Rozwiązywanie problemów z wyszukiwaniem przez odbudowanie katalogu wyszukiwania błyskawicznego

Jeśli wyszukiwanie elementów w programie Program Outlook nie przynosi oczekiwanych wyników, może to być spowodowane faktem, że indeksowanie plików danych systemowych systemu Microsoft Windows i pakietu Microsoft Office (katalogu wyszukiwania) nie zostało ukończone.

Objawy mogą być następujące:

 • Wyniki są zwracane częściowo lub wcale nie są zwracane.

 • Nie są wyświetlane elementy oczekiwane na podstawie użytych kryteriów wyszukiwania.

Możesz odbudować katalog wyszukiwania, co powoduje ponowne uruchomienie indeksowania plików danych. Katalog wyszukiwania to plik, w którym są indeksowane wszystkie elementy (pliki danych) programu Program Outlook i systemu Microsoft Windows.

W prostych słowach jest to katalog tworzony na podstawie terminów znalezionych w wiadomościach e-mail. Katalog można porównać do indeksu materiałów źródłowych, ale zamiast ręcznego wyszukiwania terminu w indeksie materiałów źródłowych wyszukujesz ten termin elektronicznie, wpisując go w polu wyszukiwania programu Outlook. Aby rozpocząć, musisz po prostu upewnić się, że skonfigurowano opcje indeksowania.

W przypadku korzystania z programu Outlook 2007 treść cyfrowo podpisanych i zaszyfrowanych wiadomości e-mail nie jest nigdy indeksowana. Nie dotyczy to jednak programów Outlook 2016, Outlook 2013 i Outlook 2010. Treść cyfrowo podpisanych i zaszyfrowanych wiadomości e-mail w tych wersjach programu Outlook jest indeksowana.

Indeks jest tworzony na podstawie wybranych folderów. Wybory te stają się zakresem wyszukiwania. Proces ten składa się z dwóch etapów. Konfigurujesz opcje indeksowania programu Outlook, a następnie wybierasz zakres wyszukiwania.

Konfigurowanie opcji wyszukiwania programu Outlook

Identyfikuje lokalizacje do indeksowania oraz lokalizacje do wykluczenia z indeksowania.

 1. Na karcie Plik wybierz pozycję Opcje > Wyszukiwanie.

 2. W obszarze Źródła kliknij pozycję Opcje indeksowania.

  Uwaga: W oknie dialogowym Opcje indeksowania w obszarze Indeksuj te lokalizacje upewnij się, że program Microsoft Outlook jest uwzględnioną lokalizacją. Aby zmienić wybrane lokalizacje, możesz w razie potrzeby kliknąć przycisk Modyfikuj.

Wybieranie zakresu wyszukiwania programu Outlook

W programie Outlook użyj pola wyszukiwania albo wybierz listę skrzynek pocztowych lub folder, aby znaleźć grupę Zakres.

 • Z jakiej wersji programu Outlook korzystasz?
 • 2016
 • 2013, 2010
 • 2007
 • Kliknij listę Bieżąca skrzynka pocztowa, aby wybrać grupę Zakres.

  • Wszystkie skrzynki pocztowe
   Bieżąca skrzynka pocztowa
   Bieżący folder
   Wszystkie podfoldery
   Wszystkie elementy programu Outlook

 • W polu Wyszukaj na karcie Wyszukiwanie wybierz grupę Zakres.

  • Wszystkie elementy poczty
   Bieżący folder
   Wszystkie podfoldery
   Wszystkie elementy programu Outlook

 • Wybierz listę Wszystkie elementy poczty, a następnie dodaj lub usuń pliki danych.

 1. Zamknij program Outlook, a następnie otwórz Panel sterowania.

  Uwaga: W zależności od używanej wersji pakietu Office może być konieczne kliknięcie przycisku Start, a następnie w menu Start kliknięcie prawym przyciskiem myszy pozycji Panel sterowania.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz pozycję Opcje indeksowania.

  • W polu Wyszukaj wpisz ciąg Indeksowanie, a następnie wybierz pozycję Opcje indeksowania.

 3. W oknie dialogowym Indeksowane lokalizacje w obszarze Zmienianie wybranych lokalizacji zaznacz pole wyboru lokalizacji, którą chcesz zmodyfikować, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. W oknie dialogowym Opcje zaawansowane na karcie Ustawienia indeksowania w obszarze Rozwiązywanie problemów kliknij pozycję Odbuduj.

  Uwaga: W oknie dialogowym Odbudowanie indeksu zostanie wyświetlone ostrzeżenie z informacją o tym, że „odbudowanie indeksu może zająć dużo czasu”. Wybierz przycisk OK, aby rozpocząć odbudowywanie indeksu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×