Rozpoczynanie połączenia konferencyjnego programu Skype dla firm (Lync) lub dołączanie do niego

Nie wszystkie sprawy da się załatwić przy użyciu wiadomości e-mail i błyskawicznych. Czasami bezpośrednia rozmowa jest lepszym i szybszym sposobem wyjaśnienia sytuacji, rozwiązania problemu lub podjęcia decyzji. Z poziomu programu Lync możesz sprawdzić dostępność jednego lub wielu kontaktów i błyskawicznie nawiązać połączenie konferencyjne.

  1. Na ekranie głównym programu Lync wybierz kafelek Kontakty i lekko przesuń w dół na każdym kontakcie, który chcesz uwzględnić w połączeniu konferencyjnym, lub kliknij te kontakty prawym przyciskiem myszy.

  2. W wyświetlonym automatycznie menu wybierz polecenie aplikacji Połącz.

  3. Twoje zaproszenie zostanie wyświetlone na urządzeniach kontaktów, a dołączenie do spotkania będzie możliwe po jego zaakceptowaniu.

Aby dodać kolejnych uczestników:

  1. Szybko przesuń palcem od dołu do środka okna połączenia lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Uczestnicy.

  2. Wybierz pozycję Zaproś więcej osób i wpisz imię i nazwisko lub numer telefonu kontaktu, który chcesz zaprosić¹.

  3. Na liście wyników wyszukiwania zaznacz imię i nazwisko lub numer telefonu odpowiedniego kontaktu, a następnie wybierz przycisk ze znakiem plus (+).

Jeśli zostało zaznaczone imię i nazwisko, do kontaktu zostanie wysłane zaproszenie — po jego zaakceptowaniu kontakt dołączy do połączenia. Natomiast w przypadku wybrania numeru telefonu zostanie nawiązane połączenie z tym numerem z poziomu konferencji.

W oknie połączenia jest umieszczony przycisk mikrofonu umożliwiający wyciszenie lub wyłączenie wyciszenia własnego głosu, a także przycisk słuchawki, który pozwala zakończyć połączenie konferencyjne. Aby uzyskać dostęp do innych poleceń w trakcie połączenia, przesuń szybko palcem od dołu do środka okna połączenia lub kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wykonaj poniższe czynności.

Zadanie

Czynność

Dodawanie wideo

Wybierz pozycję Wideo > Uruchom moje wideo.

Ukrywanie własnego podglądu

Wybierz pozycję Wideo > Ukryj mój podgląd.

Udostępnianie własnego podglądu

Wybierz pozycję Wideo > Pokaż mój podgląd.

Zatrzymywanie udostępniania obrazu wideo

Wybierz pozycję Wideo > Zatrzymaj moje wideo.

Opuszczanie wideo²

Wybierz pozycję Wideo > Opuść wideo.

Zawieszanie połączenia

Wybierz pozycję Połącz > Zawieś połączenie.

Wyświetlanie ekranu udostępniania w trakcie prezentacji

Przesuń palcem w lewo, aby wyświetlić scenę. Jeśli scena jest niedostępna, ale zawartość jest udostępniana, wybierz pozycję Prezentacja > Pokaż scenę.

Ukrywanie ekranu udostępniania w trakcie prezentacji

Wybierz pozycję Prezentacja > Ukryj scenę.

Prezentowanie zawartości

Wybierz pozycję Prezentacja > Przełącz aplikacje do prezentowania. Zostanie wyświetlone powiadomienie informujące o zamknięciu spotkania w programie Lync i jego ponownym otwarciu w programie Lync 2013 lub Lync Web App. Prezentację możesz prowadzić w tej aplikacji.


¹ Aby można było zaprosić kontakt, dzwoniąc pod jego numer telefonu, Twoje konto programu Lync musi mieć włączoną obsługę funkcji Enterprise Voice. Nawiązywanie połączenia z numerem telefonu nie jest dostępne w przypadku użytkowników usługi Office 365.

² Opcja Opuść wideo powoduje zatrzymanie wszystkich obrazów wideo, w wyniku czego nie możesz już oglądać wideo uczestników spotkania, ale zachowujesz dostęp do części audio.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×