Rozwiązywanie problemów dotyczących przekazywania plików w witrynie internetowej usługi OneDrive

Rozwiązywanie problemów dotyczących przekazywania plików w witrynie internetowej usługi OneDrive

W tym artykule przedstawiono rozwiązania dla niektórych komunikatów o błędach, które mogą się pojawić podczas przekazywania plików do witryny internetowej usługi OneDrive.

Rozwiń sekcję poniżej, aby zobaczyć problemy ogólne lub komunikaty o błędach, które witryna internetowa usługi OneDrive może wyświetlać podczas próby przekazywania plików wraz z możliwymi rozwiązaniami.

Jeśli automatyczne przekazywanie z aparatu nie działa lub tylko niektóre zdjęcia są przekazywane, wykonaj następujące czynności:

 1. Wyłącz przekazywanie z aparatu w ustawieniach aplikacji OneDrive (odpowiednie czynności można znaleźć w przewodnikach użytkownika aplikacji OneDrive w systemie iOS lub OneDrive dla systemu Android).

 2. Przejdź do witryny internetowej usługi OneDrive i zmień nazwę folderu funkcji Z aparatu. 

 3. Upewnij się, że masz dobre połączenie z siecią Wi-Fi lub siecią komórkową.

 4. Włącz przekazywanie z aparatu w celu ponownego uruchomienia przekazywania zdjęć z aparatu urządzenia przenośnego do chmury.

  Porada:  W usłudze OneDrive nie można przekazywać zdjęć zoptymalizowanych pod kątem usługi iCloud. Aby wyłączyć optymalizację, naciśnij pozycję Ustawienia > iCloud > Zdjęcia i wyczyść pole wyboru Optymalizuj magazyn.

Przyczyny wyświetlenia tego komunikatu mogą być następujące:

 • Wystąpił problem z usługą OneDrive. Spróbuj przekazać plik jeszcze raz.

 • Nie zalogowano się do usługi OneDrive lub połączenie z usługą OneDrive zostało utracone podczas przesyłania pliku. Zaloguj się do usługi OneDrive za pomocą konta Microsoft, a następnie ponownie spróbuj przekazać plik.

 • Nie masz uprawnień dostępu do pliku (tylko w przypadku kont służbowych). Jeśli plik znajduje się na serwerze, upewnij się, że możesz go otworzyć, a następnie ponownie spróbuj przekazać plik. Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania uprawnień dostępu do pliku, skontaktuj się z administratorem sieci.

 • Nie masz uprawnień do przekazywania plików do wybranego folderu. Wybierz folder, który możesz edytować, a następnie ponownie spróbuj przekazać plik.

 • Typ pliku nie jest obsługiwany.

  • Zdjęcia mogą być w tych typowych formatach: JPEG, JPG, TIF, TIFF, GIF, PNG, RAW.
   Mogą też być w tych mniej popularnych formatach: BMP, DIB, JFIF, JPE, JXR, EDP, PANO, ARW, CR2, CRW, ERF, KDC, MRW, NEF, NRW, ORF, PEF, RAF, RW2, RWL, SR2, SRW.

   Porada:  W usłudze OneDrive nie można przekazywać zdjęć zoptymalizowanych pod kątem usługi iCloud. Aby wyłączyć optymalizację, naciśnij pozycję Ustawienia > iCloud > Zdjęcia i wyczyść pole wyboru Optymalizuj magazyn.

  • Pliki wideo mogą być w tych typowych formatach: AVI, MOV, WMV, ASF, MP4.
   Mogą też być w tych mniej popularnych formatach: 3G2, 3GP, 3GP2, 3GPP, M2T, M2TS, M4V, MP4V, MTS, WM, LRV. Dowiedz się więcej na temat formatów wideo, które można odtwarzać w witrynie internetowej usługi OneDrive.

Aby przekazać pliki do nowego folderu w usłudze OneDrive, najpierw utwórz folder, a następnie przekaż do niego pliki. Za pomocą witryny internetowej usługi OneDrive nie można przekazywać plików o rozmiarze 0 bajtów.

Porada: Za pomocą aplikacji OneDrive możesz przekazywać całe foldery do usługi OneDrive bez konieczności przechodzenia do witryny internetowej OneDrive.

Pełna ścieżka (łącznie z nazwą pliku) jest zbyt długa. Ścieżka musi zawierać mniej niż 442 znaki. Skróć nazwę pliku lub nazwy podfolderów w usłudze OneDrive lub wybierz podfolder znajdujący się bliżej folderu najwyższego poziomu, a następnie ponownie spróbuj przekazać plik.

Aby przekazać go do określonego folderu, przejdź do folderu docelowego, a następnie wybierz pozycję Przekaż.

Przed podjęciem próby przekazania plików do magazynu osobistego upewnij się, że jest odblokowany.

Jeśli nie masz subskrypcji usługi Microsoft 365, możesz tylko dodać maksymalnie trzy pliki do swojego magazynu osobistego. Jeśli masz subskrypcję, możesz dodać dowolną liczbę plików (do limitu miejsca do magazynowania).

Kliknij pozycję Zamień, aby zamienić istniejący plik, lub Zachowaj oba, aby zmienić nazwę przekazywanego pliku.

Błąd „Nazwa pliku już istnieje” w internetowym interfejsie użytkownika usługi OneDrive

Uwaga: Jeśli plik nie ma rozszerzenia, nie można go przekazać do lokalizacji zawierającej folder o tej samej nazwie.

Zamknij plik, który chcesz zamienić. W niektórych przypadkach szybsze może okazać się zapisanie lub pobranie pliku z nową nazwą, usunięcie oryginalnego pliku i zmienienie nazwy nowego pliku na oryginalną nazwę pliku.

Jeśli korzystasz z przeglądarki Microsoft Edge lub jednej z najnowszych wersji innych popularnych przeglądarek internetowych, możesz przekazywać do usługi OneDrive pliki o maksymalnym rozmiarze 250 GB. Jeśli korzystasz ze starszej przeglądarki internetowej, maksymalny rozmiar pliku to 300 MB.

Rozmiar notesów programu OneNote zapisywanych w usłudze OneDrive jest ograniczony do 2 GB.

Porady: 

 • Jeśli używasz aplikacji OneDrive, możesz przekazywać pliki o rozmiarze do 250 GB.

 • Do przenoszenia dużych plików lub wielu plików zamiast używania przycisku Przekaż w witrynie internetowej zalecamy dodawanie plików do aplikacji klasycznej OneDrive.

Plik nie zostanie przekazany, jeśli będzie brakować wolnego miejsca do magazynowania. Aby zobaczyć, ile miejsca pozostało, lub aby uzyskać więcej miejsca, przejdź do strony dotyczącej miejsca do magazynowania.

Nazwa pliku zawiera niedozwolone znaki. Zmień nazwę tak, aby nie rozpoczynała się i nie kończyła znakiem spacji, nie kończyła się kropką i nie zawierała żadnego z następujących znaków: / \ < > : * " ? |

Następujące nazwy są niedozwolone dla plików i folderów: AUX, PRN, NUL, CON, COM0, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT0, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9.

Aby zmienić nazwę pliku lub folderu przed jego zapisaniem lub przekazaniem, wybierz odpowiedni plik lub folder i naciśnij klawisz F2. Użytkownicy komputerów Mac powinni zmienić nazwę pliku lub folderu, wybierając go, a następnie naciskając klawisz „return”.

Przed podjęciem próby przekazania pliku mógł on zostać przeniesiony lub usunięty albo mogła zmienić się jego nazwa. Znajdź plik, a następnie ponownie spróbuj go przekazać.

Plik może być otwarty w innym programie. Zapisz wprowadzone zmiany, zamknij program, a następnie ponownie spróbuj przekazać plik.

Jeśli plik znajduje się na nośniku wymiennym, na przykład na płycie CD lub dysku flash USB, może być niedostępny. Upewnij się, że nośnik wymienny jest prawidłowo podłączony do komputera, a następnie ponownie spróbuj przekazać plik.

Jeśli próbujesz otworzyć plik ze starszej wersji programu Excel, możesz spróbować najpierw otworzyć program Excel, a następnie otworzyć plik z tego programu.

Może być też konieczne ustawienie starszej wersji programu Excel jako domyślnej:

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz Panel sterowania, a następnie wybierz go z listy wyników lub naciśnij klawisz Enter.

 2. Wybierz pozycje Programy > Programy domyślne > Ustaw programy domyślne.

 3. Wybierz starszą wersję programu Excel (na przykład Excel 2016), wybierz pozycję Ustaw ten program jako domyślny i wybierz przycisk OK.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Online

Uzyskaj pomoc online
Zobacz więcej na stronach pomocy technicznej usługi OneDrive i usługi OneDrive używanej w pracy lub szkole.
Aby uzyskać pomoc dotyczącą aplikacji mobilnej OneDrive, zobacz Rozwiązywanie problemów z aplikacją mobilną OneDrive.

OneDrive Administratorzy mogą również wyświetlić Społeczność techniczną poświęconą usłudze OneDrive, Pomoc dla usługi OneDrive dla administratorów.

Ikona pomocy technicznej e-mail

Pomoc techniczna e-mail
Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, przejdź do aplikacji OneDrive i potrząśnij urządzeniem przenośnym lub wyślij wiadomość e-mail do zespołu pomocy technicznej usługi OneDrive. Aby skontaktować się z pomocą techniczną usługi OneDrive z komputera PC lub Mac, wybierz ikonę usługi OneDrive w obszarze powiadomień lub na pasku menu, a następnie wybierz pozycję Więcej > Wyślij opinię > Coś mi się nie podoba.

OneDrive Administratorzy mogą skontaktować się z pomocą techniczną platformy Microsoft 365 dla firm.

Fora społeczności użytkowników usługi Office 365

Porady
Poinformowanie o swojej lokalizacji może ułatwić nam szybsze rozwiązanie problemu.

Wszystkie problemy zostały rozwiązane? Jeśli skontaktowano się z nami, a usługa OneDrive znowu zaczęła działać, poinformuj nas o tym, odpowiadając na wiadomość e-mail, którą wysłaliśmy do Ciebie.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×