Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji SKOŚNOŚĆ.P w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca skośność rozkładu na podstawie populacji, charakteryzującą stopień asymetrii rozkładu wokół średniej.

Składnia

SKOŚNOŚĆ.P(liczba1;[liczba2];...)

Składnia funkcji SKOŚNOŚĆ.P ma następujące argumenty.

Liczba 1; liczba 2…    Argument liczba1 jest wymagany, pozostałe są opcjonalne. Argumenty liczba 1; liczba 2… to liczby od 1 do 254 albo nazwy, tablice lub odwołanie zawierające liczby, dla których należy obliczyć skośność populacji.

Funkcja SKOŚNOŚĆ.P korzysta z następującego równania:

Równanie funkcji SKOŚNOŚĆ.P

Spostrzeżenia

  • Argumentami mogą być liczby, nazwy, tablice lub odwołania zawierające liczby.

  • Wartości logiczne i tekstowe reprezentacje liczb wpisane bezpośrednio na liście argumentów są liczone.

  • Jeśli argument tablicowy lub odwołaniowy zawiera tekst, wartości logiczne lub puste komórki, wartości te są pomijane, jednak komórki z wartością zero (0) są uwzględniane.

  • Funkcja SKOŚNOŚĆ.P korzysta ze standardowego odchylenia całej populacji, a nie próbki.

  • Jeśli argumenty są nieprawidłowymi wartościami, wartość SKOŚNA. P zwraca wartość #NUM! wartość błędu #ADR!.

  • Jeśli w argumentach są wykorzystywane nieprawidłowe typy danych, należy użyć funkcji SKOŚNA. P zwraca wartość #VALUE! wartość błędu #ADR!.

  • Jeśli jest mniej niż trzy punkty danych lub przykładowe odchylenie standardowe jest równe zero, skośna. P zwraca wartość #DIV/0! Wartość błędu.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Zbiór danych populacji

3

4

5

2

3

4

5

6

4

7

Formuła

Opis

Wynik

=SKOŚNOŚĆ.P(A2:A11)

Współczynnik skośności rozkładu oparty na populacji zbioru danych w zakresie komórek A2:A11 (0,303193).

0,303193

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×