Zarządzanie terminami, planami, budżetami — jest to proste dzięki platformie Microsoft 365

Rozpoczęcie, pola

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pole rozpoczęcie zawiera datę zaplanowanego rozpoczęcia zadania, zasobu lub przydziału. Program Microsoft Project może obliczać datę rozpoczęcia lub można wprowadzić go samodzielnie.

Istnieje kilka kategorii pól rozpoczęcie.

Typ danych    Data

Rozpoczęcie, pole zadania

Typ wpisu    Obliczana lub wprowadzona

Sposób obliczania    Program Project obliczy datę rozpoczęcia zadania na podstawie daty rozpoczęcia projektu i dowolnej zależności między zadaniami. Program Project może również korzystać z czas trwania zadań i innych ograniczeń dotyczących zadań. W przypadku przypisywania zasobów program Project uwzględnia również jednostki przydziału.

Jeśli wprowadzisz datę rozpoczęcia dla zadanie zaplanowane automatycznie, program Project przypisze temu zadaniu ograniczenie Rozpocznij nie wcześniej niż, a w polu Data ograniczenia zostanie użyta wprowadzona data rozpoczęcia. Jeśli harmonogram projektu jest planowany od daty zakończenia, a po wprowadzeniu daty rozpoczęcia program Project automatycznie zastosuje do tego zadania ograniczenie Rozpoczynanie nie później niż.

Jeśli korzystasz z Microsoft Project 2010, a wprowadzasz datę rozpoczęcia zadanie zaplanowane ręcznie, data jest po prostu wprowadzona w polu jest, a program Project nie przypisze ograniczenia zadania ani nie wprowadza żadnych innych zmian w harmonogramie.

Jeśli wprowadzisz rzeczywistą datę rozpoczęcia, która różni się od daty rozpoczęcia według harmonogramu, program Project zmieni planowaną datę rozpoczęcia na datę w polu Rozpoczęcie rzeczywiste.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola rozpoczęcie do arkusza zadań umożliwia wyświetlanie dat rozpoczęcia zadań lub ich filtrowanie. Pole rozpoczęcie jest domyślnie wyświetlane w widoku Wykres Gantta.

Przykład    Musisz filtrować według dat rozpoczęcia według harmonogramu w marcu. Po przefiltrowaniu w polu Rozpoczęcie wyświetlane są tylko zadania zaplanowane z datą rozpoczęcia późniejszą niż 31 marca.

Spostrzeżenia    W zaplanowanym ręcznie zadaniu można wprowadzić prawidłową datę rozpoczęcia lub można wprowadzić tekst, taki jak TBD lub nieznany. Zadanie zaplanowane ręcznie jest traktowane jako zadanie zastępcze do momentu dwóch z trzech czynników planowania — Data rozpoczęcia, Data zakończenia i czas trwania — zawierają prawidłowe informacje o harmonogramie.

W przypadku wprowadzenia wartości procentowej lub pracy rzeczywistej program Project może zmienić harmonogram pracy pozostałej wokół daty stanu, co może spowodować zmianę tej zaplanowanej daty rozpoczęcia. Jeśli wolisz, możesz pozostawić te pola śledzenia w projekcie zgodnie z planem pierwotnie zaplanowanym, nawet jeśli praca wykonana w przyszłości lub pozostałej jest wyświetlana w ubiegłym czasie.

Jeśli korzystasz z Project 2010, kliknij kartę plik , kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij pozycję Obliczanie. Wyczyść pola wyboru z etykietami Przenieś zakończenie wykonanych części po dacie stanu z powrotem do daty stanu i Przenieś rozpoczęcie pozostałych części przed datą stanu do daty stanu. Możesz ustawić datę stanu na datę inną niż dzisiejsza data. Na karcie projekt w grupie Właściwości kliknij pozycję Informacje o projekcie, a następnie wprowadź datę w polu Data stanu .

Rozpoczęcie, pole zasobu

Typ wpisu    Obliczeniowe

Sposób obliczania    Program Project obliczy datę rozpoczęcia zasobu jako najwcześniejszą datę rozpoczęcia wszystkich przydziałów dla zasobu.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola rozpoczęcie do arkusza zasobów umożliwia wyświetlenie lub przefiltrowanie najwcześniejszych dat rozpoczęcia dla zasobów.

Przykład    Musisz sprawdzić, kiedy Ewa zaplanowano rozpoczęcie pierwszych 10 przydzielonych zadań. W widoku Arkusz zasobów Dodaj pole rozpoczęcie. Zobaczysz najwcześniejszą datę rozpoczęcia wszystkich przydziałów Janusza.

Rozpoczęcie, pole przydziału

Typ wpisu    Obliczana lub wprowadzona

Sposób obliczania    Program Project obliczy datę rozpoczęcia przydziału na podstawie kalendarz zasobu i zależności między zadaniami. Bierze również pod uwagę datę rozpoczęcia zadania oraz opóźnienia przydziału w następujący sposób:

Start (przydział) = Rozpocznij (zadanie) + opóźnienie (przydział)

Po wprowadzeniu daty rozpoczęcia zadania, które jest późniejsze niż data rozpoczęcia zadania, program Project wprowadzi różnicę jako opóźnienie przydziału.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola rozpoczęcie do widoku Obciążenie zadaniami lub użycie zasobu umożliwia przeglądanie, filtrowanie i edytowanie dat rozpoczęcia według harmonogramu.

Przykład    Musisz przejrzeć daty rozpoczęcia dla siedmiu osób przydzielonych do zadania "Pisanie oferty". W widoku Obciążenie zadaniami Dodaj pole rozpoczęcie. W obszarze zadania "Pisanie oferty" możesz wyświetlić daty rozpoczęcia każdego zasobu przydzielonego do zadania.

Spostrzeżenia    W przypadku wprowadzenia wartości procentowej lub pracy rzeczywistej program Project może zmienić harmonogram pracy pozostałej wokół daty stanu, a także zmieniać zaplanowane daty rozpoczęcia zadań następników i skojarzonych przydziałów. Jeśli wolisz, możesz pozostawić te pola śledzenia w projekcie zgodnie z planem pierwotnie zaplanowanym, nawet jeśli praca wykonana w przyszłości lub pozostałej jest wyświetlana w ubiegłym czasie.

Jeśli korzystasz z Microsoft Project 2010, kliknij przycisk

Karta plik

Kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij pozycję Obliczanie. Wyczyść pola wyboru z etykietami Przenieś zakończenie wykonanych części po dacie stanu z powrotem do daty stanu i Przenieś rozpoczęcie pozostałych części przed datą stanu do daty stanu. Możesz ustawić datę stanu na datę inną niż dzisiejsza data. Na karcie projekt w grupie stan kliknij pozycję Data stanu, a następnie wprowadź datę.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×