Rozpoczęcie według planu bazowego, pola

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pola Rozpoczęcie według planu bazowego umożliwiają wyświetlanie planowana data rozpoczęcia zadania lub przydziału w chwili zapisywania planu bazowego.

Istnieje kilka kategorii pól Rozpoczęcie według planu bazowego.

Typ danych    Data

Rozpoczęcie według planu bazowego (pole zadania)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Po zapisaniu planu bazowego aktualna data rozpoczęcia zadania według harmonogramu jest kopiowana do pola zadania Rozpoczęcie według planu bazowego.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Rozpoczęcie według planu bazowego do arkusza zadań umożliwia porównywanie dat rozpoczęcia zadań według planu bazowego z datami rozpoczęcia według harmonogramu lub rzeczywistymi datami rozpoczęcia.

Przykład    Przed miesiącem ustalono plan bazowy pewnego projektu. Rozpoczęcie zadania „Ocena rozwoju" zaplanowano wówczas na 3 stycznia. Faktycznie wykonywanie tego zadania rozpoczęło się 8 stycznia. W widoku Arkusz zadań można dodać pola Rozpoczęcie według planu bazowego i Rozpoczęcie rzeczywiste. Pole Rozpoczęcie według planu bazowego, dotyczące tego zadania, zawiera datę 3 stycznia, natomiast pole Rozpoczęcie rzeczywiste - 8 stycznia.

Uwagi    Pole Rozpoczęcie według planu bazowego zawiera wartość Brak do momentu zapisania planu bazowego projektu. Plan bazowy można ustawić w oknie dialogowym Ustawianie planu bazowego. Ustawienie planu bazowego powoduje skopiowanie bieżących pól zadań z harmonogramu do odpowiednich pól planu bazowego.

Widok Wykres Gantta - śledzenie umożliwia przedstawienie daty rozpoczęcia według planu bazowego za pomocą pasków wykresu Gantta planu bazowego. Tabelę odchyleń można także zastosować do porównania dat według planu bazowego z datami według harmonogramu oraz z datami rzeczywistymi.

Rozpoczęcie według planu bazowego (pole zasobu)

Typ wpisu    Null

Zalecane zastosowania    Aby wyświetlić lub filtrować daty rozpoczęcia przydziałów według planu bazowego, należy dodać pole Rozpoczęcie według planu bazowego do widoku Użycie zasobu. W polu Rozpoczęcie zasobu według planu bazowego nie są wyświetlane żadne informacje – udostępnia ono tylko informacje w odpowiednim polu Rozpoczęcie przydziału według planu bazowego.

Przykład    Przed miesiącem ustalono plan bazowy pewnego projektu. Pole Rozpoczęcie według planu bazowego zostało dodane do widoku Użycie zasobu. W polu Rozpoczęcie według planu bazowego, znajdującym się obok nazw zasobów, nie są wyświetlane żadne informacje. Jednak daty rozpoczęcia według planu bazowego ich przydziałów są wyświetlane w polach zasobów Rozpoczęcie według planu bazowego, poniżej nazwy każdego zasobu.

Rozpoczęcie według planu bazowego (pole przydziału)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    W momencie zapisu planu bazowego do pola Rozpoczęcie według planu bazowego dla danego przydziału kopiowana jest data z pola Rozpoczęcie.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Rozpoczęcie według planu bazowego do widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu umożliwia porównywanie dat rozpoczęcia według planu bazowego z zawartymi w harmonogramie lub rzeczywistymi datami rozpoczęcia przydziałów.

Przykład    W ubiegłym miesiącu ustalono plan bazowy danego projektu. Janusz został przydzielony do zadania „Ocena rozwoju", którego rozpoczęcie według harmonogramu przypadało na 3 stycznia. Janusz rozpoczął pracę nad tym przydziałem 8 stycznia. W widoku Obciążenie zadaniami można dodać pola Rozpoczęcie według planu bazowego i Rozpoczęcie rzeczywiste. Pole Rozpoczęcie według planu bazowego, właściwe dla przydziału Janusza, zawiera datę 3 stycznia, a pole Rozpoczęcie rzeczywiste - 8 stycznia.

Uwagi    Pole Rozpoczęcie według planu bazowego zawiera wartość Brak do momentu zapisania planu bazowego projektu. Plan bazowy można ustawić w oknie dialogowym Ustawianie planu bazowego. Ustawienie planu bazowego powoduje skopiowanie bieżących pól przydziałów z harmonogramu do odpowiednich pól planu bazowego.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×