We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Usuwanie numeru strony na pierwszej stronie

 1. Na karcie Wstawianie kliknij pozycję Nagłówek > Edytuj nagłówek (lub pozycję Stopka > Edytuj stopkę).

 2. Wybierz pozycję Inne na pierwszej stronie.

  Uwaga:  Opcję Inne na pierwszej stronie można stosować do pierwszej strony dowolnej sekcji dokumentu, a nie tylko do pierwszej strony dokumentu.

 3. W obszarze nagłówka lub stopki na pierwszej stronie powinna być widoczna etykieta Nagłówek pierwszej strony. Wybierz numer strony i naciśnij klawisz Delete.

 4. Aby zamknąć, wybierz pozycję Zamknij nagłówek i stopkę lub naciśnij klawisz Esc.

Porada: Jeśli chcesz, aby druga strona miała numer 1, a nie 2, na karcie Wstawianie wybierz pozycję Numer strony > Formatuj numery stron i dla opcji Rozpocznij od w obszarze Numeracja stron ustaw wartość 0 zamiast 1.

Rozpoczynanie numerowania stron na stronie 3 — drukowanie dwustronne

Jeśli pierwsza strona dokumentu to strona tytułowa, druga strona zawiera spis treści, a trzecia strona ma zawierać numerację „Strona 1”, zobacz Rozpoczynanie numerowania stron na stronie 3 — drukowanie dwustronne.

Wybierz scenariusz, który jest najbliższy Twoim zamiarom:

Nie chcesz, aby numer strony był widoczny na stronie tytułowej, ale druga strona ma zawierać numerację „Strona 2”.

 1. Na karcie Wstawianie kliknij pozycję Nagłówek > Edytuj nagłówek (lub pozycję Stopka > Edytuj stopkę).

 2. Wybierz pozycję Inne na pierwszej stronie.

  Gdy klikniesz dwukrotnie obszar nagłówka lub stopki, program Word wyświetla kartę Nagłówek i stopka.

  Uwaga:  Opcję Inne na pierwszej stronie można stosować do pierwszej strony dowolnej sekcji dokumentu, a nie tylko do pierwszej strony dokumentu.

 3. W obszarze nagłówka lub stopki na pierwszej stronie powinna być widoczna etykieta Nagłówek pierwszej strony. Zaznacz numer strony, aby go wyróżnić, a następnie naciśnij klawisz Delete.

 4. Aby zamknąć, wybierz pozycję Zamknij nagłówek i stopkę lub naciśnij klawisz Esc.

Rozpoczynanie numerowania stron na stronie 3 — drukowanie dwustronne

Jeśli pierwsza strona dokumentu to strona tytułowa, druga strona zawiera spis treści, a trzecia strona ma zawierać numerację „Strona 1”, zobacz Rozpoczynanie numerowania stron na stronie 3 — drukowanie dwustronne.

Usuwanie numeru strony na pierwszej stronie

 1. Na karcie Wstawianie wybierz pozycję Nagłówek i stopka.

 2. Wybierz pozycję Opcje po prawej stronie, a następnie wybierz pozycję Inne na pierwszej stronie.

  Zaznaczanie ustawienia Inne na pierwszej stronie

 3. Wybierz ponownie pozycję Opcje, a następnie wybierz pozycję Usuń numery stron.

 4. Aby wyświetlić numery stron i potwierdzić usunięcie numeru na pierwszej stronie, wybierz pozycję Widok > Widok do czytania.

 5. Jeśli wszystkie numery stron zostały usunięte, wybierz pozycję Wstawianie > Nagłówek i stopka, a następnie pozycję Inne strony po lewej stronie. Na karcie Wstawianie wybierz pozycję Numer strony, a następnie wybierz położenie numeru.

  Ponowne numerowanie wszystkich stron za wyjątkiem pierwszej

Aby uzyskać więcej informacji na temat numerów stron, zobacz Numerowanie stron w programie Word.

Zobacz też

Puste szablony dokumentów ze wstępną numeracją bez numeru strony na pierwszej stronie:

Numery stron w nagłówku

Numery stron w stopce

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×