Rozwiązywanie problemów w programie OneNote dla systemu Windows 10

Ten artykuł zawiera wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów, które można napotkać podczas korzystania z programu OneNote dla systemu Windows 10.

Błędy podczas otwierania notesów programu OneNote

W przypadku występowania ogólnych błędów podczas próby otwarcia i zsynchronizowania udostępnionych notesów spróbuj wykonać poniższe czynności.

Jak otwierać notesy utworzone za pomocą wcześniejszej wersji programu OneNote?

Program OneNote obsługuje notesy w formacie wersji 2010–2016. Aby móc otworzyć notes zapisany w formacie programu OneNote 2007 lub OneNote 2003, musisz przekonwertować notes za pomocą klasycznej aplikacji OneNote. W tym celu otwórz notes w programie OneNote 2016 lub 2013, a następnie wybierz kolejno pozycje Plik > Informacje. Obok nazwy notesu, który chcesz przekonwertować, wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Właściwości. W oknie dialogowym, które zostanie otwarte, kliknij przycisk Konwertuj na format wersji 2010–2016, a następnie kliknij przycisk OK. Po wykonaniu tych czynności wróć do wersji mobilnej programu OneNote dla systemu Windows 10 i otwórz w niej notes.

Nie można zsynchronizować notesu przechowywanego w programie SharePoint

Program OneNote obsługuje program SharePoint 2010 lub nowszy, dlatego w przypadku próby otwarcia i zsynchronizowania notesu przechowywanego we wcześniejszej wersji programu SharePoint będą występować błędy. Skontaktuj się z administratorem programu SharePoint, jeśli nie wiesz, jaka wersja programu SharePoint jest używana w Twoim zespole.

Początek strony

Błędy programu SharePoint

W przypadku występowania określonych błędów podczas korzystania w programie OneNote z notesów udostępnionych w witrynach programu SharePoint możesz wykonać czynności przedstawione poniżej. Większość tych procedur wymaga posiadania uprawnień administratora na serwerze programu SharePoint.

Wyłączanie wymaganego zaewidencjonowania/wyewidencjonowania w bibliotece dokumentów programu SharePoint

Wykonaj następujące czynności:

  1. Przejdź do biblioteki dokumentów w programie SharePoint.

  2. Na wstążce Narzędzia bibliotek wybierz pozycję Biblioteka > Ustawienia biblioteki > Ustawienia przechowywania wersji.

  3. Ustaw dla opcji Wymagaj wyewidencjonowania wartość Nie.

Wyłączanie wersji pomocniczych w bibliotece dokumentów programu SharePoint

Wykonaj następujące czynności:

  1. Przejdź do biblioteki dokumentów w programie SharePoint.

  2. Na wstążce Narzędzia bibliotek wybierz pozycję Biblioteka > Ustawienia biblioteki > Ustawienia przechowywania wersji.

  3. Ustaw dla opcji Historia wersji dokumentu wartość Nie przechowuj wersji.

Wyłączanie funkcji Wymagane właściwości w bibliotece dokumentów programu SharePoint

Wykonaj następujące czynności:

  1. Przejdź do biblioteki dokumentów w programie SharePoint.

  2. Na wstążce Narzędzia bibliotek wybierz pozycję Biblioteka > Ustawienia biblioteki.

  3. W tabeli Kolumny sprawdź, czy niektóre elementy mają zaznaczone pole wyboru w kolumnie Wymagane.

  4. Kliknij dowolny element oznaczony jako wymagany, a następnie ustaw dla opcji Wymagaj, aby ta kolumna zawierała informacje wartość Nie.

Początek strony

Błędy przydziałów

W przypadku występowania problemów dotyczących dysku, które mogą mieć wpływ na przechowywanie notesów, spróbuj wykonać poniższe czynności.

Występują błędy Przekroczono przydział

Program OneNote nie może synchronizować notesów, gdy brakuje przestrzeni dyskowej. Aby rozwiązać ten problem, najpierw sprawdź, czy notes jest przechowywany w usłudze OneDrive, czy w programie SharePoint. Adresy URL usługi OneDrive przeważnie zawierają pewien wariant ciągu OneDrive, natomiast adresy URL programu SharePoint są często dostosowywane przez administratora serwera w organizacji.

OneDrive

Jeśli notes jest przechowywany w usłudze OneDrive, sprawdź, ile wolnego miejsca zostało na Twoim koncie. Jeśli brakuje miejsca lub wkrótce może go zabraknąć, możesz usunąć pliki, których już nie potrzebujesz, albo kupić dodatkowe miejsce w usłudze OneDrive.

SharePoint

Jeśli notes jest przechowywany w programie SharePoint, możliwe, że został przekroczony Twój limit przydziału. Skontaktuj się z administratorem programu SharePoint lub administratorem IT, aby rozwiązać ten problem.

Twój komputer

Notesy przechowywane w usłudze OneDrive lub programie SharePoint są również przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej na komputerze. Błąd może występować również wtedy, gdy brakuje miejsca na dysku komputera. Aby zwolnić miejsce na potrzeby przechowywania notesów, rozważ usunięcie plików, które nie są już potrzebne.

Jeśli pozostało dużo miejsca, a mimo to komunikat o błędzie jest wyświetlany, zgłoś ten problem na forach programu OneNote w witrynie Microsoft Answers, aby można było go zbadać i znaleźć rozwiązanie.

Nie można otworzyć strony lub sekcji w programie OneNote

Jeśli jest wyświetlany komunikat o błędzie „Wystąpił problem z zawartością tej sekcji”, spróbuj wykonać następujące czynności:

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×