SINH, funkcja

Zwraca sinus hiperboliczny liczby.

Składnia

SINH(liczba)

Liczba    jest dowolną liczbą rzeczywistą.

Spostrzeżenie

Formuła obliczająca sinus hiperboliczny jest następująca:

Równanie

Zestaw przykładów 1

Formuła

Opis (wynik)

=SINH(1)

Sinus hiperboliczny liczby 1 (1,175201194)

=SINH(-1)

Sinus hiperboliczny liczby -1 (-1,175201194)

Zestaw przykładów 2

Funkcji obliczającej sinus hiperboliczny można używać do aproksymowania skumulowanego rozkładu prawdopodobieństwa. Załóżmy, że wartości z testu laboratoryjnego zawierają się w przedziale od 0 do 10 sekund. Analiza empiryczna zarejestrowanej historii eksperymentów pokazuje, że prawdopodobieństwo uzyskania wyniku x, który będzie mniejszy niż t sekund, jest aproksymowane przez następujące równanie:

P(x<t) = 2,868 * SINH(0,0342 * t), gdzie 0<t<10

Aby obliczyć prawdopodobieństwo uzyskania wyniku mniejszego niż 1,03 sekundy, należy za t podstawić wartość 1,03.

Formuła

Opis (wynik)

=2,868*SINH(0,0342*1,03)

Prawdopodobieństwo uzyskania wyniku mniejszego niż 1,03 sekundy (0,101049063)

Można oczekiwać, że wynik ten wystąpi około 101 razy w każdym tysiącu doświadczeń.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×