Rozwiązywanie problemów z instalowaniem dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook 2010: SQL Server 2008 Express

Poniższa lista zawiera typowe problemy podczas instalacji programu SQL Server 2008 Express napotykane przez klientów korzystających z dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook 2010.

Uwaga:  Rozwiązania przedstawione w tym temacie mogą być bardziej odpowiednie dla zaawansowanych użytkowników.

Jaki problem dotyczący instalacji chcesz rozwiązać?

Program SQL Server 2008 można zainstalować dopiero po ponownym uruchomieniu komputera

Konieczne jest uruchomienie usługi programu SQL Server

Konieczne jest zainstalowanie programu SQL Server 2008 Express, ponieważ program instalacyjny dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook 2010 nie może zainstalować programu SQL Server za Ciebie

Program instalacyjny nie może zainstalować programu SQL Server 2008 Express, ponieważ jest zainstalowana inna wersja programu SQL Server

Program instalacyjny nie może zainstalować programu SQL Server 2008 Express

Sprawdzanie plików dziennika programu SQL Server

Dlaczego z dodatkiem Business Contact Manager dla programu Outlook jest instalowany również program SQL Server 2008 Express?

Dodatkowe informacje w artykułach bazy wiedzy programu SQL Server

Program SQL Server 2008 można zainstalować dopiero po ponownym uruchomieniu komputera

Program instalacyjny programu SQL Server 2008 Express sprawdza występowanie powiadomień „Wymagane ponowne uruchomienie” w wersji systemu Windows uruchomionej na komputerze. W przypadku wykrycia powiadomienia o konieczności ponownego uruchomienia komputera program SQL Server nie zostanie zainstalowany. Należy uruchomić ponownie komputer, a następnie uruchomić ponownie program instalacyjny dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook.

Jeśli po ponownym uruchomieniu komputera i programu instalacyjnego dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook zostanie znów wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy w usłudze Windows Update są wyświetlane ważne aktualizacje wymagające zainstalowania i zainstaluj je.

  Jak otworzyć usługę Windows Update?

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie wskaż pozycję Wszystkie programy.

  2. Kliknij pozycję Windows Update.

 2. Jeśli zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zrób to.

 3. Uruchom ponownie program instalacyjny dodatku Business Contact Manager.

Jeśli w dalszym ciągu nie można zainstalować programu SQL Server 2008 Express, pobierz program SQL Server 2008 Express Runtime z witryny sieci Web firmy Microsoft i zainstaluj go. Następnie uruchom ponownie program instalacyjny dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook.

Warto również sprawdzić plik dziennika dodatku Business Contact Manager, Temp\BCMrebootcheck*.log, aby uzyskać informacje na temat problemów związanych z ponownym uruchamianiem komputera.

Uwaga: Gwiazdka (*) oznacza litery i cyfry w nazwie pliku.

Otwieranie folderu Temp i pliku BCMrebootcheck*.log

 1. Wykonaj następujące czynności:

  • W systemie Windows XP kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

  • W systemach Windows Vista i Windows 7 kliknij przycisk Start.

 2. Wpisz %temp%, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Uwaga:  Zmienna %Temp% oznacza ścieżkę folderu Temp użytkownika. Zazwyczaj jest to C:\Użytkownicy\nazwa użytkownika\AppData\Local\Temp.

 1. Otwórz plik BCMrebootcheck*.log.

Początek strony

Konieczne jest uruchomienie usługi programu SQL Server

Czasami, mimo że program SQL Server jest zainstalowany, nie można uruchomić jego usługi. Usługa programu SQL Server musi być uruchomiona, aby instalacja dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook mogła zostać ukończona. Zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o uruchomienie usługi programu SQL Server.

Należy uruchomić usługę programu SQL Server (MSSMLBIZ) i skonfigurować ją tak, aby była uruchamiana automatycznie.

 1. Otwórz Narzędzia administracyjne w Panelu sterowania.

Jak to zrobić?

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 2. W razie potrzeby zmień widok, aby wyświetlić wszystkie opcje Panelu sterowania.

  • W systemie Windows XP w Panelu sterowania kliknij pozycję Przełącz do widoku klasycznego.

  • W systemie Windows Vista w obszarze Strona główna Panelu sterowania kliknij pozycję Widok klasyczny.

  • W systemie Windows 7 kliknij pozycję Kategoria, a następnie kliknij pozycję Duże ikony lub Małe ikony.

 3. Kliknij dwukrotnie pozycję Narzędzia administracyjne.

 1. Kliknij dwukrotnie pozycję Usługi.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję SQL Server (MSSMLBIZ), a następnie kliknij pozycję Właściwości.

 3. Na karcie Ogólne wykonaj następujące czynności:

  1. W polu Typ uruchomienia kliknij pozycję Automatyczne.

  2. W sekcji Stan usługi kliknij pozycję Uruchom.

 4. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe.

 5. Zamknij okno Usługi.

Początek strony

Konieczne jest zainstalowanie programu SQL Server 2008 Express, ponieważ program instalacyjny dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook 2010 nie może zainstalować programu SQL Server za Ciebie

Jeśli program SQL Server nie jest zainstalowany, nie można zainstalować dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook.

 1. Pobierz program SQL Server 2008 Express Runtime z witryny sieci Web firmy Microsoft i zainstaluj go.

 2. Uruchom ponownie program instalacyjny dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook.

Początek strony

Program instalacyjny nie może zainstalować programu SQL Server 2008 Express, ponieważ jest zainstalowana inna wersja programu SQL Server

Jeśli program SQL Server jest już zainstalowany na komputerze, zainstalowanie programu SQL Server 2008 Express przez program instalacyjny dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook może być niemożliwe.

Odinstaluj inną wersję programu SQL Server, a następnie uruchom ponownie program instalacyjny dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook 2010.

Wykonaj poniższą procedurę, aby usunąć istniejącą wersję programu SQL Server.

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pozycję Panel sterowania.

 2. Wykonaj następujące czynności:

  • W systemie Windows XP w razie potrzeby kliknij pozycję Przełącz do widoku klasycznego, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Dodaj lub usuń programy.

  • W systemach Windows Vista i Windows 7 kliknij pozycję Panel sterowania, a następnie w obszarze Programy kliknij pozycję Odinstaluj program.

 3. Kliknij pozycję Microsoft SQL Server 2008, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj.

  Jeśli inne programy również korzystają z programu SQL Server 2008, zostanie wyświetlony monit o wybranie wystąpienia, które ma zostać usunięte. Wybierz wystąpienie MSSMLBIZ.

Program SQL Server 2008 Express może nie zostać zainstalowany, jeśli z różnych powodów na komputerze istnieje inna wersja programu SQL Server. Na przykład jeśli istniejąca wersja programu SQL Server ma inny język niż instalowana wersja programu SQL Server 2008 Express, instalacja nie powiedzie się. Niepowodzenie instalacji może być również spowodowane tym, że uprawnienia wersji programu SQL Server zainstalowanej na komputerze uniemożliwiają zaktualizowanie niektórych plików programu SQL Server przez program instalacyjny dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook.

Powrót do początku

Program instalacyjny nie może zainstalować programu SQL Server 2008 Express

Te problem występuje czasami, jeśli dysk, na którym ma zostać zainstalowany dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook 2010 jest skompresowany lub zaszyfrowany przy użyciu zwykłego szyfrowania lub funkcji BitLocker.

Dekompresuj lub wyłącz szyfrowanie folderu lub dysku, na którym ma zostać zainstalowany dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook, a następnie zainstaluj ponownie dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook.

Początek strony

Sprawdzanie plików dziennika programu SQL Server

Program instalacyjny programu SQL Server tworzy kilka plików dziennika podczas instalacji programu SQL Server. W przypadku wystąpienia problemu podczas instalacji programu SQL Server otwórz najpierw plik o nazwie Summary.txt. Ten plik wskazuje, które pliki dziennika zawierają bardziej szczegółowe informacje na temat przyczyny niepowodzenia instalacji programu SQL Server. Plik Summary.txt możesz znaleźć w następującym folderze:

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Log\

Jeśli plik Summary.txt programu SQL Server zawiera informację, że instalator programu SQL Server pomyślnie zakończył działanie, ale w programie instalacyjnym dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook jest wyświetlany komunikat, że program SQL Server nie jest zainstalowany, wykonaj następujące czynności.

 1. Otwórz folder %Temp%.

  1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • W systemie Windows XP kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pozycję Uruchom.

   • W systemach Windows Vista i Windows 7 kliknij przycisk Start.

  2. Wpisz %temp%, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

   Uwaga:  Zmienna %Temp% oznacza ścieżkę, zazwyczaj C:\Użytkownicy\nazwa użytkownika\App Data\Local\Temp.

 2. Otwórz plik BCMSetupWizardtmp*.log z najnowszą datą.

  Uwaga:  Gwiazdka (*) oznacza litery i cyfry w nazwie pliku.

 3. Poszukaj informacji o problemach, które wystąpiły.

Inne foldery, w których są tworzone pliki dziennika programu SQL Server

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Log

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL\Log

Uwaga: W przypadku 64-bitowych wersji systemu Windows ścieżka zaczyna się od C:\Program Files (x86).

Początek strony

Dlaczego z dodatkiem Business Contact Manager dla programu Outlook jest instalowany również program SQL Server 2008 Express?

Dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook przechowuje dane w bazie danych programu SQL Server o nazwie MSSMLBIZ. Baza danych jest wystąpieniem programu SQL Server. Inne programy mogą również używać programu SQL Server, ale nie tego samego wystąpienia, które jest używane przez dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook.

Po uruchomieniu program instalacyjny dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook sprawdza, czy program SQL Server jest już zainstalowany. Jeśli nie, najpierw uruchamiany jest program instalacyjny programu SQL Server 2008 Express. Następnie uruchamiany jest program instalacyjny dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook.

Początek strony

Dodatkowe informacje w artykułach bazy wiedzy programu SQL Server

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×