a bieżącym harmonogramem.

Przykład    Praca nad projektem rozpoczęła się dwa miesiące temu, gdy po raz pierwszy został zapisany plan bazowy projektu. Teraz chcesz porównać pole Rozpoczęcie dostarcz. dostarcz. wg planu bazowego z bieżącym polem Rozpoczęcie dostarcz. Oba pola można dodać do arkusza zadań, aby przeanalizować różnice w datach rozpoczęcia dostarczeń i określić, czy należy wprowadzić zmiany w harmonogramie.

Uwagi    Plan bazowy jest zapisywany w oknie dialogowym Ustawianie planu bazowego.

Po zapisaniu planu bazowego możesz zmienić datę w polu Rozpoczęcie dostarcz. dostarcz. wg planu bazowego. Jednak edytowane wartości planu bazowego nie powodują ponownego obliczania pól planu bazowego. Celem zapisania planu bazowego jest uchwycenie w momencie "migawki" planu projektu. Edytowanie wartości planu bazowego może zmienić integralność informacji i prowadzić do mylących wniosków.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×