Rozwiązywanie problemów z synchronizacją usługi OneDrive

Rozwiązywanie problemów z synchronizacją usługi OneDrive

Przykro nam, że wystąpiły u Ciebie problemy podczas synchronizowania usługi OneDrive. Aby ułatwić Ci rozwiązanie problemu, z poniższej listy wybierz ikonę, która się u Ciebie pojawia. 

Jeśli widzisz kod błędu, przeczytaj artykuł Co oznaczają kody błędów usługi OneDrive? 

Jeśli poszukiwana przez Ciebie ikona OneDrive nie została tutaj wymieniona, przeczytaj Co oznaczają ikony usługi OneDrive?

Nie widzę żadnej ikony usługi OneDrive

System Windows 

Na komputerze PC powinna być widoczna biała lub niebieska ikona chmury usługi OneDrive w obszarze powiadomień po prawej stronie paska zadań.

W celu wyświetlenia ikony usługi OneDrive może być konieczne kliknięcie strzałki Pokaż ukryte ikony Przycisk Pokaż ukryte ikony. obok obszaru powiadomień.

Pasek zadań systemu Windows pokazuje ukryte ikony

Jeśli ikona nie jest wyświetlana w obszarze powiadomień, usługa OneDrive może nie być uruchomiona. Naciśnij przycisk Start, wpisz nazwę OneDrive w polu wyszukiwania, a następnie wybierz pozycję OneDrive w wynikach wyszukiwania.

Ważne: Aby upewnić się, że korzystasz z najnowszych funkcji i poprawek, bezpłatnie pobierz i zainstaluj najnowszą aplikację OneDrive.

Komputer Mac

Na komputerze Mac, zobaczysz ikony usługi OneDrive na górnym pasku Menu. Jeśli nie widzisz paska Menu, być może musisz dostosować Preferencje ogólne. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do pomocy technicznej firmy Apple.

Jeśli ikona nie jest wyświetlana w obszarze menu statusu, usługa OneDrive może nie być uruchomiona:

 1. Znajdź aplikację OneDrive w folderze Aplikacje.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję OneDrive i wybierz polecenie Pokaż zawartość pakietu.

 3. Przejdź do folderu Zawartość > Zasoby.

 4. Kliknij dwukrotnie polecenie ResetOneDriveApp.command (lub ResetOneDriveAppStandalone.command, jeśli korzystasz z aplikacji autonomicznej).

 5. Uruchom aplikację OneDrive i przeprowadź proces konfiguracji.

Ważne: Aby upewnić się, że korzystasz z najnowszych funkcji i poprawek, bezpłatnie pobierz i zainstaluj najnowszą aplikację OneDrive.

Nie zalogowano się w usłudze OneDrive

 1. Wybierz przycisk Start, wyszukaj „OneDrive”, a następnie otwórz aplikację:

  • W systemie Windows 10 wybierz aplikację klasyczną OneDrive.

   Zrzut ekranu przedstawiający wyszukiwanie aplikacji klasycznej OneDrive w systemie Windows 10

  • W systemie Windows 7 w obszarze Programy wybierz pozycję Microsoft OneDrive.

   Zrzut ekranu przedstawiający wyszukiwanie aplikacji klasycznej OneDrive w systemie Windows 7

  • W systemie Windows 8.1 wyszukaj usługę OneDrive, a następnie wybierz aplikację OneDrive.

 2. Gdy zostanie uruchomiony Instalator aplikacji OneDrive, wprowadź konto osobiste lub służbowe, a następnie wybierz pozycję Zaloguj się.

  Zrzut ekranu przedstawiający pierwszy ekran konfiguracji usługi OneDrive

Ikona kłódki zablokowanego pliku

Zablokowany plik w Eksploratorze plików systemu Windows OneDrive wyświetli ikonę kłódki obok stanu synchronizacji, jeśli plik lub folder mają ustawienia, które uniemożliwiają synchronizację.

Dowiedz się więcej o ograniczeniach związanych z synchronizowaniem plików i folderów

Migająca ikona usługi OneDrive w systemie Android

Ikona aktywnej usługi OneDrive w systemie Android   Ikona chmury usługi OneDrive może sporadycznie się pojawiać w obszarze powiadomień w systemie Android w ramach normalnego procesu przekazywania danych.

Dowiedz się więcej na temat korzystania z usługi OneDrive w systemie Android.

Konto usługi OneDrive jest prawie pełne

Ikona zapełnienia magazynu usługi OneDrive   Jeśli widzisz tę ikonę, oznacza to, że miejsce dostępne do magazynowania w usłudze OneDrive zostało prawie wykorzystane.

Przestroga: Twoje konto usługi OneDrive zostanie zablokowane, będziesz przekraczać limit przestrzeni dyskowej usługi OneDrive przez ponad trzy miesiące.

Aby zapobiec przekroczeniu limitu magazynowania, masz trzy możliwości:

Konto usługi OneDrive jest pełne lub zablokowane

Ikona powiadomienia o zablokowanym koncie usługi OneDrive  Jeśli Twoje konto usługi OneDrive jest pełne, zablokowane lub zamrożone, możliwe, że wylogowano Cię z usługi OneDrive na komputerze.

Zaloguj się do witryny internetowej usługi OneDrive i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby ją odblokować.

Przeczytaj dodatkowe informacje związane z tematem Co to oznacza, gdy Twoje konto usługi OneDrive jest zablokowane?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Online

Uzyskaj pomoc online
Uzyskaj więcej informacji na stronach pomocy technicznej usługi OneDrive dla użytkowników domowych oraz usługi OneDrive używanej w pracy lub szkole.
Aby uzyskać pomoc dotyczącą aplikacji mobilnej OneDrive, zobacz Rozwiązywanie problemów z aplikacją mobilną OneDrive.

Ikona pomocy technicznej za pośrednictwem poczty e-mail

Pomoc techniczna e-mail
Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, przejdź do aplikacji OneDrive i potrząśnij urządzeniem przenośnym lub wyślij wiadomość e-mail do zespołu pomocy technicznej usługi OneDrive.

Aby skontaktować się z pomocą techniczną usługi OneDrive z komputera PC lub Mac, wybierz ikonę usługi OneDrive w obszarze powiadomień lub na pasku menu, a następnie wybierz pozycję Więcej > Wyślij opinię > Coś mi się nie podoba.

OneDrive Administratorzy mogą również przeglądać Społeczność techniczną usługi OneDrive, Pomoc dla administratorów usługi OneDrive lub skontaktować się z pomocą techniczną platformy Microsoft 365 dla firm.

Fora społeczności użytkowników usługi Office 365

Porady
Poinformowanie o swojej lokalizacji może ułatwić nam szybsze rozwiązanie problemu.

Wszystkie problemy zostały rozwiązane? Jeśli skontaktowano się z nami, a usługa OneDrive znowu zaczęła działać, poinformuj nas o tym, odpowiadając na wiadomość e-mail, którą wysłaliśmy do Ciebie.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×