Zarządzanie terminami, planami, budżetami — jest to proste dzięki platformie Microsoft 365

Rozwiązywanie problemów z konfiguracją poczty e-mail w programie Outlook

Jeśli masz problem ze skonfigurowaniem poczty e-mail w programie Outlook, chcemy Ci pomóc. Wybierz opcję poniżej, aby uzyskać więcej informacji. 

Uwaga: Ostatnio firma AOL zapowiedziała zmiany dotyczące klientów, którzy korzystają z programu Outlook lub innych klientów poczty e-mail innych dostawców do wysyłania i odbierania poczty e-mail usługi AOL. Aby dowiedzieć się, jak zweryfikować ustawienia konta e-mail, zobacz Aktualizowanie ustawień poczty e-mail usługi AOL.

W dniu 7 listopada 2017 r. firma AOL wprowadza zmiany w ustawieniach kont e-mail swojej usługi, aby zwiększyć bezpieczeństwo środowiska poczty e-mail dla klientów. Wykonaj poniższe czynności, aby zweryfikować ustawienia konta e-mail i po 7 listopada 2016 r. nadal móc wysyłać i odbierać wiadomości e-mail przy użyciu konta usługi AOL.

 1. Wybierz pozycję Plik > Ustawienia konta > Ustawienia kont.

 2. Wybierz konto usługi AOL z listy na karcie Poczta e-mail, a następnie kliknij pozycję Zmień.

 3. W oknie Ustawienia konta IMAP i POP wybierz pozycję Więcej ustawień.

 4. Wybierz kartę Serwer poczty wychodzącej i upewnij się, że pole wyboru Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania jest zaznaczone. Jeśli nie, zaznacz to pole wyboru.

 5. Wybierz kartę Zaawansowane i jeśli używasz konta IMAP, upewnij się, że korzystasz z następujących ustawień.

  • Serwer przychodzący (IMAP): 993

  • Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu: SSL/TLS lub SSL

  • Serwer wychodzący (SMTP): 465 lub 587

  • Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu: SSL/TLS, SSL, TLS lub automatycznego

Jeśli masz konto POP, opcje będą nieco inne. Upewnij się, że korzystasz z tych ustawień.

 • Serwer poczty przychodzącej (POP): 995

 • Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu: SSL/TLS (lub SSL)

 • Serwer wychodzący (SMTP): 465 lub 587

 • Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu: SSL/TLS, SSL, TLS lub automatycznego

 1. Wybierz pozycję Narzędzia > Ustawienia kont.

 2. Wybierz konto usługi AOL z listy na karcie Poczta e-mail, a następnie kliknij pozycję Zmień.

 3. W oknie Ustawienia konta IMAP i POP wybierz pozycję Więcej ustawień.

 4. Wybierz kartę Serwer poczty wychodzącej i zaznacz pole wyboru Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania.

 5. Wybierz kartę Zaawansowane i jeśli używasz konta IMAP, upewnij się, że korzystasz z następujących ustawień.

  • Serwer przychodzący (IMAP): 993

  • Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu: SSL

  • Serwer wychodzący (SMTP): 465

  • Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu: SSL lub TLS

Jeśli masz konto POP, opcje będą nieco inne. Upewnij się, że korzystasz z tych ustawień.

 • Serwer poczty przychodzącej (POP): 995

 • Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu: SSL/TLS

 • Serwer wychodzący (SMTP): 465 lub 587

 • Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu: SSL lub TLS

Jeśli podczas próby dodania konta IMAP do programu Outlook, na przykład konta Gmail, konta Apple, konta Yahoo lub konta od lokalnego usługodawcy internetowego, nie zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła, wykonaj następujące czynności w celu obejścia tego problemu.

Upewnij się, że na stronie szczegółów IMAP pole wyboru bezpiecznego uwierzytelniania hasła jest wyczyszczone Wyczyszczone SPA ustawień protokołu IMAP .

Jeśli to nie działa

 1. Otwórz Panel sterowania, naciskając klawisz systemu Windows, wpisując Panel sterowania i wybierając Panel sterowania w wynikach wyszukiwania.

 2. Wybierz pozycję Poczta.

 3. Wybierz pozycję Konta e-mail.

 4. Na karcie Poczta e-mail wybierz pozycję Nowy.

 5. Wpisz swoje imię i nazwisko, adres e-mail, a następnie w polach Hasło i Wpisz ponownie hasło wprowadź swoje hasło. Następnie wybierz pozycję Dalej.

 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć konfigurowanie swojego konta. Może pojawić się monit o ponowne wprowadzenie hasła.

 7. Po zakończeniu konfigurowania konta wybierz pozycję Zakończ.

Jeśli program Outlook nie może znaleźć ustawień konta poczty e-mail lub podczas konfigurowania jest wyświetlany komunikat o błędzie, w wielu przypadkach możesz ręcznie skonfigurować konto.

Ważne: Ręczna konfiguracja nie jest możliwa w przypadku kont serwera usługi Microsoft 365 lub programu Exchange, chyba że chcesz nawiązać połączenie z tych kont za pomocą protokołu POP lub IMAP. Skontaktuj się z administratorem, aby dowiedzieć się, czy dla Twojego konta włączono dostęp POP lub IMAP.

Ręczne konfigurowanie konta

Wiersz

Krok 1
Wybierz pozycję Plik. W obszarze Informacje o koncie wybierz pozycję Dodaj konto.

Dodawanie nowego konta

Wiersz

Krok 2
Wybierz pozycję Opcje zaawansowane > Pozwól mi skonfigurować konto ręcznie.

Wybierz pozycję Opcje zaawansowane.

Wiersz

Krok 3
Wybierz pozycję POP lub IMAP.

Okno dialogowe Ustawienia konta, strona wyboru typu konta

Wiersz

Krok 4
Wprowadź hasło do konta, a następnie wybierz Połącz.

Okno dialogowe Ustawienia konta, strona hasła.

Wiersz

Krok 5
Jeśli konfiguracja nie powiodła się, wybierz pozycję Zmień ustawienia konta. Zaktualizuj informacje dotyczące konta przy użyciu informacji uzyskanych od dostawcy poczty e-mail lub z tematu Informacje dotyczące nazw serwerów POP i IMAP. Wybierz Połącz.

Wystąpił problem z dodawaniem konta e-mail do programu Outlook.

Wiersz

Krok 6
Wybierz pozycję Gotowe, aby rozpocząć korzystanie z programu Outlook.

Znacznik wyboru

Jeśli program Outlook wielokrotnie wyświetla monit o podanie hasła podczas instalacji, upewnij się, że klawisz Caps Lock nie jest włączony. W hasłach jest uwzględniana wielkość liter. Monity mogą być także wyświetlane w razie wprowadzenia niepoprawnej nazwy użytkownika. Nazwa użytkownika to pełny adres e-mail, na przykład tony@contoso.com.

Jeśli wcześniej możliwe było pomyślne wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail w programie Outlook, a teraz program Outlook wielokrotnie wyświetla prośbę o ponowne wprowadzenie hasła, istnieją dwie możliwości.

 • Zmieniono hasło u dostawcy poczty e-mail, na przykład w usłudze Gmail, ale nie zaktualizowano go w programie Outlook.

 • Hasło wygasło. Wiele firmowych kont e-mail ma zasady wymagające zmiany hasła konta e-mail co kilka miesięcy.

Aby zaktualizować hasło w programie Outlook, zobacz Zmienianie lub aktualizowanie hasła poczty e-mail.

Hasło konta e-mail jest przechowywane w programie Outlook. Jednak jeśli chcesz zmienić hasło u dostawcy poczty e-mail, musisz odwiedzić jego witrynę internetową lub pomocy technicznej, bądź skontaktować się z administratorem poczty e-mail. Jeśli na przykład masz konto Yahoo!, musisz najpierw zmienić swoje hasło na stronie Yahoo.com. Po zmianie hasła u dostawcy poczty e-mail możesz zaktualizować hasło w programie Outlook. Zobacz Zmienianie lub aktualizowanie własnego hasła poczty e-mail, aby uzyskać więcej informacji.

Jeśli nie możesz odbierać nowych wiadomości e-mail, istnieje kilka procedur rozwiązywania problemów, które możesz podjąć.

 • Poszukaj pozycji Praca w trybie offline u dołu okna programu Outlook. Jeśli pojawi się ten tekst, wybierz kartę Wysyłanie/Odbieranie u góry ekranu, a następnie wybierz przycisk Praca w trybie offline, aby wyłączyć tryb offline.

 • Jeśli nie pracujesz w trybie offline, otwórz przeglądarkę internetową i upewnij się, że możesz przeglądać Internet. Jeśli nie, sprawdź połączenie sieciowe.

 • Sprawdź ustawienia konta, porównując je z informacjami w temacie Informacje dotyczące nazw serwerów POP i IMAP. Zobacz Zmienianie lub aktualizowanie hasła poczty e-mail, aby uzyskać pomoc dotyczącą wyświetlania ustawień konta.

Jeśli wiadomości utknęły w Skrzynce nadawczej lub nie są wysyłane do docelowych odbiorców, zobacz Naprawianie wiadomości, które utknęły w Skrzynce nadawczej.

Istnieje wiele sposobów wysyłania i odbierania wiadomości e-mail i wiele wersji programu Outlook. Jeśli obrazy w tych tematach nie są zgodne z tym, co widzisz na swoim ekranie, być może używasz innej wersji programu Outlook. Zobacz Która wersja programu Outlook jest używana?, aby uzyskać więcej informacji.

Jeśli masz problem, który nie został rozwiązany przez żadną z powyższych opcji, powiadom nas o tym. Przewiń w dół strony, wybierz pozycję Tak lub Nie w polu Czy te informacje były pomocne i zostaw notatkę z następującymi informacjami:

 • Twoja wersja programu Outlook

 • Typ konta poczty e-mail, które próbujesz skonfigurować (Outlook.com, Microsoft 365, Exchange lub inne)

 • Treść wszelkich wyświetlanych komunikatów o błędach

 • Krótki opis problemu

Aktualizujemy tę stronę co miesiąc i chcemy mieć pewność, że publikujemy wszystkie potrzebne procedury rozwiązywania problemów. 

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×