Pola Rozpoczęcie wg planu bazowego (1–10) przechowują zaplanowaną datę rozpoczęcia zadania lub przydziału w momencie zapisywania odpowiedniego planu bazowego. W polu Rozpoczęcie wg planu bazowego (1) są przechowywane planowane daty rozpoczęcia zadań lub przydziałów zapisanych z planem bazowym 1. Podobnie pola Rozpoczęcie wg planu bazowego (2–10) przechowują planowane daty rozpoczęcia dla planu bazowego od 2 do 10.

Istnieje kilka kategorii pól Rozpoczęcie wg planu bazowego (1–10).

Typ danych    Data

Rozpoczęcie wg planu bazowego (1–10), pola zadań

Typ wpisu    Obliczono lub wprowadzono

Sposób obliczania    Po zapisaniu planu bazowego data w polu Rozpoczęcie według harmonogramu zadania jest kopiowana do odpowiadającego mu pola Rozpoczęcie według planu bazowego zadania. Używane pole Rozpoczęcie wg planu bazowego (Rozpoczęcie wg planu bazowego 1, Rozpoczęcie wg planu bazowego2 itd.) zależy od zapisanego planu bazowego (Plan bazowy 1, Plan bazowy 2 itd.).

Zalecane zastosowania    Dodaj jedno z pól Rozpoczęcie wg planu bazowego (1–10) do widoku zadań, jeśli zapisano więcej niż jeden plan bazowy i chcesz porównać daty rozpoczęcia planu bazowego z zaplanowaną lub rzeczywistą datą rozpoczęcia zadań. Możesz również użyć wielu linii bazowych, aby porównać daty rozpoczęcia planu bazowego zapisane w różnych punktach projektu.

Przykład    Na początku projektu dwa miesiące temu został zapisany plan bazowy projektu. Miesiąc temu zmienił się zakres projektu i został zapisany drugi plan bazowy z planem bazowym 1. Od tego czasu dokonano dalszych zmian i zapisano trzeci plan bazowy z planem bazowym 2. Teraz chcesz porównać i przeanalizować trzy zestawy dat rozpoczęcia planu bazowego. Do arkusza zadań dodasz pola Rozpoczęcie wg planu bazowego, Rozpoczęcie wg planu bazowego1 i Rozpoczęcie wg planu bazowego 2.

Uwagi    Pola rozpoczęcie wg planu bazowego zawierają wartość " N" do czasu zapisania odpowiedniego planu bazowego, co można zrobić w dowolnym momencie projektu w oknie dialogowym Ustawianie planu bazowego. Wybierz plan bazowy — od 1 do 10. Ustawienie planu bazowego kopiuje aktualnie zaplanowane pola zadań do odpowiednich pól planu bazowego.

Rozpoczęcie wg planu bazowego (1–10), pola zasobów

Typ wpisu    Null

Zalecane zastosowania    Dodaj jedno z pól Rozpoczęcie wg planu bazowego (1–10) do widoku Użycie zasobu, jeśli zapisano więcej niż jeden plan bazowy i chcesz wyświetlić lub filtrować daty rozpoczęcia planu bazowego dla przydziałów. W przypadku wielu linii bazowych możesz również porównać daty rozpoczęcia planu bazowego zapisane w różnych punktach projektu.

Przykład    Na początku projektu dwa miesiące temu został zapisany plan bazowy projektu. Miesiąc temu zmienił się zakres projektu i został zapisany drugi plan bazowy z planem bazowym 1. Od tego czasu dokonano dalszych zmian i zapisano trzeci plan bazowy z planem bazowym 2. Teraz chcesz porównać i przeanalizować trzy zestawy dat rozpoczęcia planu bazowego w kontekście zasobów i ich przydziałów. Do widoku Użycie zasobu dodaj pola Rozpoczęcie wg planu bazowego, Rozpoczęcie wg planu bazowego1 i Rozpoczęcie wg planu bazowego 2. W polach rozpoczęcie według planu bazowego obok nazw zasobów nie są wyświetlane żadne informacje. Jednak daty rozpoczęcia według planu bazowego dla ich przydziałów są wyświetlane w polach przydziałów rozpoczęcia wg planu bazowego pod nazwami poszczególnych zasobów.

Rozpoczęcie wg planu bazowego (1–10), pola przydziałów

Typ wpisu    Obliczono lub wprowadzono

Sposób obliczania    Po zapisaniu planu bazowego data w polu Rozpoczęcie według harmonogramu przydziału jest kopiowana do odpowiadającego mu pola Rozpoczęcie planu bazowego. Używane pole Rozpoczęcie wg planu bazowego (Rozpoczęcie wg planu bazowego 1, Rozpoczęcie wg planu bazowego2 itd.) zależy od zapisanego planu bazowego (Plan bazowy 1, Plan bazowy 2 itd.).

Zalecane zastosowania    Dodaj jedno z pól Rozpoczęcie wg planu bazowego (1–10) do widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu, jeśli zapisano więcej niż jeden plan bazowy i chcesz porównać daty rozpoczęcia planu bazowego z zaplanowaną lub rzeczywistą datą rozpoczęcia przydziałów. Możesz również użyć wielu linii bazowych, aby porównać daty rozpoczęcia planu bazowego zapisane w różnych punktach projektu.

Przykład    Na początku projektu dwa miesiące temu został zapisany plan bazowy projektu. Miesiąc temu zmienił się zakres projektu i został zapisany drugi plan bazowy z planem bazowym 1. Od tego czasu dokonano dalszych zmian i zapisano trzeci plan bazowy z planem bazowym 2. Teraz chcesz porównać i przeanalizować trzy zestawy dat rozpoczęcia planu bazowego. Do widoku Obciążenie zadaniami dodasz pola Rozpoczęcie wg planu bazowego, Rozpoczęcie wg planu bazowego1 i Rozpoczęcie wg planu bazowego 2.

Uwagi    Pola rozpoczęcie wg planu bazowego zawierają wartość " N" do czasu zapisania odpowiedniego planu bazowego, co można zrobić w dowolnym momencie projektu w oknie dialogowym Ustawianie planu bazowego. Wybierz plan bazowy — od 1 do 10. Ustawienie planu bazowego kopiuje aktualnie zaplanowane pola przydziałów do odpowiednich pól planu bazowego.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×