Rozwiązania lub obejścia ostatnio stwierdzonych problemów w usłudze Outlook.com

Ten artykuł dotyczy usługi Outlook.com. Jeśli korzystasz z programu Outlook dla systemu Windows, zobacz </c0>Rozwiązania lub obejścia ostatnio stwierdzonych problemów w programie Outlook dla systemu Windows</c0>.

Jeśli występują problemy z uzyskaniem dostępu do usługi Outlook.com, można sprawdzić stan usług Microsoft Office Online w portalu kondycji usług.

Jeśli występują problemy z wysyłaniem i odbieraniem wiadomości e-mail, przeczytaj:Rozwiązywanie problemów z synchronizacją poczty e-mail w programie Outlook.com.

Ostatnia aktualizacja: 7 września 2020 r.

Problemy z usługą Outlook.com dotyczące wiadomości e-mail, załączników i funkcji

Ostatnia aktualizacja: 7 września 2020 r.

PROBLEM

Ostatnia zmiana w kalendarzu rodzinnym spowodowała również usunięcie niektórych funkcji, które umożliwiały wyświetlanie kalendarza jako udostępnionego w innych aplikacjach, takich jak Poczta systemu Windows 10 i aplikacja klasyczna Outlook, a także w niektórych aplikacjach innych firm. 

OBEJŚCIE

Podczas przenoszenia do nowego kalendarza nie utracono żadnych zdarzeń ani informacji. Kalendarz grupy rodzinnej jest teraz wyświetlany w obszarze grup usługi Outlook.com w okienku nawigacji po lewej stronie aplikacji Outlook Web App oraz w obszarze grup aplikacji mobilnej Outlook. Jest on również automatycznie dodawany do ulubionych.

Więcej informacji o korzystaniu z kalendarza rodzinnego w usłudze Outlook.com.

Ostatnia aktualizacja: 13 sierpnia 2020 r.

PROBLEM

Mamy świadomość występowania problemu polegającego na tym, że niektórzy klienci nie widzą obrazów lub zdjęć w swoich wiadomościach e-mail, bądź są one uszkodzone.

Obecnie badamy ten problem i przepraszamy za niedogodności.

OBEJŚCIE

Poproś nadawcę o ponowne wysłanie obrazu w postaci załącznika.

Niektórzy klienci mogą wyświetlać folder Wiadomości. Jest to ograniczony eksperyment dotyczący próbki klientów. Chociaż w tej chwili nie jest możliwe całkowite wyłączenie funkcji, możesz usunąć ją z listy ulubionych, klikając prawym przyciskiem myszy folder, a następnie wybierając polecenie Usuń z ulubionych.

Ostatnia aktualizacja: 12 maja 2020 r.

PROBLEM

Niektórzy użytkownicy mogą nie zobaczyć lewego okienka folderów. 

ROZWIĄZANIA

 1. Wyloguj się z usługi Outlook.com

 2. Wyczyść pamięć podręczną przeglądarki. Dowiedz się, jak to zrobić w przeglądarce Edge, Chrome, Firefox lub Safari.

 3. Zamknij wszystkie karty i okna przeglądarki.

 4. Zaloguj się ponownie na stronie www.outlook.com.

Porady: Podczas wyświetlania na małym ekranie może być konieczne wykonanie następujących czynności:

 1. Zmaksymalizuj okno przeglądarki lub przewiń w lewo, aby wyświetlić listę folderów.

 2. Rozwiń okienko folderów tylko wtedy, gdy go potrzebujesz. Wybierz ikonę trzech linii Ikona 3 linii w usłudze Outlook.com na pasku z lewej strony, aby wyświetlić lub ukryć foldery.

 3. Otwórz ustawienia układu i wybierz pozycję Ukryj okienko odczytu, a następnie Zapisz. Spowoduje zwolnienie większej ilości miejsca na ekranie, aby pokazać foldery.

PROBLEM

Zdajemy sobie sprawę, że niektórzy użytkownicy mogą nie mieć możliwości uzyskania pomocy technicznej w okienku pomocy Outlook.com podczas używania przeglądarki Safari.

OBEJŚCIE

 1. W aplikacji Safari Ikona przeglądarki Safari na komputerach Mac na komputerze Mac wybierz pozycję Safari > Preferencje > Prywatność.

 2. Usuń zaznaczenie pola wyboru Śledzenie witryny: Zapobiegaj śledzeniu poza witryną.

 3. Usuń zaznaczenie pola wyboru Zawsze zezwalaj na pliki cookie: Blokuj wszystkie cookie.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj podręcznik firmy Apple na temat zarządzania plikami cookie i danymi witryny w Safari na Macu.

PROBLEM

Zdajemy sobie sprawę, że niektórzy użytkownicy mogą nie mieć możliwości otrzymywania wiadomości e-mail z kont usługi Gmail. Badamy ewentualny problem.

OBEJŚCIE

Sprawdź, czy domena usługi Gmail nie została przypadkowo zablokowana podczas blokowania jednego użytkownika usługi Gmail.

 1. Otwórz listę zablokowanych nadawców.

 2. Jeśli na liście znajduje się pozycja Gmail.com, zaznacz Usuń obok wpisu, a następnie naciśnij przycisk Zapisz.

PROBLEM

Niektórzy użytkownicy mogą nie być w stanie opróżnić folderu Elementy usunięte.

ROZWIĄZANIA

 • Jeśli usunięto dużą liczbę wiadomości e-mail, może upłynąć trochę czasu, zanim elementy te zostaną przeniesione do lub usunięte z folderu Elementy usunięte — pozostaw okno przeglądarki otwarte, podczas gdy elementy są usuwane.

 • Jeśli wciąż nie można poprawnie usunąć wiadomości, wybierz mniejszą partię do usunięcia.

 • Jeśli usunięta wiadomość e-mail powraca, może to być spowodowane niedawnym usunięciem dużej liczby wiadomości. Spróbuj ponownie później.

PROBLEM

Niektórzy klienci nie widzą opcji Profil, Konto lub Wyloguj się, wybierając swój obraz w górnym pasku narzędzi.

OBEJŚCIA

Niektórzy użytkownicy przeglądarki Firefox mogą rozwiązać problem, czyszcząc pliki cookie i dane witryny. Dowiedz się jak.

Możesz przejść do swojego profilu Microsoft pod adresem https://account.microsoft.com/profile/.

Możesz sprawdzić wszystkie informacje związane ze swoim kontem Microsoft pod adresem https://account.microsoft.com/.

Możesz także wylogować się ręcznie, a następnie zamknąć wszystkie okna przeglądarki.

PROBLEM

Niektórzy klienci mogą mieć opóźnienia podczas próby utworzenia nowego adresu e-mail lub aliasu dla swojego konta usługi Outlook.com.

ZALECANE DZIAŁANIE

 1. Wyloguj się z usługi Outlook.com i zamknij wszystkie okna przeglądarki.

 2. Zaloguj się, aby rozpocząć korzystanie z nowego adresu e-mail/aliasu.

PROBLEM

Klienci nie mogą otworzyć okienka Pomoc przy użyciu przycisków do kontaktu z pomocą techniczną na dole stron pomocy technicznej lub linków „Wyślij do nas wiadomość e-mail” agenta wirtualnego pomocy technicznej.

ZALECANE DZIAŁANIE

 1. Zaloguj się, aby otrzymać Outlook.com pomoc techniczną.

  Ważne: Jeśli nie możesz się zalogować, przejdź do sekcji Obsługa konta.

 2. Wybierz ? w górnej części Outlook.com okna. Po zalogowaniu się, kiedy jest otwarte okno przeglądarki, linki będą działać.

 3. Dowiedz się więcej o tym,jak kontaktować się z pomocą techniczną podczas korzystania z okienka Pomoc.

Blokowanie elementu znajdującego się już w folderze Wiadomości-śmieci nie spowoduje jego usunięcia. Jeśli nadal otrzymujesz wiadomości od zablokowanego nadawcy, zobacz Odbieranie wiadomości e-mail od zablokowanych nadawców w usłudze Outlook.com.

Zablokowanie danej osoby nie powoduje, że wiadomości e-mail od tej osoby nie przychodzą już do skrzynki pocztowej. Powoduje to jedynie automatyczne przenoszenie tych wiadomości do folderu Wiadomości-śmieci, gdzie masz do nich wgląd (na wypadek zablokowania przez pomyłkę). 

Dowiedz się więcej o Odbieraniu wiadomości e-mail od zablokowanych nadawców w usłudze Outlook.com.

PROBLEM

W niektórych przeglądarkach może wystąpić problem z ładowaniem wiadomości e-mail, przekroczeniem limitu czasu lub znacznym spowolnieniem działania w przypadku aktywnego blokowania reklam lub wyskakujących okienek — zwłaszcza w przypadku następujących wtyczek:

 • AdBlock

 • Ublock

OBEJŚCIE

 1. Użyj przeglądarki Microsoft Edge lub innej przeglądarki internetowej.

 2. Wyklucz witrynę Outlook.com w ustawieniach rozszerzenia AdBlock. W prawym górnym rogu przeglądarki Google Chrome wybierz pozycję AdBlock, a następnie wybierz pozycję Don't run on pages on this domain (Nie używaj dla stron w tej domenie). Odśwież przeglądarkę, aby ponownie załadować witrynę Outlook.com.

 3. Usuń kłopotliwe wtyczki blokujące reklamy, zarządzając rozszerzeniami w przeglądarce: Microsoft EdgeInternet ExplorerFirefoxChrome. lub Safari.

PROBLEM

Niektóre dodatki przeglądarki Firefox mogą uniemożliwiać ładowanie skrzynki odbiorczej Outlook.com.

OBEJŚCIE

Odwiedź stronę pomocy technicznej Firefox, aby dowiedzieć się, jak wyłączyć lub usunąć dodatki.

PROBLEM

Jeśli występują problemy podczas wysyłania wiadomości e-mail, problemem może być weryfikacja poprawności konta Microsoft.

OBEJŚCIE

 1. Przejdź do https://account.live.com/reputationcheck do zweryfikować konto Microsoft.

 2. Upewnij się, że Twój profil konta Microsoft jest aktualny i kompletny. Upewnij się, że warunki użytkowania zostały zaakceptowane.

Jeśli nadal nie możesz wysyłać ani odbierać wiadomości e-mail, przeczytaj Outlook.com Rozwiązywanie problemów z synchronizacją poczty e-mail.

Problemy z programem Outlook występujące po połączeniu go z usługą Outlook.com

PROBLEM

Po połączeniu konta e-mail usługi Outlook.com z programem Outlook dla systemu Windows (program Outlook w wersjach 2016, 2013 i 2010) mogą występować następujące problemy:

 • Nazwa konta e-mail jest wyświetlana jako outlook_[długi ciąg liter i cyfr]@outlook.com w okienku folderów i podczas redagowania wiadomości e-mail przy użyciu programu Outlook dla systemu Windows.

 • Adresaci otrzymają też wiadomość e-mail od danego nadawcy w formacie outlook_[długi ciąg liter i cyfr]@outlook.com.

 • W przypadku wysłania przez adresatów odpowiedzi na tę wiadomość e-mail, wiadomość ta zostaje zwrócona i możesz otrzymać komunikat: „Nie można dostarczyć wiadomości wysyłanej pocztą internetową w programie Outlook”.

Ten problem występuje tylko u klientów korzystających z programu Outlook dla systemu Windows. W internetowej usłudze Outlook.com wysyłanie wiadomości e-mail działa prawidłowo i są one wysyłane przy użyciu poprawnego adresu e-mail.

STAN

Klient programu Outlook obecnie nie obsługuje używania aliasu podstawowego innego niż domena firmy Microsoft. Obecnie, aby konto działało w programie Outlook, należy zmienić alias podstawowy na konto domeny Microsoft, takie jak @outlook.com lub @hotmail.com. Zespół programu Outlook wykonuje pracę, która umożliwi w niedalekiej przyszłości obsługę używania aliasów. Zaktualizujemy ten temat, gdy tylko funkcja będzie dostępna.

OBEJŚCIE

Ten problem występuje w przypadku użytkowników z wieloma aliasami konta. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem. W międzyczasie, aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

Uwaga: Jeśli nie masz kolejnego aliasu, kliknij link na stronie, aby go utworzyć. Kliknij pozycję „Dodaj adres e-mail i nowy alias”. Następnie wybierz opcję „Utwórz nowy adres e-mail i dodaj go jako alias”.

 1. Przejdź na stronę https://account.live.com/names/Manage i zaloguj się na swoim koncie usługi Outlook.com.

 2. Ustaw adres e-mail w usłudze Outlook.com jako alias podstawowy.

 3. W programie Outlook dla systemu Windows usuń, a następnie ponownie dodaj to konto. Zapoznaj się z czynnościami opisanymi w niniejszym artykule: Dodawanie konta usługi Outlook.com w programie Outlook dla systemu Windows

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2017 r.

PROBLEM

Jeśli program Outlook jest połączony z głównym kontem usługi Outlook.com, które jest też połączone z dodatkowymi kontami dostawców innych niż firma Microsoft (na przykład Gmail, Yahoo, itd.), podczas wysyłania wiadomości e-mail w programie Outlook nie można wybrać innego połączonego konta jako konta wysyłania „Od”.

Jeśli w polu „Od” wiadomości e-mail zostanie ręcznie wprowadzony adres e-mail dodatkowego połączonego konta, ta wiadomość zostanie wysłana jako „W imieniu” głównego konta usługi Outlook.com.

STAN: OBEJŚCIE

Program Outlook obsługuje wysyłanie z dodatkowych połączonych kont w domenach firmy Microsoft, takich jak @outlook.com, @live.com i @hotmail.com, ale nie zaimplementowano w nim tej funkcji dla domen innych dostawców.

Zespół programu Outlook analizuje opinie użytkowników i rozpatruje dodanie tej funkcji w przyszłych aktualizacjach. Wyślij głos popierający tę propozycję funkcji i dodaj opinię w witrynie UserVoice: Opcja dodania współdziałania programu Microsoft Outlook 2016 z połączonymi kontami usługi Outlook.com. Do tego czasu zastosuj poniższe obejście problemu:

OBEJŚCIE

Dodatkowe połączone konta (Gmail, Yahoo itp.) w usłudze Outlook.com można też dodać jako konta dodatkowe w profilu programu Outlook.

 1. W programie Outlook wybierz kartę Plik.

  Zrzut ekranu lewej części wstążki programu Outlook z wybraną kartą Plik
 2. W obszarze Informacje o koncie wybierz pozycję Dodaj konto.

  Polecenie Dodaj konto w widoku Backstage
 3. Na stronie Automatyczne konfigurowanie konta wprowadź imię i nazwisko (nazwę), adres e-mail i hasło, a następnie wybierz pozycję Dalej.

  Uwaga: Jeśli po wybraniu pozycji Dalej zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, sprawdź dokładnie swój adres e-mail i hasło. Jeśli oba są prawidłowe, zobacz następną sekcję.

 4. Wybierz pozycję Zakończ.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie poczty e-mail programu Outlook.

Ostatnia aktualizacja: 2 maja 2017 r.

Obecnie w programie Outlook w systemie Windows nie można edytować kalendarzy udostępnionych za pomocą konta usługi Outlook.com, nawet jeśli ponownie połączono konto usługi Outlook.com z programem Outlook. Pracujemy nad zapewnieniem możliwości edytowania kalendarzy udostępnionych w programie Outlook 2016 dla systemu Windows.

Aby edytować kalendarz udostępniony, przejdź w Internecie do własnego kalendarza usługi Outlook.com, otwórz aplikację Kalendarz dla systemu Windows 10 lub skorzystaj z urządzenia przenośnego. Przeczytaj, jak dodawać konta usługi Outlook.com do innej aplikacji poczty.

Ostatnia aktualizacja: 2 maja 2017 r.

PROBLEM

W przypadku próby zaakceptowania udostępnionego Outlook.com kalendarza za pomocą konta Microsoft 365 dla firm w Outlook 2016 może zostać wyświetlony komunikat o błędzie „Wystąpił problem” lub może nie powieść się logowanie.

STAN: OBEJŚCIE

Aby uzyskać dostęp do kalendarza udostępnionego dla konta Microsoft 365 dla firm, należy zaakceptować zaproszenie z Outlook w sieci Web, systemu iOS lub Android. Jeśli został już kliknięty przycisk Zaakceptuj w programie Outlook 2016, nie można ponownie zaakceptować zaproszenia w innej aplikacji Outlook. Osoba, która wysłała zaproszenie, musi usunąć przyznane uprawnienia, a następnie wysłać nowe zaproszenie.

Komunikat usługi Outlook.com o błędzie 500 „Wystąpił problem”

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uwaga:Aby uzyskać pomoc techniczną, musisz się najpierw zalogować. Jeśli nie możesz się zalogować, przejdź do pozycji Obsługa kont.

Masz sugestię dotyczącą funkcji?

Żarówka — pomysł

Czekamy na Twoje sugestie dotyczące nowych funkcji i informacje na temat sposobu, w jaki korzystasz z naszych produktów. Podziel się swoimi pomysłami w witrynie Outlook.com UserVoice. Chętnie Cię wysłuchamy.

Subskrypcja umożliwiająca maksymalne wykorzystanie Twojego czasu

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×