Rzeczywista praca w nadgodzinach, pola

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pola Rzeczywista praca w nadgodzinach zawierają wartość rzeczywistej pracy w nadgodzinach wykonanej już przez zasoby przypisane do zadań. Wersje okresowe tych pól umożliwiają wyświetlanie wartości rozłożonych w czasie.

Istnieje kilka kategorii pól zawierających wartość rzeczywistej pracy w nadgodzinach.

Typ danych    Czas trwania

Rzeczywista praca w nadgodzinach (pole zadania)

Sposób obliczania    W chwili tworzenia zadania pole Rzeczywista praca w nadgodzinach zawiera wartość 0. Po wykonaniu rzeczywistej pracy w nadgodzinach przez przydzielone zasoby odpowiednie informacje są wprowadzane w polu Rzeczywista praca w nadgodzinach.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Rzeczywista praca w nadgodzinach do dowolnego arkusza zadań umożliwia przeglądanie lub filtrowanie informacji dotyczących rzeczywistej pracy nad zadaniami wykonywanej w nadgodzinach. Dodanie tego pola w widoku Obciążenie zadaniami umożliwia przeglądanie lub filtrowanie informacji o rzeczywistych nadgodzinach związanych z przydziałami określonych zadań. Tego pola oraz pola Rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach należy użyć w czasie wykonywania zadania, aby stwierdzić, czy nie przekroczono budżetu przeznaczonego na nadgodziny. Po zakończeniu zadania uzyskane informacje można zastosować do planowania kosztów i struktury personelu w przyszłych projektach.

Przykład    W związku z zadaniem „Pisanie oferty” zaplanowano 10 godzin pracy w nadgodzinach. Przeglądając zawartość pola Rzeczywista praca w nadgodzinach, można zauważyć, że przydzielone zasoby wykonały dotychczas 6 godzin rzeczywistej pracy w nadgodzinach.

Rzeczywista praca w nadgodzinach (pole zasobu)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Po dodaniu zasobu pole Rzeczywista praca w nadgodzinach zawiera wartość zero. Po zgłoszeniu przez zasób rzeczywistej pracy w nadgodzinach nad przydzielonymi zadaniami wartość tej pracy jest wprowadzana w polu Rzeczywista praca w nadgodzinach.

Zalecane zastosowania    Aby przejrzeć lub przefiltrować informacje o pracy w nadgodzinach dla zasobów, należy dodać pole Rzeczywista praca w nadgodzinach do arkusza zasobów. Aby stwierdzić, jak rzeczywista praca w nadgodzinach rozkłada się na określone przydziały zasobów, należy dodać to pole w widoku Użycie zasobu. Pole to, użyte w połączeniu z polem Rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach, umożliwia również analizę kosztów pracy zasobów w nadgodzinach. Z informacji tych można także korzystać po wykonaniu projektu, aby ułatwić planowanie kosztów i zatrudnienia w przyszłych projektach.

Przykład    Należy prześledzić rzeczywistą pracę Ewy w nadgodzinach. Przeglądając wartość pola Rzeczywista praca w nadgodzinach, można stwierdzić, że do tej pory Ewa zgłosiła całkowitą sumę 30 godzin pracy w nadgodzinach dla wszystkich przydzielonych zadań.

Rzeczywista praca w nadgodzinach (pole przydziału)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    W chwili przypisywania zadania do zasobu pole przydziału Rzeczywista praca w nadgodzinach zawiera wartość 0. Po wykonaniu przez przydzielony do zadania zasób rzeczywistej pracy w nadgodzinach dane są wprowadzane w polu Rzeczywista praca w nadgodzinach.

Zalecane zastosowania    Po dodaniu pola Rzeczywista praca w nadgodzinach w części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami można przeglądać lub filtrować informacje o nadgodzinach związanych z przydziałami do określonych zadań. Dodanie tego pola w części arkuszowej widoku Użycie zasobu umożliwia przeglądanie lub filtrowanie informacji o nadgodzinach związanych z przydziałami określonych zasobów. Korzystając z tego pola w połączeniu z polem Rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach w trakcie wykonywania zadania, można sprawdzić, czy nie przekroczono założonej w budżecie kwoty na nadgodziny. Po zakończeniu zadania uzyskane informacje można zastosować do planowania kosztów i struktury personelu w przyszłych projektach.

Przykład    Ewie przydzielono 10 nadgodzin na wykonanie zadania „Pisanie oferty”. Przeglądając pole Rzeczywista praca w nadgodzinach, można stwierdzić, że Ewa wykorzystała dotąd 6 nadgodzin.

Rzeczywista praca w nadgodzinach (okresowe pole zadania)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    W chwili tworzenia zadania pole Rzeczywista praca w nadgodzinach zawiera wartość 0. Po wykonaniu rzeczywistej pracy w nadgodzinach przez przydzielone zasoby odpowiednie informacje są wprowadzane w polu Rzeczywista praca w nadgodzinach.

Zalecane zastosowania    Po dodaniu pola Rzeczywista praca w nadgodzinach w części okresowej widoku Obciążenie zadaniami można przeglądać informacje o pracy w nadgodzinach dotyczące przydziałów w określonych zadaniach i w określonym czasie. Tego pola oraz pola Rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach należy użyć w czasie wykonywania zadania, aby stwierdzić, czy nie przekroczono budżetu przeznaczonego na nadgodziny. Z tych informacji można także korzystać po wykonaniu projektu, aby ułatwić planowanie kosztów i zatrudnienia w przyszłych projektach.

Przykład    W związku z zadaniem „Pisanie oferty” zaplanowano 10 godzin pracy w nadgodzinach. Przeglądając zawartość pola Rzeczywista praca w nadgodzinach, można stwierdzić, że przydzielone zasoby wykazały dotychczas 6 godzin rzeczywistej pracy w nadgodzinach — po 2 godziny rozłożone na 3 dni: poniedziałek, wtorek i środę.

Rzeczywista praca w nadgodzinach (okresowe pole zasobu)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Po dodaniu zasobu pole Rzeczywista praca w nadgodzinach zawiera wartość zero. Po zgłoszeniu przez zasób rzeczywistej pracy w nadgodzinach nad przydzielonymi zadaniami wartość tej pracy jest wprowadzana w polu Rzeczywista praca w nadgodzinach.

Zalecane zastosowania    Dodanie tego pola w okresowej części widoku Użycie zasobu umożliwia stwierdzenie, jak rzeczywista praca w nadgodzinach rozkłada się na określone przydziały zasobu. Użycie tego pola w połączeniu z polem Rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach pozwala na analizowanie kosztów pracy zasobów w nadgodzinach. Te informacje można także przeglądać po wykonaniu projektu, aby ułatwić planowanie kosztów i zatrudnienia w przyszłych projektach.

Przykład    Należy sprawdzić, ile czasu Ewa przepracowała w nadgodzinach w ostatnim tygodniu. Przeglądając pole okresowe Rzeczywista praca w nadgodzinach, można stwierdzić, że Ewa zgłosiła 3 godziny pracy w nadgodzinach w ciągu ostatnich pięciu dni dla wszystkich przydzielonych zadań.

Rzeczywista praca w nadgodzinach (okresowe pole przydziału)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    W chwili przypisywania zadania do zasobu pole przydziału Rzeczywista praca w nadgodzinach zawiera wartość zero. Po wykonaniu rzeczywistej pracy w nadgodzinach przez przydzielony do zadania zasób wartość tej pracy (rozłożona w czasie) jest wprowadzana w polu Rzeczywista praca w nadgodzinach.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Rzeczywista praca w nadgodzinach w części okresowej widoku Obciążenie zadaniami umożliwia przeglądanie lub edytowanie informacji o rzeczywistej pracy w nadgodzinach związanych z przydziałami do określonych zadań na przestrzeni czasu. Dodanie tego pola w części okresowej widoku Użycie zasobu pozwala przeglądać lub edytować informacje o rzeczywistej pracy w nadgodzinach związane z przydziałami określonych zasobów na przestrzeni czasu. Korzystając z tego pola w połączeniu z polem Rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach podczas wykonywania zadania, można sprawdzić, czy nie przekroczono budżetu przeznaczonego na nadgodziny. Przeglądanie tych informacji po wykonaniu zadania ułatwia planowanie kosztów i struktury personelu w przyszłych projektach.

Przykład    Ewie przydzielono 10 nadgodzin na wykonanie zadania „Pisanie oferty". Przeglądając pole Rzeczywista praca w nadgodzinach, można stwierdzić, że Ewa wykorzystała dotąd 6 nadgodzin, po 2 godziny w poniedziałek, wtorek i środę.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×