Rozwiązywanie problemów z dźwiękiem w programie Skype dla firm (Lync)

Czasami dźwięk w programie Lync na komputerze nie działa. Może to mieć różne przyczyny. Na przykład brakuje sterowników, urządzenia audio są niezgodne lub podczas konfiguracji pominięto jakąś czynność. Poniższe propozycje dotyczące rozwiązywania problemów pozwalają rozwiązać większość typowych problemów z dźwiękiem.

Porada: Możesz skorzystać z szybkiego obejścia, dołączając do spotkania przez telefon, a następnie wypróbować poniższe procedury rozwiązywania problemów, gdy będziesz mieć czas. Zobacz Nawiązywanie połączenia ze spotkaniem programu Lync. Pamiętaj też, aby przed spotkaniem lub rozmową programu Lync skonfigurować i przetestować urządzenie audio.

Zawartość

Nie słyszysz innych osób

Inne osoby nie słyszą Ciebie

Program Lync nie rozpoznaje urządzenia audio lub jest wyświetlany komunikat o błędzie: „Głośnik i mikrofon nie działają”

Słyszysz dźwięk z komputera przez telefon

Konfigurowanie telefonu IP przy użyciu programu Lync

Powiadomienia komunikatów o błędzie

Nie słyszysz innych osób

Jeśli nie słyszysz dźwięku, wypróbuj poniższe rozwiązanie:

 • W oknie spotkania programu Lync wskaż przycisk telefonu/mikrofonu Przycisk Mikrofon programu Lync , a następnie kliknij kartę URZĄDZENIA. Upewnij się, że odpowiednie urządzenie jest wybrane i że głośność jest ustawiona wysoko. W razie potrzeby wyreguluj głośność za pomocą suwaka głośnika.

  Zrzut ekranu: menu Dźwięk w oknie spotkania

 • Jeśli urządzenie jest podłączone do koncentratora USB, podłącz je bezpośrednio do komputera.

 • Sprawdź również głośność głośników na komputerze. Kliknij ikonę głośnika Przycisk dźwięku systemu Windows na pasku zadań (zwykle znajduje się ona w prawym dolnym rogu ekranu komputera). Następnie zmień głośność wybranego urządzenia za pomocą suwaka.

  Zrzut ekranu: przycisk głośności

 • W przypadku telefonu stacjonarnego upewnij się, że głośnik jest włączony i głośność jest ustawiona wysoko.

Inne osoby nie słyszą Ciebie

 • Sprawdź, czy Twój mikrofon nie jest wyciszony. Gdy Twój mikrofon jest wyciszony, przycisk telefonu/mikrofonu w oknie spotkania wygląda tak: Zrzut ekranu: wyciszony mikrofon . Kliknij ten przycisk, aby wyłączyć wyciszenie.

 • W oknie spotkania programu Lync wskaż przycisk telefonu/mikrofonu Przycisk Mikrofon programu Lync , a następnie kliknij kartę URZĄDZENIA. Upewnij się, że jest wybrane urządzenie, którego chcesz użyć.

  Zrzut ekranu przedstawiający kontrolki połączenia audio.

 • W oknie głównym programu Lync przejdź do pozycji Opcje Zrzut ekranu: przycisk Opcje programu Lync > Urządzenie audio, a następnie wybierz odpowiedni mikrofon. Za pomocą suwaka dostosuj głośność mikrofonu. Niebieski wskaźnik pomoże Ci wybrać odpowiedni poziom podczas mówienia.

Zrzut ekranu: mikrofon do sprawdzania dźwięku w programie Lync

Program Lync nie rozpoznaje urządzenia audio lub jest wyświetlany komunikat o błędzie: „Głośnik i mikrofon nie działają”

Po wykonaniu każdej czynności sprawdź, czy urządzenie działa, zanim przejdziesz do następnego rozwiązania.

 • Jeśli korzystasz z systemu Windows 8.1, upewnij się, że sterowniki urządzania są aktualne. Zobacz Pobieranie i instalowanie sterowników dla systemu Windows 8.1.

 • Jeśli urządzenie audio jest podłączone do koncentratora USB, podłącz je bezpośrednio do komputera.

 • Odłącz urządzenie, uruchom ponownie komputer, a następnie ponownie podłącz urządzenie.

 • Upewnianie się, że urządzenie audio nie jest wyłączone:

  1. Wybierz pozycję Start > Panel sterowania.

  2. W Panelu sterowania wyszukaj aplet Dźwięk i otwórz go.

  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby się upewnić, że jest zaznaczone pole wyboru Pokaż wyłączone urządzenia.

   Zrzut ekranu: pokazywanie wyłączonych składników

  4. Jeśli urządzenie audio jest wyłączone, kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie, a następnie kliknij polecenie Włącz.

   Zrzut ekranu: włączanie urządzania

 • Skanowanie w poszukiwaniu zmian sprzętu w Menedżerze urządzeń:

  1. Wybierz pozycję Start > Panel sterowania.

  2. Wyszukaj aplet Menedżer urządzeń i go otwórz.

  3. Wybierz nazwę komputera, a następnie kliknij pozycję Akcja > Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu. Spowoduje to odnalezienie nowych urządzeń i zainstalowanie sterowników.

 • Pobierz najnowsze sterowniki z witryny producenta w sieci Web i zainstaluj je.

Słyszysz dźwięk z komputera przez telefon

Dzieje się tak, gdy telefon skonfigurowano jako domyślne urządzenie audio w systemie Windows zamiast w programie Lync.

Sprawdź, co jest domyślnym urządzeniem audio w systemie Windows:

 1. Kliknij przycisk Start i w polu Wyszukaj programy i pliki wpisz Dźwięk.

Zrzut ekranu: wyszukiwanie programów

 1. Kliknij pozycję Dźwięk w menu.

 2. Na karcie Odtwarzanie kliknij prawym przyciskiem myszy inne urządzenie, na przykład głośniki lub zestaw słuchawkowy komputera, a następnie kliknij pozycję Ustaw jako urządzenie domyślne.

  Ustawianie urządzenia jako domyślnego w systemie Windows

Konfigurowanie telefonu IP przy użyciu programu Lync

Jeśli dla Twojego konta skonfigurowano obsługę telefonów IP, możesz korzystać z tych i innych funkcji programu Lync, takich jak informowanie o obecności, wyszukiwanie, szczegóły kontaktów itd., za pomocą obsługiwanego telefonu stacjonarnego.

 1. Podłącz telefon do komputera kablem USB dostarczonym z telefonem.

 2. Podłącz telefon do routera kablem sieciowym. Telefon musi być połączony z siecią firmową.

 3. Postępuj zgodnie z monitami na telefonie, aby zalogować się za pomocą numeru telefonu i numeru PIN skonfigurowanego w programie Lync.

  Jeśli nie pamiętasz numeru PIN, kliknij kartę Telefon w oknie głównym programu Lync, a następnie kliknij pozycję PIN i wykonaj podane na wyświetlonej stronie instrukcje resetowania numeru PIN.

 4. Po skonfigurowaniu telefonu przejdź do okna Opcje w programie Lync i wybierz ten telefon jako urządzenie audio. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie i testowanie ustawień dźwięku programu Lync.

Powiadomienia komunikatów o błędzie

Czasem program Lync wyświetla powiadomienie o jakości dźwięku w oknie konwersacji lub w oknie głównym programu Lync. Kliknij to powiadomienie, aby uzyskać więcej informacji lub sugerowane rozwiązania. Poniżej przedstawiono przykład:

Zrzut ekranu: komunikat o błędzie

Więcej informacji na temat dźwięku w programie Lync

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×