Rozwiązywanie problemów z menu Start

Jeśli nie widzisz menu Start na pasku zadań, pasek zadań może być ukryty.

Pokazywanie ukrytego paska zadań

 1. Naciśnij przycisk z logo Windows  + I, a następnie wybierz pozycję Personalizacja  > Pasek zadań .

 2. Włącz pozycję Zablokuj pasek zadań.

 3. Wyłącz opcję Automatycznie ukrywaj pasek zadań w trybie komputera lub Automatycznie ukrywaj pasek zadań w trybie tabletu.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, wybierz dowolne z poniższych nagłówków, aby zobaczyć kroki, które można podjąć w celu usunięcia problemu.

 1. Naciśnij klawisze Ctrl + Shift + Esc, aby otworzyć Menedżera zadań. Aby wyświetlić wszystko, może być konieczne wybranie pozycji Więcej szczegółów na dole okna.

 2. Wybierz kartę Procesy.

 3. Przewiń w dół do Eksploratora Windows, zaznacz go, a następnie wybierz pozycję Uruchom ponownie.

Proces może potrwać kilka sekund, a pasek zadań i menu Start mogą nie być widoczne podczas ponownego uruchamiania Eksploratora Windows. Możesz zamknąć Menedżera zadań po zakończeniu procesu. 

 1. Naciśnij klawisz z logo Windows  + I.

 2. W oknie Ustawienia wybierz pozycję Aktualizacje i zabezpieczenia  > WindowsUpdate , a następnie pozycję Sprawdź aktualizacje. Zainstaluj wszelkie dostępne aktualizacje i uruchom komputer ponownie, jeśli jest to wymagane.

Sprawdzanie, czy są dostępne aktualizacje

 • Uwaga

 • Potrzebny inny sposób na otwarcie ustawień? Naciśnij klawisz z logo systemu Windows + R, a następnie wpisz ms-settings: (zwróć uwagę na dwukropek) w polu Otwórz. Kliknij przycisk OK, aby otworzyć okno Ustawienia. 

Nawet jeśli nie było żadnych aktualizacji wymagających ponownego uruchomienia, warto ponownie uruchomić urządzenie, aby się upewnić, że wszelkie oczekujące aktualizacje są zainstalowane.

Aby ponownie uruchomić urządzenie, gdy nie można uzyskać dostępu do menu Start , naciśnij klawisze CtrlAlt + Delete, wybierz pozycję Zasilanie  i pozycję Uruchom ponownie .

 • Uwaga

 • Możesz również ręcznie wyłączyć urządzenie, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania. Zamknięcie systemu tym sposobem grozi utratą niezapisanych danych, dlatego należy pamiętać, aby najpierw zapisać i zamknąć wszystkie otwarte dokumenty. Jeśli zdecydujesz się na zamknięcie w ten sposób, możesz ponownie uruchomić urządzenie, naciskając ponownie przycisk zasilania.

Mimo że prawdopodobnie masz najnowsze sterowniki, jeśli nadal występują problemy z menu Start, możesz spróbować je rozwiązać poprzez ręczną aktualizację sterowników karty graficznej i dźwięku. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Aktualizacja sterowników w systemie Windows 10.

Jeśli nadal nie można rozwiązać problemu z menu Start, spróbuj utworzyć nowe konto administratora lokalnego.

Jeśli zalogowano się za pomocą konta Microsoft, usuń najpierw link do tego konta, wykonując poniższe czynności (jeśli zalogowano się w inny sposób, przejdź do tworzenia nowego konta administracyjnego):

 1. Naciśnij klawisz z logo Windows  + I.

 2. W obszarze Ustawienia wybierz pozycję Konta  > Twoje informacje  (w niektórych wersjach ta pozycja może znajdować się w obszarze Poczta e-mail i konta ).

 3. Wybierz pozycję Zamiast tego zaloguj się za pomocą konta lokalnego. Ten link będzie widoczny tylko w przypadku korzystania z konta Microsoft. Może on nie być wyświetlany, jeśli urządzenie jest w sieci.

 4. Wpisz hasło do konta Microsoft, a następnie wybierz przycisk Dalej.

 5. Wybierz nową nazwę konta, hasło i wskazówkę dotyczącą hasła, a następnie wybierz pozycję Zakończ i wyloguj.

Utwórz nowe konto administratora:

 1. Naciśnij klawisz z logo Windows  + I.

 2. W obszarze Ustawienia wybierz pozycję Konta  > Rodzina i inne osoby (lub Inni użytkownicy , jeśli używasz systemu Windows 10 Enterprise).

 3. W obszarze Inni użytkownicy wybierz pozycję Dodaj kogoś innego do tego komputera.

 4. W systemie Windows 10 Home i Windows 10 Professional podaj nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz pozycję Dalej. W systemie Windows 10 Enterprise wybierz pozycję Nie mam informacji logowania tej osoby, a następnie wybierz pozycję Dodaj użytkownika bez konta Microsoft.

 5. Wprowadź nazwę użytkownika, hasło i wskazówkę dotyczącą hasła. Wybierz pozycję Dalej > Zakończ.

Następnie utwórz nowe konto administratora:

 1. W obszarze Rodzina i inne osoby (lub Inni użytkownicy , jeśli korzystasz z systemu Windows 10 Enterprise), wybierz utworzone konto, a następnie wybierz pozycję Zmień typ konta.

 2. W obszarze Typ konta wybierz pozycję Administrator > OK.

Wyloguj się ze swojego konta, a następnie zaloguj się na swoim nowym koncie. Jeśli wszystko działa, przenieś dane osobowe i pliki do nowego konta. 

Aby przenieść pliki osobiste ze starego konta na nowe, spróbuj otworzyć Eksplorator plików, rozwinąć węzeł Ten komputer > OSDisk (C:) i wyszukać folder Użytkownicy, w którym powinny się znajdować foldery obu kont. Następnie możesz skopiować i wkleić pliki z folderu starego konta do podobnych miejsc w folderze nowego konta. Jeśli wolisz, możesz przekazać pliki ze starego konta do usługi OneDrive, a następnie zalogować się na nowe konto i pobrać pliki z tej usługi.

Jeśli problem będzie nadal występował, spróbuj usunąć stare konto administratora:

 1. W obszarze Inni użytkownicy wybierz stare konto administratora, a następnie wybierz pozycję Usuń > Usuń konto i dane.

 2. Po usunięciu starego konta uruchom ponownie urządzenie i zaloguj się ponownie za pomocą nowego konta.

Jeśli wcześniej do logowania się było używane konto Microsoft, skojarz to konto Microsoft z nowym kontem administratora.

 1. W obszarze Ustawienia wybierz pozycję Konta  > Twoje informacje  (w niektórych wersjach ta pozycja może być w obszarze Poczta e-mail i konta ).

 2. Wybierz pozycję Zamiast tego zaloguj się za pomocą konta Microsoft i wpisz swoje informacje o koncie. Ten link będzie widoczny tylko w przypadku korzystania z konta lokalnego. Może on nie być wyświetlany, jeśli urządzenie jest w sieci.

 • Uwaga

 • Potrzebny inny sposób na otwarcie ustawień? Naciśnij klawisz z logo systemu Windows  + R, a następnie wpisz ms-settings: (zwróć uwagę na dwukropek) w polu Otwórz. Kliknij przycisk OK, aby otworzyć okno Ustawienia. 

Jeśli żadne z opisanych rozwiązań nie działa, spróbuj zresetować ustawienia do stanu początkowego, korzystając z opcji odzyskiwania w systemie Windows 10.

Subskrypcja umożliwiająca maksymalne wykorzystanie Twojego czasu

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×