Rozpoczynanie połączenia konferencyjnego programu Skype dla firm (Lync)

Jeśli masz coś pilnego do omówienia ze współpracownikami, możesz szybko nawiązać służbowe połączenie grupowe. Dodając funkcję udostępniania, zorganizujesz spontaniczne spotkanie ze wszystkimi możliwościami spotkania zaplanowanego, takimi jak udostępnianie slajdów programu PowerPoint, współpraca za pomocą tablicy i udostępnianie pulpitu.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat udostępniania, zobacz Udostępnianie pulpitu lub programu w programie Skype dla firm (Lync) i Używanie tablicy podczas spotkania programu Skype dla firm (Lync).

Rozpoczynanie połączenia konferencyjnego

Upewnij się, że kontakty są dostępne, sprawdzając najpierw ich bieżące statusy. Następnie wykonaj czynności przedstawione poniżej, aby zaprosić je do połączenia konferencyjnego.

  1. W oknie głównym programu Lync na liście kontaktów przytrzymaj wciśnięty klawisz Ctrl na klawiaturze, a następnie zaznacz kliknięciami nazwiska kontaktów.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczenie i kliknij pozycję Rozpocznij połączenie konferencyjne.

  3. Kliknij pozycję Połączenie w programie Lync.

Kontakty otrzymają powiadomienie i będą mogły zaakceptować lub odrzucić wezwanie na połączenie konferencyjne.

Dodawanie kolejnych osób do połączenia konferencyjnego

Jeśli chcesz dodać więcej osób do połączenia konferencyjnego, możesz przeciągnąć ich nazwiska z listy kontaktów do spotkania. Możesz też dodać je przy użyciu menu osób:

  1. W oknie konwersacji zatrzymaj wskaźnik myszy na ikonie osób w obszarze spotkania.

  2. Kliknij pozycję Zaproś więcej osób. Wybierz kogoś z listy, a następnie kliknij przycisk OK. Program Lync zadzwoni do tej osoby i doda ją do spotkania.

Zrzut ekranu: ikona Zaproś więcej osób w oknie wiadomości błyskawicznych

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×