Rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach, pola

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Opis    Rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach zawierają koszty poniesione w związku z pracą praca w nadgodzinach wykonaną nad zadaniem przez wszystkie przydzielone zasoby.

Typ danych     Waluta

Rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach (pole zadania)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    W chwili tworzenia zadania pole Rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach zawiera wartość 0 zł. Jeżeli przydzielone zasoby zgłoszą pracę w nadgodzinach nad tym zadaniem, w programie Microsoft Office Project zostanie obliczony rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach. Wartość w polu Rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach jest obliczana przez pomnożenie wartości pola Stawka za pracę w nadgodzinach zasobu przez liczbę wykazanych nadgodzin.

Rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach = Stawka za pracę w nadgodzinach * Rzeczywista praca w nadgodzinach

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach w widok zadania umożliwia przejrzenie wysokości wydatków związanych z pracą w nadgodzinach nad danym zadaniem na podstawie rzeczywistej pracy w nadgodzinach i stawek za nadgodziny odpowiadających przypisanym zasobom. Śledząc wartość tego pola podczas wykonywania zadania, można kontrolować, czy nie przekroczono budżet przeznaczonego na pracę w nadgodzinach. Po zakończeniu zadania informacje te można zastosować do planowania kosztów i zatrudnienia w przyszłych projektach.

Przykład    Należy prześledzić koszty wykonania zadania „Przeprowadzenie spotkania z klientami”, w związku z którym zaplanowano pracę Ewy i Krzysztofa w nadgodzinach. Stawka Ewy za nadgodziny wynosi 30 zł za godzinę, a Krzysztofa ? 25 zł za godzinę. Ewa przepracowała dotychczas 3, a Krzysztof 4 nadgodziny. W programie Project zostanie obliczony dotychczasowy rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach dla tego zadania w wysokości 190 zł.

Rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach (pole zasobu)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Po dodaniu zasobu pole Rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach zawiera wartość 0 zł. Jeżeli przydzielony zasób zgłosi rzeczywistą pracę w nadgodzinach nad dowolnym zadaniem, w programie Microsoft Office Project zostanie obliczony rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach. Wartość w polu Rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach jest obliczana przez pomnożenie wartości w polu Stawka za pracę w nadgodzinach przydzielonego zasobu przez liczbę zgłoszonych godzin pracy w nadgodzinach.

Rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach = Stawka za pracę w nadgodzinach * Rzeczywista praca w nadgodzinach

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach w widok zasobów umożliwia przeglądanie całkowitych wydatków na pracę w nadgodzinach określonego zasobu. Możliwość ta może być przydatna w czasie trwania projektu, gdyż pozwala sprawdzić, czy budżet na pracę w nadgodzinach nie został przekroczony. Z tych informacji można także korzystać po wykonaniu projektu, aby ułatwić planowanie kosztów i zatrudnienia w przyszłych projektach.

Przykład    Należy prześledzić koszty przydziału Ewy, której stawka za pracę w nadgodzinach wynosi 30 zł za godzinę. Do tej pory Ewa zgłosiła 10 godzin pracy w nadgodzinach. W programie Project zostanie obliczony dotychczasowy rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach dla Ewy w wysokości 300 zł.

Rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach (pole przydziału)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Po wyznaczeniu przydział pole Rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach zawiera wartość 0 zł. Na podstawie każdej odnotowanej rzeczywistej praca w nadgodzinach zasobu przydzielonego do zadania w programie Microsoft Office Project zostanie obliczony rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach. Wartość w polu Rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach jest obliczana przez pomnożenie przypisanej zasobowi wartości z pola Stawka za pracę w nadgodzinach przez liczbę wykazanych nadgodzin.

Rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach = Stawka za pracę w nadgodzinach * Rzeczywista praca w nadgodzinach

Zalecane zastosowania    Po dodaniu pola Rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach w części arkusz widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu można określić związane z danym zadaniem wydatki na nadgodziny na podstawie rzeczywistej pracy w nadgodzinach i stawek za pracę w nadgodzinach przydzielonych zasobów. Śledząc wartość tego pola w trakcie wykonywania zadania, można kontrolować, czy nie przekroczono założonej w budżet kwoty na nadgodziny. Po zakończeniu zadania informacje te można zastosować do planowania kosztów i zatrudnienia w przyszłych projektach.

Przykład    Należy prześledzić koszty przydziału zasobu do zadania z zaplanowanymi nadgodzinami. Stawka przydzielonego zasobu za pracę w nadgodzinach wynosi 30 zł za godzinę. Dotychczas zasób przepracował 6 nadgodzin. W programie Microsoft Office Project zostanie obliczony dotychczasowy rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach w wysokości 180 zł.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×